Ohita navigaatio

Viestintä

Tässä osiossa on tietopaketteja, oppaita ja ohjeita

 • yleisesti viestinnän saavutettavuudesta
 • selkeästä graafisesta suunnittelusta
 • selkeästä kielestä ja selkokielestä
 • syrjimättömästä kielestä ja sanavalinnoista
 • eri kielillä viestimisestä
 • verkkopalvelujen saavutettavuudesta
 • muita viestinnän saavutettavuuteen liittyviä linkkejä


Yleisesti viestinnän saavutettavuudesta

Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen

Entä saavutettavuus? -ohje on suunnattu kaikenlaisille kulttuuritoimijoille. Ohjeessa on käytännönläheistä tietoa siitä, mitä saavutettavuustietoja tulisi kertoa, miten ja missä. Saavutettavuustietojen kertominen auttaa kaikkia kävijöitä arvioimaan, kuinka helppoa tiloissa toimiminen ja palveluiden käyttäminen on. Tietojen avulla kävijät voivat suunnitella käyntiään ja arvioida, tarvitsevatko mukaan esimerkiksi apuvälineitä tai avustajaa. Julkaistu 2015.

Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen [DOC]
Entä saavutettavuus? Ohje kulttuurikohteen saavutettavuudesta viestimiseen [PDF]


Viestintää kaikille - Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille

Viestintää kaikille -oppaan tarkoituksena on auttaa toteuttamaan kulttuuriorganisaation perusviestintää saavutettavasti. Se sisältää ohjeita mm. viestinnän ulkoasun suunnitteluun, saavutettavuustietojen antamiseen, symbolien käyttöön sekä selkeään kieleen. Viestintää kaikille -opas on tuotettu Kulttuuria kaikille -palvelussa ja sen on koonnut kulttuurituottaja Outi Salo osana opinnäytetyötään. Päivitetty versio julkaistu 2013.Viestintää kaikille - Saavutettavan viestinnän opas kulttuuritoimijoille [PDF]


Graafinen suunnittelu

Taitto-ohjeita luettavuuden parantamiseksi

Kulttuuria kaikille -palvelu on koonnut ohjeita ja esimerkkejä selkeään taittamiseen. Selkeästä taitosta hyötyy kuka tahansa häiriöalttiissa ympäristössä ja lisäksi esimerkiksi henkilöt, joilla on erilaisia hahmottamisen vaikeuksia tai jotka eivät puhu suomea äidinkielenään. Julkaistu 2009.

Taitto-ohjeita luettavuuden parantamiseksi [DOC]
Taitto-ohjeita luettavuuden parantamiseksi [PDF]

Ohje selkeän julkaisun suunnitteluun

Näkövammaisten liitto on koonnut ohjeen, jossa kerrotaan esimerkiksi riittävästä kirjainkoosta ja kontrastista, tekstin asettelusta ja muusta julkaisun ulkoasun suunnittelusta.

Näkövammaisten liitto: Ohje selkeän julkaisun suunnitteluun


Selkeä kieli ja selkokieli

Selkeää ja saavutettavaa viestintää

Viisi artikkelia selkoilmaisusta. Artikkelit käsittelevät selkokieltä puheessa ja kirjoittamisessa, sekä selkokuvia, verkkosivuja ja videoita. Julkaistu 2015, julkaisija Kehitysvammaliitto ry.

Selkeää ja saavutettavaa viestintää [PDF, linkki Papunetiin]

Selkokirjoittajan tekstilajit

Leealaura Leskelän ja Auli Kulkki-Niemisen kirjoittamassa kirjassa annetaan ensimmäisen kerran selkokirjoittajille tekstilajikohtaisia ohjeita. Kirjassa on teoriatietoa eri tekstilajeista sekä niiden eroista. Tekstilajeista lähemmin tarkastellaan mediatekstejä, informatiivisia tekstejä sekä kaunokirjallisia tekstejä. Kirja on tarkoitettu kaikille selkokirjoittajille sekä selkokielestä kiinnostuneille. Julkaistu 2015.

Selkokirjoittajan tekstilajit -kirjan voi ostaa  Selkokeskuksen selkokirjakaupasta

Selkokielen käsikirja

Selkokielen käsikirjassa (Oppimateriaalikeskus Opike/Kehitysvammaliitto 2008) kerrotaan, miten teksti mukautetaan selkokieliseksi. Mukana on myös tietoa selkojulkaisujen kuvituksesta ja taitosta.

Selkokielen käsikirja
[Selkokeskusken verkkosivuilla oleva esittelyteksti ja ohjeet tilaamiseen]


Selkokuvaopas

Selkokuvaopas on opas kuvien käytöstä erityisesti selkoviestinnän tekijöille, suunnittelijoille ja asiantuntijoille, mutta myös kaikille muille viestijöille. Oppaan tavoitteena on kiinnittää huomiota kuvien merkitykseen, ymmärrettävyyteen ja helppoon hahmottamiseen viestinnässä tekstin tukena.

Selkokuvaopas (siirryt sivustolle Selkokeskus.fi)


Selkokieli tutuksi -verkkokurssi

Selkokielen tarve Suomessa kasvaa, ja yhä useammassa työssä tarvitaan selkokielen osaamista. Selkokieli auttaa monia ihmisiä toimimaan arjessaan, saamaan tietoa ja asioimaan viranomaisten kanssa. eOppiva, Selkokeskus ja valtiovarainministeriö ovat koonneet sinulle tietopaketin, jonka avulla opit erottamaan selkokielen selkeästä yleiskielestä ja tunnistamaan tilanteet, joissa selkokieltä kannattaa käyttää. Jokaisessa osiossa on myös pieniä harjoituksia ja konkreettisia esimerkkejä selkokielestä. Verkkokurssi on kaikille avoin ja maksuton.

Selkokieli tutuksi (siirryt sivustolle eoppiva.fi)Syrjimätön kieli ja sanavalinnat


Syrjimätön kieli -opas

Syrjimättömällä kielellä tarkoitetaan sellaista kieltä, joka kunnioittaa kaikkien ihmisarvoa. Syrjimätön kieli -oppaassa tutustutaan syrjimättömän kielen eri ulottuvuuksiin seuraavista näkökulmista:

 • Selkeä kieli
 • Sukupuolitietoinen kieli
 • Sateenkaaritietoinen kieli
 • Antirasistinen kieli
 • Vammaisuus ja sairaus
 • Luokkatietoinen kieli
Opas soveltuu hyödynnettäväksi kaikkialla kansalaisyhteiskunnassa. Se on suunnattu ensisijaisesti valtaväestölle, joka on usein tottunut katsomaan maailmaa vain omasta näkökulmastaan ilman vähemmistöjen huomioimista.

Vammaisuus ja journalismi - opas toimittajille

Vammaisuudesta kertominen on monille toimittajille vaikeaa: miten tästä voi kirjoittaa, mitä sanoja pitää ja saa käyttää? Miten kohdata vammainen ihminen, miten haastatella häntä? Oppaan tarkoitus on tarjota näkökulmia vammaisuudesta ja vammaisista ihmisistä kertomiseen tiedotusvälineissä. Se on hyödyllinen myös kulttuuritoimijoille ja taiteesta kirjoittaville. Opas sisältää sanaston sivuilla 9-10. Oppaan ovat laatineet vuonna 2022 Amu Urhonen, Sanni Purhonen ja Heini Saraste. Kuvista ja taitosta vastaa Väinö Heinonen. 

Vammaisuus ja journalismi - opas toimittajille (PDF, Kynnys ry:n sivuilla)


Viestintä eri kielillä


Opas tiedon tuottamiseen viittomakielellä

Accola-projekti on tuottanut ja kehittänyt oppaan, joka kertoo tekstien kääntämisestä viittomakielelle sekä kuinka viittomakielistä videomateriaalia voi integroida verkkosivuille.

Opas tiedon tuottamiseen viittomakielellä - Esite (PDF, linkki docplayeriin)
Opas tiedon tuottamiseen viittomakielellä - Laajempi versio (PDF, linkki docplayeriin)

Ohje viittomakielisen tulkkauksen järjestämiseen

Suomen Viittomakielen tulkit ry:n verkkosivustolla on tiivis tietopaketti siitä, mitä kaikkea tulisi ottaa huomioon tulkkauksen tilaamisessa ja tapahtuman järjestämisessä. Tutustu tulkkaukseen liittyviin ohjeisiin osoitteessa:

Tulkatun tilaisuuden järjestäminen
[linkki Suomen viittomakielen tulkit ry:n verkkosivuille]


Verkkopalvelujen saavutettavuus


Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.1

Kansainvälisenä esteettömyyden standardina toimiva Verkkosisällön saavutettavuusohjeet 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.1) sisältää suosituksia, joiden avulla verkkosisällön saavutettavuutta voidaan parantaa. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee sisällön saavutettavaksi laajalle joukolle ihmisiä, joilla on vammoja tai rajoitteita. Näiden ohjeiden noudattaminen tekee verkkosisällöstä usein myös yleisesti käytettävämpää.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta velvoittaa julkista sektoria ja osaa yksityisen sektorin organisaatioista noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia. Laki velvoittaa käytännössä noudattamaan kansainvälisen WCAG-ohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerejä.

Verkkosisällön saavutettavuusohjeet (WCAG) 2.1 (W3C:n verkkosivuilla)

Miten tilataan saavutettavat verkkosivut?

Outi Salonlahti kirjoittaa Saavutettavuusvaatimukset-sivuston blogissa syksyllä 2020:
Miten tilataan saavutettavat verkkosivut? (Saavutettavuusvaatimukset.fi)

Saavutettavien verkkosivujen suunnitteluopas

Papunetin oppaassa kerrotaan, kuinka suunnitellaan saavutettavat verkkosivut.
Saavutettavien verkkosivujen suunnitteluopas (Papunet.net)

Verkkosivujen helppokäyttöisyys

Papunetin ohjeet helppokäyttöisten verkkosivujen toteutukseen.

Verkkosivujen helppokäyttöisyys (Papunet.net)


Saavutettavuus verkkopalveluissa

Oppaassa kerrotaan, miksi internetin saavutettavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota ja miten verkkopalveluita voi kehittää erilaisille käyttäjäryhmille sopiviksi. Oppaan julkaisija on Suomen Punainen Risti, ja se on toteutettu yhteistyössä Papunet-verkkopalvelun ja Selkokeskuksen kanssa. Julkaistu 2009.

Saavutettavuus verkkopalveluissa -opas
[linkki Yhdenvertaisuus.fi-sivustolle, PDF]

 

Ohjeita käyttäjätestaukseen

Miten järjestetään verkkosivujen käyttäjätestaus?
Selkeästi meille -hanke on koonnut sivulleen asioita, joita sinun kannattaa ottaa huomioon, jos haluat järjestää oman käyttäjätestauspajan. Ohjeet perustuvat hankkeen testauksissa ja arvioinneissa kerääntyneeseen kokemukseen.


Saavutettava Word-dokumentti

Microsoft Word on tällä hetkellä yleisimmin käytetty tekstinkäsittelyohjelma, ja .doc-tiedostomuoto yleisin tekstidokumentin muoto. Word-tiedostoja voidaan käyttää luotaessa muita tiedostoja kuten pdf- tai html-tiedostoja, ja siksi niiden esteettömyyteen on tärkeä kiinnittää huomiota.

Saavutettavasti.fi: Ohje saavutettavan Word-asiakirjan tuottamiseen
ESOK: Esteetön Word-dokumentti

Saavutettava PDF-tiedosto

PDF-tiedosto voidaan toteuttaa esteettömästi. PDF:n vaihtoehdoksi suositellaan kuitenkin aina esteetöntä HTML-versiota tai DOC- tai RTF-tiedostoa.
Saavutettavasti.fi: Ohje saavutettavan PDF-asiakirjan tuottamiseen
Näkövammaisten liiton ohje PDF:n muotoiluun esteettömästi
ESOK: PDF-tiedostot ja esteettömyys

Videoita: Word- ja PDF-tiedostojen saavutettavuus

Celian saavutettavuusasiantuntija Kirsi Ylänne kertoo kahdella videolla, kuinka Word- ja PDF-tiedostot muokataan saavutettaviksi ja millaisia saavutettavuushaasteita tiedostoissa on. Ensimmäinen on AVI:n webinaarista 14.11.2019.

Toinen video on osa tallennetta seminaarista nimeltä Sanoista tekoihin - saavutettavuustyö käytännössä -seminaari 18.9.2019.

Saavutettava Power Point -tiedosto ja esitysgrafiikka

Saavutettavasti.fi-sivustolla on tuotettu ohje Power Pointin tekemiseen saavutettavasti.
Saavutettavasti.fi: saavutettava Power Point
Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK-hanke 2006-2011 on tuottanut ohjeen siihen, kuinka esimerkiksi Power Point -tiedostosta tehdään esteetön.
ESOK: Esteetön esitysgrafiikka


Opastusvideoita WCAG-kriteereistä

Videosarjalla esitellään digipalvelulain asettamia kriteereitä keskeisiä saavutettavuusvaatimuksia ja miten ne voidaan täyttää. 14-osainen videosarja on tuotettu yhteistyössä Kehitysvammaliiton kanssa, ja sarjan videot vastaavat yleisimpiin teknisiin kysymyksiin koskien saavutettavuusvaatimuksia. Kaikki videot on tulkattu suomalaiselle ja suomenruotsalaiselle viittomakielelle sekä tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi. Tuottaja: Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Julkaistu 2020.

Esteetön HTML - Pikavinkit verkkosivustojen saavutettavuuteen

Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa - ESOK-hanke 2006-2011 on tuottanut ohjeita verkkosivustojen saavutettavuuden kehittämiseksi.
ESOK: Esteetön HTML

Verkkosivujen saavutettavuuden testaus

Alle tunnin kestävässä webinaarissa esitellään maksuttomia välineitä verkkosivujen saavutettavuuden testaamiseen. Lisäksi perehdytään toimisto-ohjelmien helppokäyttöisyyden tarkistukseen. Kouluttajana Merja Laamanen, Jyväskylän yliopisto. HUOM! Sivuston testaaminen itse eri työkaluilla ei korvaa saavutettavuuden asiantuntija-arviointia ja käyttäjätestausta.


DigiCampuksen webinaarit saavutettavuusaiheista

DigiCampus on tuottanut useita webinaareja verkkoviestinnän saavutettavuudesta.

Kognitiivisen saavutettavuuden ohjeet

Selkeästi meille -hankkeen sivulta löydät ohjeita kognitiivisesti saavutettavan verkkopalvelun suunnitteluun, kehittämiseen ja sisällön tuottamiseen. Ohjeet on tehty hankkeessa kehitetyn arviointikriteeristön pohjalta ja niitä päivitetään hankkeen keston ajan vuoteen 2022 asti. Ohjeet soveltuvat suurelta osin niin verkkosivuihin kuin mobiilisovelluksiin.

Tallenne kognitiivisesta saavutettavuudesta

Kognitiivisen saavutettavuuden arvioinnista Selkeästi meille -hankkeessa kertovat hankkeen työntekijät saavutettavuustestaajat Heikki Oksanen ja Roberto Polsa, saavutettavuuskoordinaattori Petra Saarinen, selkokielen asiantuntija Mira Vihmo ja hankepäällikkö Satu Timperi.
Tallenteella kerrotaan muun muassa, millainen navigaatio, millaiset linkit ja ikonit ovat toimivia kognitiivisen saavutettavuuden kannalta.
Video on ennakkoon taltioitu esitys, joka näytettiin 7.4.2021 etänä järjestetyssä Ymmärrän 2021 -seminaarissa. Mukana on myös keskusteluosuus videon lopussa. Videossa on tekstitys ja viittomakielen tulkkaus.

Muuta

Papunetin kuvatyökalu

Papunetin kuvatyökalu on ilmainen kuvapankki- ja työkaluohjelma, jolla voi tehdä omiin tarpeisiin sopivia kuvallisia materiaaleja. Kuvatyökalu toimii myös tableteissa.
Papunetin kuvatyökalu

Papunetin kuvapankki

Papunetin kuvapankin materiaalia voi tulostaa ja tallentaa omalle koneelle ja käyttää esimerkiksi kommunikoinnissa ja opetuksessa. 

Papunetin kuvapankki

Papuri

Papuri on työkalu, jolla voi tehdä verkkokirjoja. Kirjoissa voi käyttää tekstiä, kuvaa, videota ja äänitiedostoja. Papurilla voit luoda esimerkiksi selkokielisiä tietokirjoja tai toimintaohjeita.
papuri.papunet.net

 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin