Ohita navigaatio

Teckenspråk

   De inhemska teckenspråken hör till minoritetsspråken i Finland. I Finland används två olika teckenspråk: det finska och det finlandssvenska teckenspråket. Sammanlagt finns det cirka 14 000 teckenspråkiga personer i Finland. Enligt Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. använder cirka 300 personer det finlandssvenska teckenspråket dagligen och för cirka 150 av dem är teckenspråket deras modersmål. Utöver personer som använder det finska eller det finlandssvenska teckenspråket har döva från olika håll i världen flyttat till Finland. Dessa personer använder även andra teckenspråk som sitt modersmål.

   Den huvudsakliga användargruppen av teckenspråk är döva, men teckenspråk används också av många personer med nedsatt hörselförmåga och av personer som har blivit döva eller av personer som hör normalt. I Finland använder cirka 5 000 döva eller personer med nedsatt hörselförmåga teckenspråk som sitt modersmål och för dem utgör den skrivna svenskan eller finskan det andra språket.

   De teckenspråkiga definierar sig själva som en språklig och kulturell minoritet. I kulturtjänster kan kunder som använder teckenspråk beaktas på många sätt. Till exempel museer kan ordna guidade turer på teckenspråk eller tolka turerna till teckenspråk. Museerna kan även erbjuda virtuell guidning till exempel med hjälp av en handdator. Teatrar kan producera teater på teckenspråk eller beställa tolkning till teckenspråk till föreställningen. Information om kulturobjekten kan även erbjudas översatt till teckenspråk.

   För ytterligare information om teckenspråk eller produktion av material på teckenspråk kontakta Finlands Dövas Förbund rf eller Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. Material på teckenspråk kan även produceras i samarbete med teckenspråkiga företag och sådana läroanstalter som erbjuder utbildning i teckenspråk eller i kommunikation. Information om tolkning till teckenspråk finns på adressen www.fpa.fi -> Funktionshindrad -> Tolkningstjänster. Du kan även kontakta Centret för tolkningsservice per e-post: vatu(a)kela.fi. För ytterligare information om tolkning till teckenspråk besök adressen www.tulkit.net eller skicka e-post till adressen info(a)tulkit.net.

    
   Siirry sivun alkuun
   • jaa: Facebook
   • jaa: Twitter
   • jaa: Linkedin