Ohita navigaatio

31.3.2016

Kultur för alla söker en projektkoordinator

för en tidsbunden 1.5.2016–30.4.2017 heltidsanställning (100 %). I anställningen ingår en tre månader lång prövotid. Om projektet får tilläggsfinansiering kan anställningen förlängas till slutet av 2018.

Projektkoordinatorn deltar i planerandet och genomförandet i projektet ”Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana – työllistyminen ja kotoutuminen Pohjoismaissa kirjallisuuden avulla” (sv. Flerspråkighet och mångfald som en resurs på kulturfältet – sysselsättning och integration i Norden genom litteraturen) på tjänsten Kultur för alla.

Projektkoordinatorn kommer att arbeta med olika uppgifter inom projektet under ledning av verksamhetsledaren och som en del av Kultur för allas övriga arbetsteam. Till projektkoordinatorns uppgifter hör bl.a. att bygga ett samarbetsnätverk och ett sakkunnigregister för det nordiska litterära fältet, att planera och genomföra projektets kommunikation, att producera utredningar, att genomföra utbildningar samt att arrangera möten, workshops och seminarier. Projektets kommunikationsspråk i Norden är engelska och/eller något skandinaviskt språk.

För att vara aktuell för den här rollen krävs högre universitetsexamen och arbetserfarenhet inom relevant område samt dokumenterad god kännedom om kulturpolitiken och det litterära fältet i Norden. I valet av projektkoordinator prioriteras en sökande som är speciellt sakkunnig inom frågor gällande flerspråkighet och annanspråkiga författares position på det nordiska litterära fältet.

Arbetsuppgifterna kräver god samarbets- och kommunikationsförmåga, stor initiativförmåga, mycket god förmåga till självständigt och strukturerat arbete samt erfarenhet av undervisning, kommunikation och projekthantering.

Arbetsuppgifterna kräver goda kunskaper i engelska, finska och ett nordiskt språk. Övriga språkkunskaper är meriterande.

Lönen är 2500 euro/månad. En fritt formulerad ansökan och bifogad CV sändes elektroniskt senast 15.4.2016 före klockan 16 till adressen rekrytointi(a)cultureforall.fi. Arbetsplatsintervjuer arrangeras vecka 14: on 27 och to 28.4. Besked om vem som valts till tjänsten meddelas 29.4.2016. Arbetet inleds måndagen 2.5.2016 eller enligt överenskommelse senare i maj 2016.
 
Mer information gällande anställningen fås av Rita Paqvalén, verksamhetsledaren för Kultur för alla, 6.4 kl. 10–12 samt 7.4 och 8.4 kl. 13–16, tel. 040-674 3528.

Arbetslokalen finns på Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1, Helsingfors. Info om lokalernas tillgänglighet hittas här på finska.

Information om projektet

I fokus för projektet ”Monikielisyys ja moninaisuus kulttuurikentän voimavarana – työllistyminen ja kotoutuminen Pohjoismaissa kirjallisuuden avulla” är stärkandet av jämlikhet, jämställdhet, demokrati och delaktighet i Norden, speciellt på det litterära området. Projektets tyngdpunkt är författarnas och läsarnas rätt till sitt eget modersmål. Projektet närmar sig dessa teman från tre olika vinklar: 1) sysselsättning på det litterära fältet, 2) integration genom litteratur och 3) interkulturell kommunikation. Projektet är ett delprojekt till social-och hälsovårdsministeriets, undervisnings-och kulturministeriets samt arbets-och näringsministeriets tvärgående projekt ”Ett öppet och innovativt Norden med välmående människor 2020 – Lika möjligheter till välfärd, utbildning, kultur och arbete”.

Kultur för alla

Kultur för alla är en nationell service på konst och kulturfältet. Servicens uppgift är att stöda konst- och kulturaktörer i frågor gällande tillgänglighet och mångfald genom bland annat information, kunskap och konkreta redskap. Kultur för alla drivs av föreningen För kultur på lika villkor rf. Servicen är finansierad av utbildnings- och kulturministeriet. www.kulturforalla.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin