Ohita navigaatio

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille Kaikukortilla -hanke (8/2021-12/2022)

Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille -hanke on Taiteen edistämiskeskuksen koordinoima Ikäohjelman yhteishanke. Kulttuuria kaikille -palvelu keskittyy hankkeessa edistämään tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevien ikäihmisten yhdenvertaista kulttuuriin osallistumista ja kulttuurihyvinvointia Kaikukortti-toiminnan avulla. Kaikukortti edistää taloudellista ja sosiaalista saavutettavuutta.

Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoiman osahankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja madaltaa esteitä ikäihmisten kulttuuriosallistumiseen. Hankkeen tarkoituksena on löytää keinoja huomioida paremmin ikäihmisiä Kaikukortti-toiminnassa. Hankkeessa huomioidaan ikäihmisten moninaisuus: ikäihmiset ovat heterogeeninen ryhmä, mikä on tärkeätä huomata niin sote- ja hyte- kuin kulttuuritoimijoiden piirissä. Ihmisen ominaisuudet ja tausta vaikuttavat siihen, millaiset mahdollisuudet hänellä on osallistua taiteeseen ja kulttuuriin kokijana. Näitä ominaisuuksia ovat muun muassa etninen tausta, sukupuoli, sukupuoli, taloudellinen tilanne, uskonto, vammaisuus ja äidinkieli.

Kulttuuria kaikille -palvelu tuo sote-ja hyte-toimijoille Kaikukortti -työkalun kulttuurihyvinvoinnin lisäämiseen ja voi osaltaan auttaa sote- ja hyte- ja kulttuuritoimijoiden välisen yhteistyön välittäjänä. Hanke luo pohjaa valtakunnallisen ikäihmisille suunnatun kulttuurihyvinvoinnin kehittämisen toimintamalliksi.

Kansallisella ikäohjelmalla kannustetaan mahdollisimman toimintakykyisen ikääntymisen turvaamiseen sekä taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän palvelujärjestelmän rakentamiseen. Tavoitteena on varautua väestön ikääntymiseen laaja-alaisesti. Kokonaisuus kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Kulttuurihyvinvointia ikäihmisille kokonaisuus koordinoidaan Taiteen edistämiskeskuksen kautta.

Hankekumppanit: 

Aili-verkosto.

Teatterikeskus.


Hankkeen kulku:

Motivoivat "Miksi"-videot

Hanke käynnistyi haarukoimalla ison joukon asiantuntijoita ja kokemusasiantuntijoita, jotka kerttovat videoilla, miksi kulttuuri on tärkeää myös ikäihmisille. Videoilla käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi: 
  • miten kulttuuriset oikeudet pätevät kaikkiin ihmisiin,
  • miten kulttuuri ja taide voivat edistää ikäihmisten aktiivisuutta ja vähentää yksinäisyyttä, 
  • miten sote-, hyte- ja kulttuurisektori voivat toimia yhdessä (Kaikukortti, taidelähtöiset menetelmät, saavutettavuuden huomioiminen) näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Videoiden linkit tulossa pian. 

Työpajat

Hanke on järjestänyt yhteistyössä Aili-verkoston kanssa 3 työpajaa Aili-verkoston paikkakunnilla: Espoo, Rovaniemi ja Seinäjoki. 
1. työpaja Rovaniemellä 10.11.2021. 
2. työpaja Espoossa 17.11.2021.
3. työpaja Seinäjoella 10.12.2021.
Koostamme parhaillaan työpajoissa opittua.
Lisäksi hanke järjestää 4.  työpajan Kuopiossa 1.4. 2022 Kuopiossa klo 8.45-12 (+ omakustannelounas). Huom. Muuttunut aika! 


Työpajan sisältö: 

Työpajassa pohdimme, miten saisimme ikäihmisiä Kaikukortin ja kulttuurin pariin sekä miten heitä voisi paremmin tavoittaa. Aiheita:
  • Mikä on taiteen ja kulttuurin merkitys ikäihmisille?
  • Kulttuurin saavutettavuus ja moninaisuuden huomioinen: mitkä asiat vaikeuttavat ikäihmisen osallistumista kulttuuriin?
  • Miten löytää palveluiden ulkopuolella olevia ikäihmisiä taiteen ja kulttuurin pariin?
  • Miten tuetaan ikäihmisten osallistumista? 
Työpajoissa selvitetään lisäksi Kaikukorttien käyttömahdollisuutta myös omaishoitajille.

Työpajojen yhteydessä järjestetään teatterialan ammattilaisten kanssa osallistujille, ikäihmisille, omaishoitajille ja sote-ja hyte-alan ammattilaisille suunnattu osuus.  Taiteesta on moneen, joten jokaiseen työpajaan on tulossa yllätysmomentti eri teatterialan toimijalta, joka räätälöi ohjelman osallistujien mukaan.

Yhdenvertaisuuden varmistamiseksi työpajojen saavutettavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota: pajoihin järjestetään tarvittaessa kirjoitustulkkaus ja/tai tulkkaus viittoma- tai muille kielille. Työpajoissa on käytettävissä induktiosilmukat.

Tervetuloa mukaan työpajaan! Ota yhteyttä, jos kiinnostuit. 


Viestintäkampanja 

Ikäohjelmaan liittyvistä hankkeen perusteluista, teemoista, hankkeen edistymisestä ja suosituksista viestitään tavoitteellisesti koko hankkeen ajan Kulttuuria kaikille -palvelun ja Kaikukortin omissa viestintäkanavissa sekä valtakunnalliselle Kaikukorttiverkostolle, hankekumppaneille ja suurelle yleisölle.
 

Inspiraatioluento


Hankkeen lopussa järjestetään inspiraatioluento, jossa tuodaan esille hankkeessa tulleita ehdotuksia, näkemyksiä ja suosituksia siitä, miten ikäihmisten kulttuuri- ja taideosallistumista voidaan edistää. Inspiraatioluennolla kiinnitetään erityistä huomiota ikäihmisten moninaisuuteen. Luento tallennetaan ja julkaistaan saavutettavassa muodossa tekstitettynä.

Lisätietoa inspiraatioluennosta:
Hankekoordinaattori Ruka Toivonen
ruka.toivonen@cultureforall.fi, puh. 0401990406

Arviointi

Hankkeen tuloksia arvioidaan ja laditan suosituksia ikäihmisten paremmasta huomioimisesta.


Ota yhteyttä: 

Hankejohtaja Mira Haataja mira.haataja@culturureforall.fi, puh. 040 213 6339

Hankekoordinaattori Seppo Mallenius seppo.mallenius@cultureforall.fi, puh. 040 554 4321

Hankekoordinaattori Marjo Oja-Kaukola marjo.oja-kaukola@cultureforall.fi, puh. 040 541 9244
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin