Ohita navigaatio

Kaikki alan asiantuntijat

ACCAC Finland - Esteetön taide ja kulttuuri ry

Esteetön Taide ja Kulttuuri ry toimii Suomessa tapahtumien ja kulttuuripalvelujen sekä taiteilijoiden yhteistyökumppanina tavoitteenaan parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja kaikkien ihmisten tasavertaista osallistumista kulttuuririentoihin ja tapahtumiin. 

finland.accac.global


ADHD-liitto

ADHD-liitto ry jäsenyhdistyksineen tukee adhd-oireisia henkilöitä sekä heidän läheisiään antamalla ohjausta, tukea ja neuvontaa sekä järjestämällä koulutuksia ja sopeutumisvalmennusta.
adhd-liitto.fi

Aivoliitto

Aivoliitto on kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamiensa ryhmien arjessa selviytymistä. Näitä ryhmiä ovat aivoverenkiertohäiriön sairastaneet ja heidän läheisensä sekä perheet, joiden lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus.
aivoliitto.fi


Allergia- ja astmaliitto

Allergia- ja astmaliitto jäsenyhdistyksineen on valtakunnallinen terveysjärjestö. Paikallisyhdistykset toimivat kautta maan.
allergia.fi

Autismi- ja Aspergerliitto

autismiliitto.fi

 

Culture Action Europe

Culture Action Europe pyrkii lisäämään kulttuurin saavutettavuutta. Sivusto englanniksi.
cultureactioneurope.org

DanceAbility Finland ry

DanceAbility Finland ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tehtävänä on edistää esteetöntä, integroitua tanssia ja murtaa ennakkoluuloja vammaisuuden rajoitteista.
danceabilityfinland.com


DuvTeatern

DuvTeaternissa on sekä ei-vammaisia että vammaisia työntekijöitä. Ryhmä kuuluu DUV Vingenin alaisuuteen, mutta on toiminut itsenäisenä teatteriryhmänä vuodesta 1999 lähtien. DuvTeatern toimii Helsingissä ohjaaja Mikaela Hasánin johdolla.
duvteatern.fi


Erilaisten oppijoiden liitto

Valtakunnallinen lukijärjestö ammattilaisille, vanhemmille ja erilaisille oppijoille. Se tarjoaa tukea, apua, neuvontaa ja koulutusta.
eoliitto.fi


European Disability Forum

Euroopan vammaisfoorumi, sivusto enlanniksi
European Disability Forum


European Outsider Art Association

European Outsider Art Association (EOA) edistää ITE- ja marginaalitaiteilijoiden verkostoitumista, ajaa heidän oikeuksiaan ja pyrkii vaikuttamaan kulttuuripolitiikkaan ja taideopetukseen Euroopassa.
outsiderartassociation.eu


Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV)

Förbundet De Utvecklingsstördas Väl (FDUV) on Suomessa asuvien ruotsinkielisten kehitysvammaisten sekä heidän perheidensä edunvalvontajärjestö.
fduv.fi

 

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS)

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) on Suomen ruotsinkielisten näkövammaisten edunvalvontajärjestö.
fss.fi


Helsingin seudun erilaiset oppijat Hero

lukihero.fi

Hengitysliitto

hengitysliitto.fi


International Association of Accessibility Professionals eli IAAP

Kansainvälinen saavutettavuusalan ammattilaisten yhdistys
accessibilityassociation.org


Invalidiliitto

invalidiliitto.fi


Kaikukortti

Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja esimerkiksi festivaaleille, teatteriin tai konsertteihin! Kaikukortilla voi hankkia maksutta myös kansalaisopiston kurssipaikkoja.
Kaikukortti


Kehitysvammaliitto

kehitysvammaliitto.fiKehitysvammaisten Tukiliitto

kvtl.fi

Kettuki ry

Kettukin toiminnan tavoitteena on tehdä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetta tunnetuksi valtakunnallisella tasolla ja kohottaa taiteenalan arvostusta. Kettuki parantaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia taiteen opiskelussa, harrastamisessa ja taiteen ammattimaisessa harjoittamisessa. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on auttaa erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja taiteen tekijöitä yhdenvertaiseen asemaan muiden taiteilijoiden kanssa.
kettuki.fi


Kirsikoti

Kirsikoti on asumis-, harrastus- ja työyhteisö, jossa kehitysvammaisilla ihmisillä on mahdollisuus kulttuurin eri keinoin kehittää itseään tasavertaisina yhteiskunnan kansalaisina.
kirsikoti.fi

Kukunori ry

Kukunori ry on kuntoutujien ja kulttuurialan ammattilaisten verkosto, jonka tarkoituksena on mielenterveyskuntoutujien kulttuuritoiminnan edistäminen.
kukunori.fi

Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA

Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia niin kulttuurin tuottajina kuin kuluttajina.
eucrea.fi


Kuuloliitto

Tietoa Kuuloliiton toiminnasta sekä tietoa korvasta ja kuulosta, apuvälineistä, kommunikaatiosta, melusta, sosiaaliturvasta sekä kuulovammaisryhmistä.
kuuloliitto.fi


Kuurojen liitto

kuurojenliitto.fi


Kuurojen museo

Kuurojen museo esittelee ja tallentaa suomalaisten kuurojen ja viittomakielisten kulttuuriperintöä.
kuurojenmuseo.fi

Kynnys ry

Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö.
kynnys.fi

Lihastautiliitto

lihastautiliitto.fi

Lyhytkasvuiset ry

lyhytkasvuiset.fi


Me itse ry

Kehitysvammaisten edunvalvontajärjestö, Me itse ry

tukiliitto.fi/toiminta/me-itse-ry/


Mielenterveyden keskusliitto

mtkl.fi


Niemikotisäätiön Kulttuuripaja ELVIS

Niemikotisäätiön Kulttuuripaja ELVIS on nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien (18 - 35 v.) kohtaamispaikka, jossa luovien toimintojen ja ohjatun toiminnallisen vertaistuen kautta voi löytää mielekästä tekemistä jokapäiväiseen elämäänsä.
niemikoti.fi/elvis/kulttuuripaja-elvis


Neuroliitto

Neuroliitto toimii multippeliskleroosia ja eteneviä harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Neuroliiton toiminnan ytimenä on samankaltaisia kokemuksia ja tarpeita jakavien ihmisten verkostoituminen ja vertaistuki. Sen mahdollistavat etenkin Neuroliiton 23 jäsenyhdistystä.
neuroliitto.fi


Nuorten Ystävät ry

Nuorten Ystävät ry on julkisen sektorin palvelujen täydentäjä ja erityispalveluiden osaaja. Eri sosiaalialan palvelujen määrätietoinen kehittäminen kuuluu olennaisena osana yhdistyksen toiminnan tavoitteisiin.
nuortenystavat.fi

Näkövammaismuseo

Näkövammaismuseo on Näkövammaisten liiton omistuksessa toimiva vammais­historiallinen erikoismuseo.
Näkövammaismuseon kotisivut


Näkövammaiset Kulttuurin Ystävät NÄKY ry

Näkövammaiset Kulttuurin Ystävät, NÄKY ry, tuottaa ja edistää näkövammaisten ja heitä lähellä olevien henkilöiden ja yhteisöjen mahdollisuuksia nauttia kulttuurista ja taiteesta.
naky-kulttuuri.fi


Näkövammaisten liitto ry

nkl.fi


Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry tukee näkövammaisten kulttuuriharrastusta ja edistää kulttuuritapahtumien saavutettavuutta. Kulttuuripalvelu järjestää kursseja ja tapahtumia. Se myös kouluttaa ja välittää kulttuuritapahtumien kuvailijoita.
kulttuuripalvelu.fi


Psykosociala förbundet

Psykosociala förbundet on ruotsinkielinen keskusjärjestö, jonka toimialana on mielenterveystyö Suomessa.
fspc.fi/

Saavutettavat orkesterit -hanke

Helsingin kaupunginorkesterin yhteistyössä Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n kanssa koordinoimassa Accessible orchestras – Saavutettavat orkesterit -hankkeessa kehitetään orkesterien toimintaa ikäihmisten parissa Suomessa ja Isossa-Britanniassa. Hankkeessa ovat mukana Helsingin kaupunginorkesterin lisäksi Suomesta Kuopion kaupunginorkesteri, Lapin kamariorkesteri, Tapiola Sinfonietta ja Turun filharmoninen orkesteri. Isosta-Britanniasta mukana ovat mm. City of London Sinfonia ja Manchester Camerata. Hanke alkoi vuonna 2019.

