Ohita navigaatio

Kulttuurikohteet yleisesti

HUOM! Monet tarkistuslistat on suunnattu suoraan tietylle kulttuurin alalle tai ammattiryhmälle, kuten museoille, teattereille tai viestinnän tekijöille. Kannattaa kuitenkin tutustua myös muihin kuin omalle alallesi suunnattuihin tarkistuslistoihin. Niitä voi soveltaa muillekin aloille. Kannattaa lukea erityisesti kaikkein tuoreimmat tarkistuslistat. Vuonna 2021 uusin tarkistuslista on museoille suunnattu saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslista.

Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden - Tarkistuslista avuksesi

Satakunnan ammattikorkeakoulun, Autismi- ja Aspergerliitto ry:n sekä Suomen erityisherkät ry:n yhdessä kehittämä tarkistuslista, jonka avulla voidaan eritellä, mitkä asiat tilassa tuottavat aistiärsytystä ja mitkä tekijät puolestaan ovat aisteille erityisen miellyttäviä. Samalla päästään arvioimaan, miten tilasta voitaisiin tehdä entistä aistiystävällisempi. Julkaistu 2014.

Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden - Tarkistuslista avuksesi [PDF] Ensisijainen tiedostovaihtoehto

Tilojen esteettömyyskartoitus aistit huomioiden - Tarkistuslista avuksesi [DOC] Suositellaan vain tekstivaihtoehdoksi (ei taitettu)


Viestinnän saavutettavuuden tarkistuslista

Lyhyt tarkistuslista auttaa kartoittamaan omatoimisesti viestinnän saavutettavuutta. Tarkistuslista on tehty Viestintää kaikille -oppaan tueksi. Julkaistu 2012.

Viestinnän saavutettavuuden tarkistuslista [DOC]
Viestinnän saavutettavuuden tarkistuslista [PDF]
HUOM, uudempi tarkistuslista koskien viestintää: katso luku 7 Viestintä museoiden saavutettavuuden ja moninaisuuden tarkistuslistasta (2021):


Kulttuurikohteiden esteettömyyden tarkistuslista

Laaja lista kysymyksiä auttaa selvittämään mm. liikkumisesteettömyyttä, tiedotuksen saavutettavuutta, esitysten ja näyttelytarjonnan toimivuutta eri kohderyhmille sekä strategisia kysymyksiä. Tarkistuslista on julkaistu jo vuonna 2004 - huomioithan muutokset esteettömyysohjeistusten minimimitoissa.

Kulttuurikohteiden esteettömyys -tarkistuslista [DOC]
Kulttuurikohteiden esteettömyys -tarkistuslista [PDF]


Auditorio- ja asiointitila-välilehdet ESKEH-lomakkeessa

Välilehti 10 Auditorio ja 8 Asiointitila. ESKEH / Invalidiliitto ry 2009. Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus. Tiedonkeruulomake.

Rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitus

 

Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden tarkistuslista

Tarkistuslistan on tuottanut Invalidiliito.

Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden tarkistuslista [DOC]

Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden tarkistuslista [RTF]

Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden täyttöohje [DOC]

Asiakaspalvelutilojen esteettömyyden täyttöohje [RTF]


Edistääkö toiminta osallisuutta? 24 apukysymystä 

THL on koonnut verkkosivuilleen apukysymyksiä, jotka auttavat hahmottamaan ja sanoittamaan sitä, miten jokin toiminta tarkalleen ottaen edistää osallisuutta. Apukysymykset on jaoteltu kolmen osallisuuden osa-alueen mukaan: osallisuus omassa elämässä, osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa sekä osallisuus yhteisestä hyvästä.

Edistääkö toiminta osallisuutta? 24 apukysymystä (THL.fi)

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin