Ohita navigaatio

Kulttuurialan oppilaitokset

Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille

Oppaassa on asiantuntijatekstejä muun muassa saavutettavuudesta, inkluusiosta, esteettömyydestä ja osallistumisesta. Opas on hyödyllinen kaikille niille, jotka toimivat lasten ja nuorten kanssa. Tarkoitus on tukea erityistä tukea tarvitsevien lasten taideharrastamista ja tehdä kaikkien osallistumisesta mahdollista. Opas on tuotettu osana SATA2 – Saavutettava taideharrastus 2 -hanketta, jota koordinoi Tampereen kaupunki. Yhteistyökumppaneita ovat Kulttuurikeskus PiiPoo, Kulttuuria kaikille -palvelu, Taiteen perusopetusliitto TPO ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö. Julkaistu 2020.

Saavutettavuusopas lastenkulttuurikeskuksille ja taiteen perusopetuksen oppilaitoksille [PDF, lastenkulttuuri.fi]


ArtsEqualin toimenpidesuositus: Kohtuullinen mukauttaminen musiikinopetuksen yhdenvertaisuuden edistäjänä

ArtsEqual-toimenpidesuositus 2/2020 on suunnattu kunnille, oppilaitoksille ja yksittäisille opettajille yhdenvertaisuuden edistämiseksi peruskoulun, lukion ja taiteen perusopetuksen musiikinopetuksessa.

Kohtuullinen mukauttaminen musiikinopetuksen yhdenvertaisuuden edistäjänä (ArtsEqual.fi)


ArtsEqualin toimenpidesuositus: Taiteen perusopetuksen saavutettavuus

ArtsEqualin toimenpidesuositus Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana 1/2018 on suunnattu taiteen perusopetuksen järjestäjille (kunnille ja oppilaitoksille). Tutkimusperustaista taustatietoa sisältävän kokonaisuuden on laatinut 11 kirjoittajaa eri aloilta. Mukana on tutkijoita, Kulttuuria kaikille -palvelun asiantuntijoita sekä Taiteen perusopetusliiton jäseniä.

Toimenpidesuositus: Taiteen perusopetuksen saavutettavuus (ArtsEqual.fi)

Saavutettavuus ja esteettömyys taiteen perusopetuksen lähtökohtana (PDF, ei välttämättä saavutettava)


ArtsEqual-infopaketti: Taiteen perusopetus, tasa-arvo ja saamelaisyhteisöt 

Alexis Anja Kallion kirjoittama Taiteen perusopetus, tasa-arvo ja saamelaisyhteisöt Suomessa perustuu vuonna 2016 tehtyyn tutkimukseen. Julkaisu tarjoaa opettajille ja instituutioille näkökulmia ja ehdotuksia tasa-arvon edistämiseen taiteen perusopetuksessa saamelaisyhteisöjen näkökulmasta. 


Lyhyesti julkaisusta Taiteen perusopetus, tasa-arvo ja saamelaisyhteisöt html-muodossa (artsequal.fi)


Taiteen perusopetus, tasa-arvo ja saamelaisyhteisöt Suomessa (PDF, ei välttämättä saavutettava)


Opi pistenuotteja -materiaali

Maksuton ja kattava oppimateriaali pistenuottien opiskeluun. Materiaalissa käydään läpi pistemerkkien lisäksi musiikin teoriaa niiltä osin, kuin se on välttämätöntä pistenuottien hallitsemiseksi. Oppimateriaaliin sisältyy runsaasti tehtäviä. Materiaali soveltuu käytettäväksi kaiken tasoisille muusikoille harrastajista ammattiopintoihin tähtääviin opiskelijoihin. Se soveltuu käytettäväksi myös näkövammaisia muusikoita opettaville näkeville opettajille.

Opi pistenuotteja -verkkosivusto


OHO – Opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin -opas

Opas on kolmivuotisen OHO!-hankkeen tuloksena syntynyt käsikirjaopas sinulle, joka olet kiinnostunut saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämisestä sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisesta työssäsi. Opas sisältää hankkeessa kehitettyjä menetelmiä ja työkaluja sekä saavutettua uutta tietoa ja tutkimustuloksia opiskeluhyvinvoinnista ja sen tukemisesta korkeakoulussa ja on suunnattu erityisesti ohjaus- ja opetustyötä tekeville. Julkaistu 2019.

OHO – Opiskelukykyä, hyvinvointia ja osallisuutta korkeakouluihin -opas (linkki OHO!-hankkeen sivuille)

OHO!-hankkeen videotallenteet korkeakouluille

OHO!-hanke on julkaissut videotallenteita yhdenvertaiseen opiskeluun liittyen. Videoiden teemat: arvot, asenteet ja toimintakulttuuri; fyysisiset tilat, digitaalisuus, viestintä, opetus ja oppiminen korkeakoulun johtaminen, tuki ja ohjaus, opiskelijavalinnat, yhteiskunnallisen vammaistutkimuksen näkökulmia osallisuuteen.

12 askelta selkokielellä opettamiseen

12 askelta selkokielellä opettamiseen on tarkoitettu kansalaisopiston opettajille, jotka kohtaavat kurssillaan suomenoppijoita. Materiaali ei ole valmis yhteen aineeseen sidottu opetuspaketti, vaan pikemminkin eri aineiden opetukseen soveltuva kokoelma hyväksi koettuja, toimivia keinoja ja toimintatapoja, jotka auttavat opettajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan opetusta niin, että kaikilla on kurssilla hyvä olla. Selkokielisestä viestinnästä hyötyvät suomenoppijoiden lisäksi myös muut oppijat, joilla on erilaisia oppimisen haasteita. Materiaalin on laatinut S2-kouluttajana toimiva selkokielen asiantuntija Johanna Kartio. Se on tuotettu osana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa Keho 2.0 -hanketta. Julkaisija Kansalaisopistojen liitto KoL, 2016.

12 askelta selkokielellä opettamiseen [PDF, Kansalaisopistojenliitto.fi)


Kirjallisuuslista kulttuurituotannon lehtoreille

Ensisijaisesti kulttuurituotannon lehtoreille ja opiskelijoille, mutta myös muille kulttuurialan korkeakouluissa opiskeleville ja opettaville suunnattu kirjallisuuslista. Listassa on saavutettavuuteen, moninaisuuteen ja normikriittisyyteen liittyviä julkaisuja.

Kirjallisuuslista kulttuurituotannon lehtoreille [DOC]
Kirjallisuuslista kulttuurituotannon lehtoreille [PDF]

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille

Opas on tarkoitettu yhdenvertaisuussuunnitelmia tekevien toisen ja korkea-asteen oppilaitosten tueksi. Se sisältää tietoa yhdenvertaisuuteen liittyvästä lainsäädännöstä, konkreettisia esimerkkejä suunnitelman laatimisesta ja tavoitteenasettelusta sekä sisällöistä. Oppaan painoversiota voi tilata osoitteesta: yhdenvertaisuus(a)intermin.fi. Julkaistu 2013.

Oppia kaikille! Yhdenvertaisuussuunnittelun opas oppilaitoksille [PDF, linkki osoitteeseen yhdenvertaisuus.fi)


Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas

ESOK-hankkeen (2006-2011), korkeakoulujen ja järjestöjen yhteistyössä tuottama Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas sisältää ohjeistukset esteettömyyden huomioon ottamiseksi valintakokeessa ja myös tenttitilanteessa.

Esteetön opiskelijavalinta -suositus ja -opas (linkki ESOK.fi-sivustolle)

Opiskelijoiden monenlaisuuden huomioon ottaminen korkeakouluissa

ESOK-hankkeen (2006-2011) tuottamat opaslehtiset korkeakouluopiskelijoiden monenlaisuuden huomioimiseen ovat sekä opiskelijoiden että korkeakoulun henkilökunnan hyödynnettävissä. Opaslehtisiä on kahdeksan ja ne ohjeistavat heikkonäköisen ja sokean opiskelijan, kuuron ja huonokuuloisen opiskelijan, lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuden, jännittämisongelmien, liikuntavammaisen opiskelijan, Aspergerin oireyhtymän, aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön sekä mielenterveyden ongelmien huomioon ottamiseen korkeakouluopiskelussa.

Opaslehtiset ovat luettavissa ESOK.fi-sivustolla


Opetusmateriaalien saavutettavuuden testaaminen

DigiCampuksen vinkit opetusmateriaalien saavutettavuuteen.

Opetusmateriaalien saavutettavuuden testaaminen (DigiCampuksen sivuilla)

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin