Ohita navigaatio

20.3.2014

Medveten på flera språk 31.3.

Att kunna flera språk är utvecklande för hjärnan. Forskning har påvisat att begynnande demens kan fördröjas med flera år samtidigt som förmågan till problemlösning förbättras.

I det tvåspråkiga Finland har vi i decennier haft en god språkundervisning. Hur kan vi nå ett läge i vårt samhälle där flerspråkighet uppfattas som något positivt och något som är allmänt accepterat? Hur kan man bäst gynna och synliggöra språklig mångfald? På vilket sätt är flerspråkighet berikande för individen?

Konestiftelsen och Svenska kulturfonden inbjuder till en tillställning där flerspråkighetens olika dimensioner presenteras och ventileras. Målet är att stimulera och inspirera till en gemensam diskussion om hur man bäst kunde främja individens inställning till flerspråkighet och förbättra språkklimatet i Finland.

Målgrupp: journalister, modersmålslärare (finska, svenska), författare, statens tjänstemän, konstnärer, forskare och övriga intresserade.

Medveten på flera språk
Södervik, Kattilahalli
31.3. klo 15-20

Mera information och anmälning: Svenska kulturfonden

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin