Ohita navigaatio

Kulttuuria kaikille -palvelun tavoitteet eduskuntavaaleissa 2023

Tällä sivulla kerrotaan Kulttuuria kaikille -palvelun tavoitteet eduskuntavaaleissa. Vaalit ovat keväällä 2023. Vaaleissa kansa äänestää eduskuntaan kansanedustajat, jotka päättävät yhteisistä asioistamme.

Tavoitteemme: 

 1. Kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus työskennellä taidealalla ja kulttuurialalla.
 2. Taidehallinto on yhdenvertaista.
 3. Kaikilla on yhdenvertainen oikeus kulttuuriin.

Kulttuuria ovat esimerkiksi taide, musiikki, teatteri, elokuvat ja kirjallisuus.

Taide- ja kulttuurialaa täytyy vahvistaa! Kulttuuri lisää hyvinvointia ja osallisuutta. Osallisuus tarkoittaa, että ihminen voi esimerkiksi harrastaa tasa-arvoisesti yhdessä muiden kanssa. Lisäksi kulttuuri luo Suomeen työpaikkoja.

Kulttuuriala tarvitsee lisää rahaa ja arvostusta. Viime vuodet ovat olleet hyvin vaikeita kulttuurialalla. Rahaa on vähän koronan ja valtion säästöjen takia. Monen ihmisen työt alalla loppuivat. Erityisen huono tilanne on taiteilijoilla, jotka ovat vammaisia tai joita syrjitään muun syyn takia. Syrjinnän syy voi olla rasismi tai taiteilijan synnyinmaa. Syrjintä tarkoittaa, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin muita jonkun hänen ominaisuutensa takia. 

Tavoite 1: Kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus työskennellä taide- ja kulttuurialalla

Ihmisiä on monenlaisia. Moninaisuus tarkoittaa, että ihmiset ovat erilaisia esimerkiksi uskonnon, kielen, vammaisuuden, sukupuolen ja seksuaalisuuden suhteen. Moninaisuuden pitää näkyä koko kulttuurialalla. 

Kaikilla lapsilla pitää olla oikeus harrastaa taidetta. Harrastusten pitää olla saavutettavia. Hyvä saavutettavuus tarkoittaa, että esimerkiksi liikkuminen ja tiedon saaminen on helppoa.

Kaikilla pitää olla mahdollisuus opiskella ja työskennellä kulttuurialalla. Usein esimerkiksi vammaisia ihmisiä ja Suomeen muuttaneita ihmisiä syrjitään. Heidän on vaikeaa päästä alan koulutukseen ja saada töitä kulttuurialalta. 

Kansanedustajien pitää huolehtia näistä asioista: 

 • Taide- ja kulttuurilaitosten pitää antaa töitä myös ihmisille, joita syrjitään. 
 • Opetuksen pitää olla saavutettavaa kulttuurialan kouluissa. Opiskelijalla on oikeus saada tukea, jota hän tarvitsee. Pääsykokeiden pitää olla saavutettavat ja yhdenvertaiset. 
 • Esteettömyys täytyy huomioida paremmin laissa, ja lakia täytyy valvoa tarkemmin. Esteettömässä tilassa on esimerkiksi helppo liikkua pyörätuolilla. Työpaikkojen pitää olla esteettömiä ja saavutettavia.
 • Kulttuurirakennusten kuten museoiden pitää olla esteettömiä yleisölle, työntekijöille ja taiteilijoille.
 • Häirintään ja syrjintään täytyy puuttua. Jokaisella on oikeus työskennellä turvallisessa ilmapiirissä. Työnantajien pitää tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma, myös pienissä työpaikoissa.

Tavoite 2: Taidehallinto on yhdenvertaista

Moninaisuuden täytyy näkyä myös hallinnossa, kun hoidetaan taidealan asioita. Ihmisiä voidaan syrjiä hallinnossa esimerkiksi vamman, ulkonäön tai heidän synnyinmaansa takia. Kaikenlaisten ihmisten pitää päästä mukaan tekemään päätöksiä. Yhdenvertaisuussuunnitelmia pitää noudattaa.

Kansanedustajien pitää huolehtia näistä asioista: 

 • Työryhmiin, toimikuntiin ja päätöksentekoon täytyy varata paikkoja ihmisille, jotka kuuluvat vähemmistöihin (esimerkiksi vammaiset ihmiset, transsukupuoliset ja ihmiset, joita syrjitään synnyinmaansa tai rasismin takia). Tarvitaan myös lisää tulkkeja.
 • Kaikesta työstä pitää maksaa palkka. Esimerkiksi kommentoijalle, työryhmän jäsenelle ja kokemusasiantuntijalle pitää maksaa palkka.
 • Päättäjien pitää hankkia tietoa yhdenvertaisuudesta, ja kulttuurialaa pitää johtaa tämän tiedon avulla.
 • Kulttuurialan ihmisiä täytyy kouluttaa, jotta he osaavat huomioida kaikenlaiset ihmiset paremmin.

Tavoite 3: Kaikilla on yhdenvertainen oikeus kulttuuriin ja taiteeseen

Jokaisella on oikeus osallistua kulttuuriin ja taiteeseen. Ihmisten erilaisuus täytyy ottaa huomioon. Osallistumisen esteitä täytyy poistaa, ja palvelujen täytyy olla saavutettavia.

Osallisuutta voi lisätä esimerkiksi kulttuurikaverien ja asiakasraatien avulla. Osallistuminen on helppoa, jos kulttuuripalvelut viedään ihmisten luokse, esimerkiksi toimintakeskuksiin.

Kansanedustajien pitää huolehtia näistä asioista: 

 • Eri alojen ja järjestöjen yhteistyötä täytyy vahvistaa, jotta kaikkien oikeus kulttuuriin toteutuu. Näitä aloja ovat kulttuuriala, sosiaaliala ja terveysala sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ala. Yhteistyöhön täytyy antaa enemmän rahaa.
 • Kaikukortti pitää saada käyttöön kaikkialla Suomessa. Kaikukortilla voi osallistua tapahtumiin ja kursseille ilmaiseksi, jos rahaa on vähän.

Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry

 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin