Ohita navigaatio

Saavutettavuus

   Saavutettavassa kulttuurikohteessa monenlaisia yleisöjä palvellaan hyvin. Kaikilla on mahdollisuus osallistua ja saada elämyksiä. Helppo ja esteetön tiedon hankkiminen, liikkuminen, näkeminen, kuuleminen ja vuorovaikutus lisäävät saavutettavuutta. Yksilölliset tavat toimia on huomioitu.

   Saavutettavuus on asiakaslähtöisyyttä, joka parantaa kaikkien mahdollisuuksia osallistua. Esimerkiksi selkeät opasteet ovat hyödyllisiä kaikille samoin kuin tilavat ja hyvin valaistut kulkureitit.

   Iso osa ihmisistä saattaa jäädä tarjonnan ulkopuolelle, ellei osallistumisen esteitä huomata poistaa. Jopa kolmasosalla ihmisistä on väestön ikääntymisen myötä esteitä esimerkiksi näkemisessä, kuulemisessa tai liikkumisessa.

   Saavutettavuuden kokonaisvaltaisessa tarkastelussa huomioidaan viestinnän saavutettavuus, kuten eri kielien käyttäminen tiedotuksessa, ja hinnoittelun saavutettavuus, kuten porrastetut pääsymaksut. Rakennetun ympäristön saavutettavuus tarkoittaa mm. tilavia ja portaattomia kulkureittejä. Saavutettavuus eri aistien avulla liittyy mahdollisuuksiin saada tietoa eri aisteilla, ja tiedollinen saavutettavuus taustatiedon tarjoamiseen ja ymmärtämisen helpottamiseen. Sosiaalinen ja kulttuurinen saavutettavuus liittyy mm. siihen, että huomioidaan erilaisten kulttuuritaustojen ja alakulttuurien vaikutus tarjonnan kiinnostavuuteen. Näihin kaikkiin saavutettavuuden osa-alueisiin vaikutetaan avoimien asenteiden ja päätöksenteon avulla. Saavutettavuuden osa-alueista kerrotaan lisää näiden verkkosivujen suomenkielisellä puolella kohdassa Saavutettavuus -> Mitä on saavutettavuus?

    

    
   Siirry sivun alkuun
   • jaa: Facebook
   • jaa: Twitter
   • jaa: Linkedin