Selkokulttuuri ry

Selkokulttuuri ry järjestää taide- ja kulttuuritapahtumia selkeällä suomen kielellä. 

www.selkokulttuuri.fi


Suomen CP-liitto

cp-liitto.fi


Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry

Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry on hajusteille ja kemikaaleille herkistyneiden ja niistä oireita saavien etujärjestö. Yhdistys antaa vertaistukea, jakaa tietoa sekä edistää hajuste- ja kemikaaliyliherkkien yhdenvertaisuuden ja sosiaaliturvan toteutumista Suomessa.
hajusteyliherkkyys.com

Suomen Kuurosokeat ry

Suomen Kuurosokeat ry valvoo kuurosokeiden ja vaikeasti kuulonäkövammaisten oikeuksia, tuottaa heille palveluita, toimii kuurosokeusalan asiantuntijana ja järjestää yhteistä toimintaa.
kuurosokeat.fi


Suomen mielenterveysseura

mielenterveysseura.fi


Taikusydän

Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien kehittämisen ja viestinnän yhteistyöverkosto. Taikusydän kokoaa yhteen hyvät toimintamallit, tutkimus- ja hanketiedon, kytkee alan ammattilaiset toisiinsa ja koordinoi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten laajaa kenttää.
Taikusydän

Taiteen Sulattamo ry

Taiteen Sulattamo ry on yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää taiteen ammattilaisten ja mielenterveyskuntoutujien voimat yhteisissä taideprojekteissa.
taiteensulattamo.fi


Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki

Kehitysvammaliiton Tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekissa tehdään kommunikoinnin ja tietokoneen käytön arviointeja puhe- ja liikuntavammaisille henkilöille. Tavoitteena on löytää asiakkaalle toimivin ja käyttökelpoisin tapa kommunikoida / käyttää tietokonetta. Arviot edellyttävät maksusitoumusta. Tikoteekki-verkostossa toimii 11 alan tietotaitokeskusta eri puolilla maata.
kehitysvammaliitto.fi/tikoteekki/Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE

Valtakunnallinen vammaisneuvosto on viranomaisten sekä vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaelin.
vane.toThe Centre for Accessible Environments (CAE)

The Centre for Accessible Environments (CAE) jakaa tietoa ja toimii foorumina, jossa palveluiden tarjoajat ja käyttäjät voivat yhdessä keskustella siitä, kuinka rakennettu ympäristö voi lisätä saavutettavuutta. Sivusto englanniksi.
cae.org.uk

 

The Museum of the African Diaspora

The Museum of the African Diaspora on kansainvälinen museo, joka tekee laajaa yhteistyötä eri instituutioiden kanssa. Museo keskittyy afrikkalaiseen diasporaan. Sivustolla tietoa ja tarinoita.
moadsf.org/

 

Vanhustyön keskusliitto

vtkl.fi/

Vates-säätiö

Vates-säätiö toimii asiantuntijaorganisaationa vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden yhdenvertaiseksi työllistymiseksi.
vates.fi

VOCALEYES

VOCALEYES on Englannissa toimiva kuvailutulkkauspalvelu.
vocaleyes.co.uk

VSA arts

VSA arts on kansainvälinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka pyrkii yhteiskuntaan, jossa vammaiset ihmiset voivat osallistua kulttuurielämään, oppia taiteen avulla ja nauttia taiteista. Sivusto englanniksi.
kennedy-center.org/education/vsa/

Euroopan Design for All verkkosaavutettavuuden verkosto

(sivusto englanniksi)
dfaeurope.eu/

Evenemang för alla -hanke

Hanke Evenemang för alla (tapahtumia kaikille) toteutettiin Ruotsissa vuosina 2011-2012. Hankkeessa tutkittiin, miten saavutettavia tapahtumia tehdään. Linkki loppujulkaisuun (PDF).


Helsinki kaikille -projekti

Helsinki kaikille -projektia toteutettiin 2002-2011. Helsinki kaikille -projektin tavoitteena on kaupunki, jossa kaikkien on helppo liikkua ja toimia. Julkiset palvelut ovat kaikkien saavutettavissa.
hel.fi/helsinkikaikille


Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö (2010 ->) vie esityksiä eri puolille Suomea hoitolaitoksiin, asumisyksiköihin, vankiloihin, vastaanottokeskuksiin ja omaishoitajien tavoitettaviksi ‒ yleisöille, joiden on vaikeaa tai mahdotonta päästä teatteriin. Tärkeä kohderyhmä ovat myös lapset ja nuoret.
kansallisteatteri.fi/kiertuenayttamo


Kolmas lähde: Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana -kehittämisohjelma

Hanke toteutui 2008-2014.
kolmaslahde.fi


Mimi-projekti

Mimi-projekti (Tervemieli mitä kuuluu? - Hyvinvointia ja ilmaisun iloa -projekti 2012-2014) tuottaa taidetta ja itseilmaisua ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön.
mimiotu.fi

NOA Nordic Outsider Art

NOA Nordic Outsider Art -projekti rakentuu viiden pohjoismaisen outsider-taiteen toimijan yhteistyölle.  NOA-projektin tavoitteena on vahvistaa näiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja kehittää yhteistoiminnallisesti innovatiivisia ja laadukkaita menetelmiä taidestudioiden toimintaan. NOA parantaa erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden sekä taidestudioiden ohjaajien ammatillista osaamista kansainvälisessä ympäristössä. Hanketta koordinoi Kettuki ry.

NOA-verkostosta Kettukin sivuilla


Sosiaalinen sirkus -hanke

Sosiaalinen sirkus -hanke auttoi sirkusalan järjestöjä ja toimijoita tuottamaan laadukasta sirkusopetusta erityisryhmille. Kaksivuotinen hanke päättyi syksyllä 2011.
sosiaalinensirkus.fi


Suomen Design for All -verkosto

Suomen Design for All -verkosto parantaa ympäristöjen, tuotteiden ja palveluiden käytettävyyttä ja esteettömyyttä kaikille käyttäjille.Verkostoa koordinoivat Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE ja Avaava.
Suomen Design for all -verkosto, thl.fi


Taidemyrsky-hanke

Taidemyrsky-hanke 2010-2012 suunnattiin erityistä tukea tarvitseville nuorille ja aikuisille, jotka haluavat toimia visuaalisten taiteiden alalla. Hanke sisälsi yhteistoimintaa ammattitaiteilijoiden kanssa, kansainvälistä kulttuurivaihtoa ja kuvataiteen ammatillista koulutusta. Hankkeessa kehitettiin uusi taidekeskus, Taidemyrsky-studio. Hankkeen toteuttajina olivat Maaseudun Sivistysliitto, Vaalijalan kuntayhtymä ja Bovallius-ammattiopisto Pieksämäen toimipaikka.
Taidemyrsky-hankkeen esittely


TARU-projekti

TARU-projekti oli vuosina 2002-2004 kulttuurimarkkinointia ja -koulutusta kehittävä hanke, joka esitteli kiinnostavia mutta mediassa vähälle huomiolle jääneitä kohderyhmän taiteilijoita ja heidän tuotantoaan.
taru.infoUtopia Helsinki

Utopia Helsingin toiminnan perusteena on kulttuuritoiminnan todellinen esteettömyys. Utopia on kulttuuria kaikille, kaikkien kanssa ja kaikilta. Utopian kursseilla voi harjoitella eri kulttuurimuotoja esteettömästi. Utopia aloitti toimintansa vuonna 2011 järjestämällä klubeja ja keikkoja.
Utopia HelsinkiVoimaa taiteesta

Voimaa taiteesta on vuosille 2010-2012 sijoittuva Tutkivan teatterityön keskuksen hanke, jossa pyritään tukemaan taidelähtöisten menetelmien käyttöä hyvinvointialalla.
voimaataiteesta.fiYLÖS- Ammattiteattereiden yleisötyön kehittämisprojekti

YLÖS- Ammattiteattereiden yleisötyön kehittämisprojektin 2008-2010 tavoitteena oli kehittää suomalaisten teattereiden yleisötyötä sekä lisätä tietämystä yleisötyöstä ja teatterin soveltavista muodoista. Yleisötyössä teatteri laajentaa toimintaansa muuhunkin kuin esitysten valmistamiseen. Yleisötyö on teatterin ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. Verkkosivusto on toiminnasta vuoteen 2015 asti.
yleisotyo.fi


Apudata

Apudata on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä tietokanta apuvälinealan organisaatioista ja palveluista.
thl.fi/toimintakyky/apuvalineet/apudata-tietokanta


Audienta Oy

Kommunikoinnin apuvälineitä
kl-support.fi

EN-apuvälineet

en-apuvälineet.fi

Erilaisten oppijoiden liiton apuvälinekeskus

Erilaisten oppijoiden liiton apuvälinekeskus

Kuuloinva

Kuulemisen apuvälineiden myynti ja asennus
kuulo-inva.fi


Respecta

Respecta on vammaisten ja vanhusten apuvälineitä maahantuova ja markkinoiva yritys. Erikoisalaa ovat pyörätuolit (manuaaliset, sähkötoimiset), kävelyn apuvälineet, kylpyhuone-apuvälineet.
respecta.fi

PT-Keskus Oy

PT-Keskus Oy on kuuden selkäydinvammaisen ihmisen
perustama apuvälineliike.
ptkeskus.fi


Tmi Pad Service

Tmi Pad Service myy autoapuvälineitä, inva-autoja, kodinapuvälineitä, tekee apuvälinehuoltoja ja tarjoaa muita tietoteknisiä palveluja.
padservice.netAvoin museo

Keskisuomalaisten museoiden ylläpitämä sivusto esittelee alueen museotarjontaa painottaen kohteiden saavutettavuutta. Verkkomaailmassa voi tutustua esimerkiksi näkövammaisille suunnattuun näyttelyyn tai viittomakielisiin museokohde-esittelyihin.
avoinmuseo.fi/saavutettavuus


Esteettömyystietokanta

Tietokanta sisältää esteettömyyttä käsitteleviä kirjoja, opinnäytteitä, verkkojulkaisuja ja DVD-tallenteita sekä suomeksi että muilla kielillä julkaistuna. Tietokantaa ylläpitää Invalidiliiton Esteettömyyskeskus ESKE. Tietokanta on tarkoitettu kaikille esteettömyydestä, sen historiasta, nykytilasta ja tulevaisuudesta kiinnostuneille.
Esteettömyystietokanta


Esteetön.fi

Esteetön.fi on esteettömyystiedon keskus internetissä.
esteeton.fi

Finland Festivalsin tapahtumakalenteri

Koko maan kattava kulttuuritapahtumien kalenteri. Kalenterissa ovat mukana Finland Festivalsin jäsentapahtumat ja festivaaleja voi etsiä myös esteettömyyden mukaan.
festivals.fi


Helppoliikkua.fi

Helppoliikkua.fi -sivustolla voi jakaa ja etsiä tietoa paikoista, joissa on helppo tai hankala liikkua. Voit vinkata hyvistä paikoista muille tämän palvelun avulla.
helppoliikkua.fi


Ihan epäNormaalia - Vammaisuuden historia Suomessa -verkkonäyttely

Aikajana vammaisuuden historiasta sekä haastavia kysymyksiä, kuumia perunoita, vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Verkkonäyttely liittyy näyttelyyn, jonka Työväenmuseo Werstas teki yhdessä Kuurojen museon, Näkövammaismuseon, Kulttuuria kaikille -palvelun, Kynnys ry:n ja Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry:n kanssa. Näyttely toi näkyväksi näkymätöntä historiaa.
Ihan epäNormaalia - Vammaisuuden historia Suomessa -verkkonäyttely


Moottorikorvat

Sivuilla kerrotaan huonokuuloisille nuorille tarjotuista palveluista Internetissä sekä Kuulonhuoltoliiton nuorisotoiminnan järjestämistä tapahtumista ja muista huonokuuloisille nuorille suunnatuista palveluista.
moottorikorvat.net


Museot.fi:n museohaku

Museot.fi -verkkosivuilta kohdasta "museohaku" voit hakea tietoa yksittäisten museoiden saavutettavuus-palveluista (löytyy museokohtaisesti sivun alareunasta otsikon "Palvelut" alta). Tiedot yli tuhannesta museosta.
museot.fi/museohaku


Papunet

Papunet-sivusto tarjoaa tietoa selkokielestä ja puhevammaisuudesta.
papunet.net


Papuri

Papuri on työkalu, jolla voi tehdä verkkokirjoja. Kirjoissa voi käyttää tekstiä, kuvaa, videota ja äänitiedostoja. Papurilla voit luoda esimerkiksi selkokielisiä tietokirjoja, toimintaohjeita tai valokuva-albumeita.
papuri.papunet.net


Pääseekö sinne?

Suomi kaikille -sivuston "Pääseekö Sinne?" -osiossa voit itse arvioida erilaisten kohteiden esteettömyyttä. Palvelun avulla kerätään tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä käyttäjänäkökulmasta.
suomikaikille.fi/paaseekosinneSaavutettava.fi

Saavutettava.fi julkaisee uutisia ja kirjoituksia saavutettavuudesta ja web-standardeista. Lisäksi tavoitteena on tarjota keskitetysti tietoa niistä web-julkaisun suositeltavista toimintatavoista, joilla varmistetaan, että verkkosivut ja -palvelut ovat yhtälaisesti kaikkien ulottuvilla.
saavutettava.fi


Suomi kaikille

Suomi kaikille -sivuston kautta voit etsiä tietoa erilaisten kohteiden esteettömyydestä. D4-verkosto Oy:n, Kynnys ry:n ja Rullaten ry:n toteuttama tietopalvelu tarjoaa tietoa esteettömistä ja saavutettavista matkakohteista. Kohteita voi etsiä sijainnin, aktiviteettien ja esteettömyystietojen perusteella. Tarkassa esittelyssä kerrotaan sekä kohteen tarjoamista palveluista että esteettömyydestä ja käyttäjien kokemuksista.
suomikaikille.fi


Taideapteekki

Taideapteekki on Jyväskylän kaupungin kulttuuripalvelujen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamaa kulttuuritoimintaa ikääntyneille.
jyvaskyla.fi/kulttuuri/palvelukeskus/taideapteekki 

Verneri.net

Kehitysvamma-alan verkkopalvelu

verneri.net


Suomen viittomakielten verkkosanakirja

Suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen verkkosanakirja
suvi.viittomat.net

Viittomakielinen kirjasto

Viittomakielinen kirjasto on e-kirjasto, joka avattiin vuonna 2014. Kirjaston aineisto koostuu viittomakielisistä videoista, joista merkittävä osa on puhuttu tai tekstitetty suomeksi tai ruotsiksi. Kirjasto on vapaasti kaikkien käytettävissä ilman kirjautumista. viittomakielinenkirjasto.fi

VisualAccess

VisualAccess-verkkosivusto on tietopankki saavutettavuudesta ja esteettömän viittomakielisen tiedon tuottamisesta. Sivusto toimii tiedonlähteenä sekä esteettömyysasioiden parissa työskenteleville että viittomakielisille itselleen. Palvelusta löydät tietoa viittomakielisten kielellisistä oikeuksista sekä neuvoja kääntämisestä ja materiaalin tuottamisesta viittomakielelle. Verkkopalvelun ovat toteuttaneet Suomenruotsalaisten viittomakielisten liitto ja VisualBridge Uusimaa. Se on osa Accola-hanketta, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys RAY.
visualaccess.fi

Saavutettavuuskirjasto Celia

Celia on saavutettavan kirjallisuuden ja julkaisemisen asiantuntijakeskus, joka tuottaa kirjoja mm. äänikirjoina. Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen painetun kirjan lukeminen on vaikeaa esim. lukivaikeuden tai muun vastaavan syyn vuoksi. Palveluiden käyttäjäksi voi liittyä yleisissä kirjastoissa.
celia.fi


Kansallisgalleria

Kansallisgalleria on kulttuurilaitos, jonka muodostavat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo.
fng.fi


Museovirasto

Museovirasto vaalii Suomen aineellista kulttuuriperintöä tallentamalla, tutkimalla ja jakamalla tietoa.
nba.fiOpetus- ja kulttuuriministeriö

minedu.fi

Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto

norden.org/fi

 

Sosiaali- ja terveysministeriö

stm.fi

Taiteen edistämiskeskus

Taiteen edistämiskeskus jatkaa Taiteen keskustoimikunnan toimintaa. Keskuksen tehtävänä on edistää taidetta. Keskus toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena asiantuntijavirastona.
taike.fi

Tasa-arvotiedon keskus

minna.fiTerveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla toimiva tutkimus- ja kehittämislaitos.
thl.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin