Ohita navigaatio

5.4.2016

Låginkomsttagare i Kajanaland bjuds på kultur med Kaikukortti

En bild av Kajanas stadshus.
Ett av Kaikukorttinätverkets möten hölls i Kajanas stadhus.

Låginkomsttagare i Kajanaland kommer i fortsättningen att få bättre tillgång till kulturtjänster. Den 4 april 2016 inleds ett försök med Kaikukortti i landskapet. Kortet delas ut till klienter hos social- och hälsovårdsorganisationer inom Kajanalands nätverk för Kaikukortti och är avsett för dem som upplever att deras svåra ekonomiska situation utgör ett hinder för att konsumera kultur.  

Kaikukortets logo

Med kortet är det möjligt att skaffa avgiftsfria biljetter till bl.a. Routas dansföreställningar, Kajana stadsteaters föreställningar, Suomussalmi hembygdsmuseum, Kuhmo Kammarmusikfestival samt Pajakkakinos filmföreställningar. Det bästa är att Kaikukortti kan användas i hela landskapet över kommungränserna! Förutom att vara åskådare är det även möjligt att själv skapa konst, då kortets användning testas för första  på ett medborgarinstitut. I mindre kommuner kan det kulturella utbudet vara mer begränsat, men medborgarinstitut finns överallt. 

Vuxna och ungdomar över 16 år kan få ett Kaikukortti. Kaikukortti stöder även familjer i att tillsammans ta del av kultur, eftersom barn kan delta i samma evenemang som sina föräldrar. 

Försöket planerades med aktörer i Kajanaland

Försöket med Kaikukortti planerades tillsammans med aktörer i Kajanaland. I nätverket för Kaikukortti ingår fler än 20 kulturmål i landskapet samt närmare 40 social- och hälsovårdsorganisationer. Bibliotekschef Taina Hyvönen, som deltog i planeringsarbetet för Kaikukortti, kommenterade: ”Försöket med Kaikukortti har redan under planeringsskedet fördjupat samarbetet mellan aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen och kulturbranschen i Kajanaland, och hjälpt oss att fundera på saker från den andra partens synvinkel.” Socialarbetare Ritva Savolainen, som arbetar inom Kajanalands samkommun för social- och hälsovård, sa: ”Kaikukortti är ett nytt sätt att genomföra den sociala rehabilitering som avses i socialvårdslagen. Att bekanta sig med kulturtjänster kan väcka ett nytt intresse hos klienten att njuta av konst. Deltagandet kan även göra klienten mer aktiv inom andra livsområden.”

Försöket med Kaikukortti pågår i Kajanaland fram till slutet av 2016. Målet är att fortsätta Kaikukortti-verksamheten i Kajanaland även efter försöksåret. Dessutom har projektet som mål att stegvis få Kaikukortti i permanent bruk i hela landet på områden som visar intresse för verksamheten. Kaikukortti testades i Esbo 2015, och från början av detta år erbjuder Esbo stad Kaikukortti som en permanent tjänst. 

Facebookwww.facebook.com/kaikukortti

Ytterligare information om fortsattningsprojekt for kulturpassen

Ytterligare information:
Mira Haataja, projektkoordinator för Fortsättningsprojektet för Kulturpasset, Tjänsten Kultur för alla, mira.haataja@cultureforall.fi, tfn: 040 213 6339

Det riksomfattande utvecklingsarbetet och försöket med Kaikukortti i Kajanaland koordineras av den riksomfattande Tjänsten Kultur för alla och finansieras av undervisnings- och kulturministeriet, För kultur på lika villkor r.f. / Tjänsten Kultur för alla, samt Kajanalands förbund. 

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin