Ohita navigaatio

21.10.2014

Arkivens tystnader - Språkminoriteter i arkiven

Seminarium torsdagen 6.11.2014 kl. 9.00-16.00, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, festsalen, Regeringsgatan 1, Helsingfors

Hur är olika språkminoriteter representerade i de finländska arkiven? På vilka språk finns det material och på vilka borde det finnas? Hurdana språkliga gränsdragningar har arkiven gjort förr och idag vid insamling av material och hur kunde man korrigera arkivbeståndets skevheter?

Såväl uttalade som dolda värderingar och känslor men även praktiska frågor är förknippade med arkivsamlingarnas innehåll och hur de tas tillvara och används. Vilka är frågorna för de enskilda samlingarnas del och hur kunde de lösas? Vilka slags material saknas i arkiven och varför saknas de? Hurdana insamlingsstrategier borde arkiven ha i framtiden?

Seminariets huvudtalare är forskningsledare David Sutton (University of Reading Library, International Council on Archives, Section of Art and Literary Archives).

Anmälan

Seminariet är öppet för alla, men deltagare ombeds anmäla sig genom detta
webformulär
senast 30.10.2014.

Tillgänglighet

Seminariets språk är i huvudsak finska och svenska, men huvudtalarens inlägg är på engelska. Vänligen meddela i samband med anmälningen om du behöver tolkning till finskt teckenspråk eller tolkning från finska till svenska eller från svenska till finska.

Hindersfri ingång från Mariegatans sida. Intill ingången finns en porttelefon, med vilken man får kontakt med personalen (tryck på knappen med texten arkisto/kirjasto/neuvonta). I lokalen finns en induktionsslinga. Assitenthundar är välkomna.

Följa med seminariet via nätet!

Du kan också följa med seminariet via nätet på adressen:
finlit.adobeconnect.com/tapahtumat

Du kan se på inspelningen av seminariet efter seminariet på adressen:
finlit.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/videot


PROGRAM

9.00-9.15 Hälsningsord/öppningsord

9.15-10.00 Diasporic Literary Archives: Questions of Location, Ownership and Interpretation (Diasporiska litterära arkiv: Frågor gällande plats, ägande och tolkning)

David Sutton

10.00-10.30 De osynliga - Finlands tatarer

Sabira Ståhlberg

10.30-11.30 Arkivets nedtystade röster - Panel I / Arkiston vaiennetut äänet - Paneeli I

Sabira Ståhlberg, Risto Blomster, Simo Muir och Inker-Anni Linkola. Ordförande: Rita Paqvalén

11.30-12.30 Lunchpaus

12.30-12.50 Hiljaisuuksia SKS:n arkistoissa (Tystnader i SKS arkiv)

Ulla-Maija Peltonen

12.50-13.10 På spaning efter minoriteter i minoriteten

Susanne Österlund-Pötzsch

13.10-13.30 Monikielisyys Saamelaisarkiston arvona (Flerspråkighet som ett värde för det samiska arkivet)

Inker-Anni Linkola

13.30-14.00 Kaffe/te 

14.00-14.30 Miten arkistoida viittomakielistä aineistoa? (Hur arkivera teckenspråkigt material i arkiven)

Leena Savolainen

14.30-15.00 Romanien lauluperinteen jäljillä (På spåren efter den romska sångtraditionen)

Hilja Grönfors

15.00-16.00 Arkivens insamlingsverksamhet - Panel II / Arkistojen keruutyöstä - Paneeli II

Hilja Grönfors, Suaado Jama, Katri Kivilaakso och Yrsa Lindqvist. Ordförande: Ulla-Maija Peltonen

Seminariet ordnas av Svenska litteratursällskapet i Finland, servicen Kultur för alla, Finlands Akademis forskningsprojekt Kansallista menneisyyttä rakentamassa ja tulkitsemassa, Åbo universitet, Helinä Rautavaara museo och Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Tilläggsinformation

arkivforskare Katri Kivilaakso, katri.kivilaakso(a)finlit.fi, 040 534 1923.

 

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin