Ohita navigaatio

7.12.2017

Vi samlar information för en rapport om samisk litteratur

Frågeformulär för författare, översättare, förläggare och andra aktörer på det samiska fältet hittas även online.

[in English]
[sámegillii]
[suomeksi]

Kultur för alla håller på med en rapport över den samiska litteraturens situation i Norden. Utredningen är ett led i vårt projekt “Multilingualism and Diversity as a resource in the cultural field – Employment and Integration through Literature in the Nordic Countries”. Utgående från den information som vi samlar in utarbetar vi rekommendationer för nordiska kulturinstitutioner gällande hur de kan och bör stöda och främja det samiska litterära fältet samt de samiska författarnas arbetsmöjligheter. Rapporten presenteras i april 2018 på seminarier i Rovaniemi (19.4.2018) och Helsingfors (18.4.2018).

Utredningen görs genom att involvera centrala aktörer på det samiska litterära fältet såsom författare, översättare, förläggare och redaktörer, och den skrivs av Johanna Domokos. Prof. Domokos har varit aktiv som forskare, översättare och internationell förmedlare av det samiska litterära fältet i över två decennier.

Insamlingen av information startade i slutet av november 2017. Prof. Domokos kommer att kontakta samiska författare, översättare och förläggare under denna process. Frågeformulären som riktar sig till alla som jobbat med att antingen skapa, stöda, förmedla eller översätta den samiska litteraturen hittas även online. Vi vill samla in informationen så öppet och brett som möjligt. Förmedla gärna länken till alla personer som står nära eller är involverad i det samiska litterära fältet.

Via följande länk hittar du frågeformulären. Ladda ner frågeformuläret på önskat språk, skriv in dina svar i dokumentet och skicka det till Johanna Domokos senast den första Februari 2018 (01.02.2018):

johanna.domokos (at) uni-bielefeld.de.

Frågor till samiska organisationer gällande främjandet av den samiskspråkiga litteraturen

Frågor till författare för att främja det samiska litterära fältet

Frågor till översättare, (förlags)redaktörer, litteraturkritiker och –forskare samt andra aktörer (t.ex. på det internationella fältet)

Tack för din medverkan! Sprid gärna denna inbjudan till att delta till andra!

 
 
Siirry sivun alkuun