Ohita navigaatio

22.3.2019

Kultur för allas målsättningar för regeringsprogrammet 2019–2023 har publicerats

Framför oss ligger Riksdagsvalet och därefter bildandet av den nya regeringen och skrivandet av ett nytt regeringsprogram. Valet av regeringsprogrammets tyngdpunkter gällande kulturen är en viktig fråga – inte enbart en kulturpolitisk fråga, utan även en jämlikhetsfråga. 

De val som görs gällande vårens regeringsprogram kommer att ha långtgående effekter på hur väl jämlikheten förverkligas på konst- och kulturfältet i Finland. Därför är det viktigt, att man i valen och i planerandet av det nya regeringsprogrammet fäster extra stor vikt vid mångfalds-, tillgänglighets-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. I målsättningarna och åtgärdsförslagen för konst- och kulturfältet är det viktigt att beakta att konst- och kulturtjänster är tillgängliga för alla och att deras innehåll speglar samhällets mångfald. Det är också viktigt att se till att vägen till att bli en konstnär och ett arbete inom konst- och kultursektorn är hinderfri och öppen för alla oberoende av modersmål, bakgrund eller funktionsförmåga. 

På vår webbplats finner du För kultur på lika villkors och Kultur för allas målsättningar för regeringsprogrammet för åren 2019–2023 i form av faktablad:

1) Mångfaldsperspektiv på en jämlik konstnärsstig: Detta faktablad innehåller åtgärder genom vilka utlandsfödda konstnärers deltagande kan främjas. 

2) Tillgänglighetsperspektiv på en jämlik konstnärsstig: Detta faktablad innehåller åtgärder genom vilka funktionsnedsatta konstnärers deltagande kan främjas. 

3) Kultur för alla med Kaikukortti: Detta faktablad innehåller åtgärder genom vilka likvärdiga möjligheter till deltagande i kulturlivet och til hobbyer för mindre bemedlade kan främjas. 

Alla faktablad hittar du på Val 2019 -sidan. Faktabladen kan även fås i en begränsa upplaga från Kultur för alla. 

Läs även skådespelare-regissör David Kozmas tankar om ett likvärdigt konstfält i Kultur för allas Diskussionsinlägg (på finska)

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin