Ohita navigaatio

Diversity Agents 30.9.2021

Kuvituskuva. Iso möykky keskellä huonetta, kasveja, kaatunut tuoli, ikkunoita, ovi.
Kuvitus: Alexandra Burda

Moninaisuusagentit ja heidän työnsä

Arlene Tucker toimii koordinattorina Moninaisuusagentti 2.0 -kurssilla. Arlenen oma työskentelee taiteilijana, kouluttajana ja moninaisuusagenttina toteuttaen installaatioita ja dialogiin perustuvia teoksia.

Lähtöpisteenä itsereflektio

Mitä kaikkia sävyjä on jonkin asian ymmärtämisen ja ilmentämisen välillä? Aktiiviseksi ryhtymisen ja aktivoimisen välillä? Kuuntelemisen ja kuulluksi tulemisen välillä? Ajattelen, että lähtöpisteenä on yritys ymmärtää omaa prosessia ja tapaa antaa merkityksiä asioille, ja samalla huomioida oma tilanteemme, jossa kulloinkin olemme fyysisesti ja tunteen tasolla. Vasta tällöin delekolonisaatio, empatia ja todellinen itsestä huolehtiminen voivat alkaa toteutua. Tämä vaatii työtä, paljon työtä. Jotta rakenteellinen rasismi ja epätasa-arvo todella loppuisivat, täytyisi jokaisen yksilön tutkia itseään ja osallistua aktiivisesti, jotta yhteinen yhteiskuntamme voi muuttua.

Yhdenvertaisuustyö muutoksessa

Moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) eteen on tehty työtä Yhdysvalloissa 60-luvulta lähtien. Sen muodot, käytetty kieli ja ajattelutavat ovat kehittyneet, silti tuntuu että kirjailija Janice Gassam Asare nostaa esiin asian, joka on edelleen totta: “Kun moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion parissa työskentelevät ja antirasismista kouluttavat ovat palkattuina yrityksiin ja instituutioihin, ytimessä tyypillisesti on valkoisen enemmistön auttaminen oppimaan ja ymmärtämään rasismia.” On olennaista siirtää fokusta tunnistamaan ja tukemaan kaikkia sukupuolia ja eri vähemmistöihin kuuluvien tarpeita, riippumatta sukupuoli-identiteetistä, etnisestä taustasta, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta tai iästä.

Suomen ensimmäiset yksitoista moninaisuusagenttia valmistuivat 2019. Kurssi pidettiin tuolloin ensimmäistä kertaa osana Avaus-hanketta (2017-2019), jonka toteutti Kulttuuria kaikille -palvelu yhdessä Globe Art Pointin ja kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore. Projektin tavoitteena oli tukea muualla kuin Suomessa syntyneiden kulttuurialan työntekijöiden ja taiteilijoiden tasavertaista osallisuutta Suomen taide- ja kulttuurikentällä. Avaus-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Suomen ulkopuolella syntyneiden kulttuurialan työntekijöiden ja taiteilijoiden työllistymistä kartoitettiin Cuporen tutkimuksessa ja Kulttuuria kaikille -palvelun toteuttaman osallistuvan havainnoinnin sekä Globe Art Pointin jäsenten asiantuntemuksen avulla. 

Moninaisuusagentti 2.0 -kurssilla tavoitteena on vahvistaa ja edistää antirasistista työtä. Kurssin kesto on syyskuusta 2021 ja helmikuuhun 2022. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta menneestä ja nykyhetkestä, ja sen myötä siirtyä eteenpäin ja työskennellä yhä tehokkaammin kohti yhdenvertaista yhteiskuntaa. Luennoijina toimii alan voimahahmoja, kuten Ceyda Berk-Söderblom, Sepideh Rahaa, Sadia Rask ja edustajat Ruskeista tytöistä, Globe Art Pointista, Kulttuuria kaikille -palvelusta ja Cuporesta. Sosiokratia-työpajan fasilitoi Jerry Koch-Gonzalez, ja jokainen osallistuja toteuttaa klinikan taide- tai kulttuurialan toimijalle Suomessa. Kurssin aikana pidämme mielessämme Asaren ajatuksen: ”Jos muutos koskaan halutaan saada aikaiseksi, moninaisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion parissa työskentelevien ja antirasismista kouluttavien täytyy vastustaa houkutusta vesittää moninaisuuskouluttaminen valkoisten tunteiden lepyttelemiseksi.” Toivonkin, että löydämme lähestymistavan, joka on samalla kriittinen itseämme ja toisiamme kohtaan samalla, kun tuemme ja autamme toisiamme näinä aikoina, jolloin on välttämätöntä kasvaa ja kehittyä. Kun teoriaa laitetaan käytäntöön, äänemme, taitomme ja verkostomme vahvistuvat.

Moninaiset äänet

Kysyin vuoden 2019 kurssin käyneiltä moninaisuusagenteilta: ”Kuinka moninaisuusagentiksi kouluttautuminen on tukenut työtäsi?” Erilaiset vastaukset kertovat siitä moninaisuudesta, jota ryhmässämme oli, ja lukemattomista tavoista olla moninaisuusagentti ja soveltaa työtä käytäntöön ja yhteisöihimme.

”Omalta osaltani voin sanoa, että inkluusio on ensisijaista. Tapahtumatuottajana minun täytyy ajatella moninaisuutta ja inkluusiota joka kerta, kun minun täytyy arvioida sitä, millä tasolla eri vähemmistöjen osallisuus tapahtumassa on. Kun työskentelin Culture Kids -projektissa, tein tiedotusta ja markkinointia kaikkein vaikeimmin tavoitettaville kielivähemmistöille, jotta he saisivat tiedon projektista ja mahdollisuudesta osallistua.”

-    Tatiana Solovieva / Татьяна Соловьева, freelancetuottaja & moninaisuusagentti 


”Ryhtymällä moninaisuusagentiksi kuulut avoimeen, vastavuoroiseen apuun perustuvaan, eettisesti vastuulliseen ja kriittiseen yhteisöön.”

- Pablo Alvarez, klovni & moninaisuusagentti


“Moninaisuusagenttina oleminen antaa minulle parempaa ymmärrystä niistä vaikeuksista, joita ulkomaalaiset taiteilijat kohtaavat Suomessa. Tutustumalla muihin kaltaisiini ihmisiin, pystyn laajentamaan verkostoani ja saamaan käsityksen kaikesta meneillään olevasta työstä, jolla edistetään moninaisuutta.” 

- Sheung Yiu / 姚尚勤, kuvataiteilija, tutkija, kirjoittaja & moninaisuusagentti 


“Kurssi tarjosi teorian ja käytännön työkaluja, joilla pääsimme käsiksi niin paikallisiin kuin kansallisiin kysymyksiin. Opimme asiantuntijoilta, päättäjiltä ja tutkijoilta, ja heidän kanssaan. Saimme mahdollisuuden rakentaa uutta verkostoa kulttuurialan moninaisuuskysymysten ympärille. Kurssi on auttanut reflektoimaan ja toimimaan eri työkaluin ja näkökulmin, jotta voin rakentaa uusia tiloja yhtenäisemmälle ja inklusiivisemmalle lastenkulttuurille.” 

-    Laura Gazzotti (Lau), Artistic Director of Kolibrí Festivaali & Diversity Agent 

Yhdessä eteenpäin 

Kulttuuria kaikille ja Globe Art Point ulottavat nyt Moninaisuusagentti 2.0 -kurssin laajemmalle yleisölle koko Suomeen. Kemê Pellicer on Globe Art Pointin taiteilija, joka tukee kurssin osallistujia, samoin minä kurssin koordinaattorina. Pellicer ja minä valmistuimme ensimmäiseltä moninaisuusagenttikurssilta, ja olemme siitä lähtien soveltaneet moninaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja inkluusioon liittyviä työkaluja omassa opetus- ja taiteellisessa työssämme paikallisesti ja kansainvälisesti. Se, miten kukin soveltaa saamaansa koulutusta liittyen moninaisuuteen, yhdenvertaisuuteen, inkluusioon, antirasismiin ja saavutettavuuteen, on hyvin henkilökohtaista ja laaja-alaista. Tavoitteena on kuitenkin luoda ymmärrystä ja pysäyttää ongelmallisia ja epäoikeudenmukaisia ajattelun ja toiminnan malleja itsessämme ja yhteiskunnassa.

Paljon työtä, vaivannäköä ja tietoisuuden lisäämistä edelleen tarvitaan kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa. Tämän tietävät olevan totta etenkin mustat, alkuperäiskansat ja muut ei-valkoiseksi rodullistetut henkilöt (BIPOC) ja muihin vähemmistöihin kuuluvat. Tulevina kuukausina Moninaisuusagentti 2.0 -kurssilla johtotähteni ja innoitukseni on halu löytää tapoja luoda yhteyksiä, saada ääniä kuuluville, kuunnella yhdessä ja toisiamme. Kun tunnistamme omia tiedostamattomia ennakkoasenteitamme, tuntuu todella tärkeältä, että ympärillä on luotettava yhteisö, jossa käydä dialogia ja reflektoida yhdessä. Toivottavasti voimme luoda yhdessä turvallisemman tilan, jossa toimia kaikupohjana toisillemme, ja puskea toisiamme eteenpäin myötätunnolla ja suoruudella, ja olla ikäänkuin velvollisia toisillemme. Mukana on moninainen joukko luennoitsijoita ja työpajojen fasilitoijia, lisäksi moninaisuusagentit vetävät työpajoja taide- ja kulttuuritoimijoille – kaikki tämä kasvattaa ja vahvistaa taitojamme ja antaa käytännön työkaluja rasismin pysäyttämiseen.

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin