Ohita navigaatio

Yhdistykset ja järjestöt


Linkkien toimivuus on tarkistettu 8.1.2016.


ADHD-liitto

ADHD-liitto ry jäsenyhdistyksineen tukee adhd-oireisia henkilöitä sekä heidän läheisiään antamalla ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä järjestämällä koulutuksia ja sopeutumisvalmennusta.
adhd-liitto.fi

Aivoliitto

Aivoliitto on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus.
aivoliitto.fi


Allergia- ja astmaliitto

Allergia- ja astmaliitto jäsenyhdistyksineen on valtakunnallinen terveysjärjestö. Paikallisyhdistykset toimivat kautta maan.
allergia.fi

Autismi- ja Aspergerliitto

autismiliitto.fi

 

Culture Action Europe

Culture Action Europe pyrkii lisäämään kulttuurin saavutettavuutta. Sivusto englanniksi.
cultureactioneurope.org

DanceAbility Finland ry

DanceAbility Finland ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tehtävänä on edistää esteetöntä, integroitua tanssia ja murtaa ennakkoluuloja vammaisuuden rajoitteista.
danceabilityfinland.com


DuvTeatern

DuvTeaternissa on sekä ei-vammaisia että vammaisia työntekijöitä. Ryhmä kuuluu DUV Vingenin alaisuuteen, mutta on toiminut itsenäisenä teatteriryhmänä vuodesta 1999 lähtien. DuvTeatern toimii Helsingissä ohjaaja Mikaela Hasánin johdolla.
duvteatern.fi


Erilaisten oppijoiden liitto

Valtakunnallinen lukijärjestö ammattilaisille, vanhemmille ja erilaisille oppijoille. Se tarjoaa tukea, apua, neuvontaa ja koulutusta.
erilaistenoppijoidenliitto.fi


Esteetön Taide ja Kulttuuri ry

Esteetön Taide ja Kulttuuri ry toimii Suomessa tapahtumien ja kulttuuripalvelujen sekä taiteilijoiden yhteistyökumppanina tavoitteenaan parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja kaikkien ihmisten tasavertaista osallistumista kulttuuririentoihin ja tapahtumiin.
etku.fi

European Disability Forum

Euroopan vammaisfoorumi, sivusto enlanniksi
European Disability Forum


European Outsider Art Association

European Outsider Art Association (EOA) edistää ITE- ja marginaalitaiteilijoiden verkostoitumista, ajaa heidän oikeuksiaan ja pyrkii vaikuttamaan kulttuuripolitiikkaan ja taideopetukseen Euroopassa.
outsiderartassociation.eu


Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV)

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV) on Suomessa asuvien ruotsinkielisten kehitysvammaisten sekä heidän perheidensä edunvalvontajärjestö.
fduv.fi

 

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS)

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) on Suomen ruotsinkielisten näkövammaisten edunvalvontajärjestö.
fss.fi


Helsingin seudun erilaiset oppijat Hero

lukihero.fi

Hengitysliitto

hengitysliitto.fi


International Association of Accessibility Professionals eli IAAP

Kansainvälinen saavutettavuusalan ammattilaisten yhdistys
accessibilityassociation.org


Invalidiliitto

invalidiliitto.fi


Kehitysvammaliitto

kehitysvammaliitto.fiKehitysvammaisten Tukiliitto

kvtl.fi


Kettuki ry

Kettukin toiminnan tavoitteena on tehdä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetta tunnetuksi valtakunnallisella tasolla ja kohottaa taiteenalan arvostusta. Kettuki parantaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia taiteen opiskelussa, harrastamisessa ja taiteen ammattimaisessa harjoittamisessa. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on auttaa erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja taiteen tekijöitä yhdenvertaiseen asemaan muiden taiteilijoiden kanssa.
kettuki.fi

Kirsikoti

Kirsikoti on asumis-, harrastus- ja työyhteisö, jossa kehitysvammaisilla ihmisillä on mahdollisuus kulttuurin eri keinoin kehittää itseään tasavertaisina yhteiskunnan kansalaisina.
kirsikoti.fi

Kukunori ry

Kukunori ry on kuntoutujien ja kulttuurialan ammattilaisten verkosto, jonka tarkoituksena on mielenterveyskuntoutujien kulttuuritoiminnan edistäminen.
kukunori.fi

Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA

Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia niin kulttuurin tuottajina kuin kuluttajina.
eucreafinland.org


Kuuloliitto

Tietoa Kuuloliiton toiminnasta sekä tietoa korvasta ja kuulosta, apuvälineistä, kommunikaatiosta, melusta, sosiaaliturvasta sekä kuulovammaisryhmistä.
kuuloliitto.fi


Kuurojen liitto

kuurojenliitto.fi


Kuurojen museo

Kuurojen museo esittelee ja tallentaa suomalaisten kuurojen ja viittomakielisten kulttuuriperintöä.
kuurojenmuseo.fi

Kynnys ry

Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö.
kynnys.fi

Lihastautiliitto

lihastautiliitto.fi

Lyhytkasvuiset ry

lyhytkasvuiset.fi


Me itse ry

Kehitysvammaisten edunvalvontajärjestö, Me itse
Me itse ry

Mielenterveyden keskusliitto

mtkl.fi


Niemikotisäätiön Kulttuuripaja ELVIS

Niemikotisäätiön Kulttuuripaja ELVIS on nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien (18 - 35 v.) kohtaamispaikka, jossa luovien toimintojen ja ohjatun toiminnallisen vertaistuen kautta voi löytää mielekästä tekemistä jokapäiväiseen elämäänsä.
niemikoti.fi/elvis/kulttuuripaja-elvis


Neuroliitto

Neuroliitto toimii multippeliskleroosia ja eteneviä harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Neuroliiton toiminnan ytimenä on samankaltaisia kokemuksia ja tarpeita jakavien ihmisten verkostoituminen ja vertaistuki. Sen mahdollistavat etenkin Neuroliiton 23 jäsenyhdistystä.
neuroliitto.fi


Nuorten Ystävät ry

Nuorten Ystävät ry on julkisen sektorin palvelujen täydentäjä ja erityispalveluiden osaaja. Eri sosiaalialan palvelujen määrätietoinen kehittäminen kuuluu olennaisena osana yhdistyksen toiminnan tavoitteisiin.
nuorten-yst.fi

Näkövammaismuseo

Näkövammaismuseo on Näkövammaisten liiton omistuksessa toimiva vammais­historiallinen erikoismuseo.
Näkövammaismuseon kotisivut


Näkövammaiset Kulttuurin Ystävät NÄKY ry

Näkövammaiset Kulttuurin Ystävät, NÄKY ry, tuottaa ja edistää näkövammaisten ja heitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia nauttia kulttuurista ja taiteesta.
naky-kulttuuri.fi


Näkövammaisten liitto ry

nkl.fi


Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry tukee näkövammaisten kulttuuriharrastusta ja edistää kulttuuritapahtumien saavutettavuutta. Kulttuuripalvelu järjestää kursseja ja tapahtumia. Se myös kouluttaa ja välittää kulttuuritapahtumien kuvailijoita.
kulttuuripalvelu.fi


Psykosociala förbundet

Psykosociala förbundet on ruotsinkielinen keskusjärjestö, jonka toimialana on mielenterveystyö Suomessa.
fspc.fi


Selkokulttuuri ry

Selkokulttuuri ry järjestää taide- ja kulttuuritapahtumia selkeällä suomen kielellä. 

www.selkokulttuuri.fi


Suomen CP-liitto

cp-liitto.fi


Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry

Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry on hajusteille ja kemikaaleille herkistyneiden ja niistä oireita saavien etujärjestö. Yhdistys antaa vertaistukea, jakaa tietoa sekä edistää hajuste- ja kemikaaliyliherkkien yhdenvertaisuuden ja sosiaaliturvan toteutumista Suomessa.
hajusteyliherkkyys.com

Suomen Kuurosokeat ry

Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.
kuurosokeat.fi


Suomen mielenterveysseura

mielenterveysseura.fi

Taiteen Sulattamo ry

Taiteen Sulattamo ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää taiteen ammattilaisten ja mielenterveyskuntoutujien voimat yhteisissä taideprojekteissa.
taiteensulattamo.fi


Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki

Kehitysvammaliiton Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekissa tehdään kommunikoinnin ja tietokoneen käytön arviointeja puhe- ja liikuntavammaisille henkilöille. Tavoitteena on löytää asiakkaalle toimivin ja käyttökelpoisin tapa kommunikoida / käyttää tietokonetta. Arviot edellyttävät maksusitoumusta. Tikoteekki-verkostossa toimii 11 alan tietotaitokeskusta eri puolilla maata.
papunet.net/tikoteekkiValtakunnallinen vammaisneuvosto VANE

Valtakunnallinen vammaisneuvosto on viranomaisten sekä vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaelin.
vane.toThe Centre for Accessible Environments (CAE)

The Centre for Accessible Environments (CAE) jakaa tietoa ja toimii foorumina, jossa palveluiden tarjoajat ja käyttäjät voivat yhdessä keskustella siitä, kuinka rakennettu ympäristö voi lisätä saavutettavuutta. Sivusto englanniksi.
cae.org.uk

 

The Museum of the African Diaspora

The Museum of the African Diaspora on kansainvälinen museo, joka tekee laajaa yhteistyötä eri instituutioiden kanssa. Museo keskittyy afrikkalaiseen diasporaan. Sivustolla tietoa ja tarinoita.
moadsf.org/

 

Vanhustyön keskusliitto

vanhustyonkeskusliitto.fi


Vates-säätiö

Vates-säätiö toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi.
vates.fi

VOCALEYES

VOCALEYES on Englannissa toimiva kuvailutulkkauspalvelu.
vocaleyes.co.uk

VSA arts

VSA arts on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii yhteiskuntaan, jossa vammaiset ihmiset voivat osallistua kulttuurielämään, oppia taiteen avulla ja nauttia taiteista. Sivusto englanniksi.
vsarts.org

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin