Ohita navigaatio

Strategiat ja suunnitelmat

Konsultoimmeko mahdollisia uusia kävijäryhmiä?
Millainen on organisaatiomme päätöksentekoprosessi?
Näkyykö sitoutumisemme saavutettavuuden edistämiseen myös kirjallisissa toiminta- ja taloussuunnitelmissamme?

Sitoudutaan ja päätetään mitä tehdään

Huolellinen strateginen työ ja suunnittelu auttavat kulttuuritoimijoita tekemään toiminnastaan saavutettavaa. Strategioissa asetetaan yleiset suuntalinjat ja tehdään arvovalintoja. Hyvä suunnittelu linjaa toiminnan eri osa-alueilta mitä konkreettisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta tavoitteisiin päästään.

Saavutettavuus kaikessa suunnittelussa mukana

Kulttuurityön arjessa tehdään erilaisia toimintasuunnitelmia. Kaikessa suunnittelussa tulisi olla mukana saavutettavuus- ja moninaisuusnäkökulmat: toimintasuunnitelmissa, talouden suunnittelussa, projektisuunnitelmissa jne. Suunnitelmissa tulee eritellä millä keinoilla edistetään palvelujen toimivuutta kaikille ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia.

Yhdenvertaisuuteen keskittyvät suunnitelmat

Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien luomiseen paneutuvat yhdenvertaisuus-, saavutettavuus- ja moninaisuusstrategiat tai -suunnitelmat. Myös yleisötyösuunnitelmat parantavat monenlaisten yleisöjen ja osallistujien mukaan pääsyä. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi yhdistää eri näkökulmia ja sisältää myös saavutettavuuden edistämisen.

Ketkä suunnittelevat ja päättävät

Saavutettavuuden edistäminen on yhteydessä päätöksentekoprosessien avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Yhdenvertaisuutta organisaation sisällä lisää esimerkiksi se, että kaikilla henkilökuntaan kuuluvilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun. Tavoitteisiin sitoutuminen on helpompaa jos on itse osallistunut päätöksentekoon. Lisäksi suunnitteluyhteistyö organisaation ulkopuolisten tahojen ja yhteisöjen kanssa auttaa tekemään hyviä valintoja.

Apua ulkopuolisilta asiantuntijoilta

Suunnittelutyön pohjaksi voi kartoittaa oman organisaation tilannetta. Esteettömyys- ja saavutettavuuskartoituksia on mahdollista tilata asiantuntijoilta. Suunnittelu on helpompaa kun kartoitus osoittaa, missä tarvitaan kehittämistä.

Myös saavutettavuussuunnitelman tekemiseen voi hankkia asiantuntija-apua oman organisaation ulkopuolelta. Katso esimerkiksi Kulttuuria kaikille -palvelun tarjonta: Palvelut ja yhteistyö.

Miten teen hyvän suunnitelman

 • Kartoita nykytilanne suunnittelun pohjaksi.
 • Varmista, että suunnitteluprosessi ja itse suunnitelma innostavat työyhteisöäsi työskentelemään saavutettavuuden parantamiseksi ja moninaisuuden huomioimiseksi. Johtotason on tärkeää olla mukana ja sitoutunut.
 • Miten suunnittelu tukee asenteiden ja ennakko-oletusten tunnistamista? Entä organisaation ilmapiirin kehittämistä mahdollisimman avoimeksi ja kunnioittavaksi? Tunnistetaanko normit, jotka ehkä tiedostamatta ohjaavat toimintaa? Miten toiminta suunnitellaan sellaiseksi, että esimerkiksi jonkin vähemmistöryhmän kohtaamiseen liittyvää jännitystä voitaisiin purkaa?
 • Suunnittele henkilökunnalle saavutettavuuteen liittyviä koulutusmahdollisuuksia.
 • Muodosta tiimi, joka työstää riittävän konkreettisen toimenpidesuunnitelman. Seuraa suunnitelman toteutumista.
 • Määrittele työntekijöiden vastuualueet. Aikatauluta tehtävät.
 • Tee ja tarkista suunnitelmat yhdessä käyttäjien kanssa: suunnittele yhdessä sekä testaa ideasi, suunnitelmasi ja toimenpiteesi prosessin aikana, pyydä palautetta yleisöiltäsi ja sidosryhmiltäsi.
 • Tee yhteistyötä suunnittelussa saavutettavuus- ja moninaisuusalan asiantuntijoiden sekä kokemusasiantuntijoiden kanssa.
 • Sisällytä suunnitelmaan monipuolisen henkilöstörakenteen tavoittelu. Heijasteleeko henkilöstö väestön moninaisuutta? Tukeeko rekrytointi tätä tavoitetta?
 • Budjetoi rahaa saavutettavuusratkaisuihin, kuten hankintoihin ja tulkkauspalveluihin.
 • Vaikka saavutettavuuden edistämisessä olisi matkan varrella esteitä, kuten historiallisen ympäristön suojelu tai erilaisten yleisöjen vastakkaiset tarpeet, ovat ratkaisut yleensä aina löydettävissä.


 
Siirry sivun alkuun
 • jaa: Facebook
 • jaa: Twitter
 • jaa: Linkedin