Ohita navigaatio

Moninaisuus

   Moninaisuudella tarkoitetaan sitä, että ihmisen identiteettiin kuuluvia eroja kunnioitetaan turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä. Yhteiskunnan moninaisuuteen kuuluvat kaikki erityis- ja vähemmistöryhmät. Sen lähtökohtana on ajatus erilaisista yksilöistä ja yhteisöistä, jotka kunnioittavat toistensa erilaisuutta. Erilaisuus voi perustua esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, sosio-ekonomiseen asemaan, ikään, fyysisiin ominaisuuksiin, vammaisuuteen, ulkonäköön, uskontoon, kieleen, kulttuurieroihin, etnisiin piirteisiin, poliittisiin näkemyksiin tai erilaisiin ideologioihin ja vakaumuksiin.

   Taide- ja kulttuurialalla moninaisuuteen liittyvät kysymykset siitä, miten erityis- ja vähemmistöryhmien oma kulttuuri otetaan huomioon palvelujen tarjonnassa, hankinnoissa sekä tallentamisessa ja dokumentoinnissa. Keskeistä on myös se, otetaanko palvelujen tarjonnassa erilaisten ihmisten kiinnostuksen kohteet ja kokemukset huomioon. Löytävätkö he tarjonnasta asioita, jotka tuntuvat omilta ja pääsevätkö erilaiset kokemukset ja vähemmistökulttuurit esille?

   Kulttuuria kaikille -palvelun tavoite on yhdenvertainen yhteiskunta, jossa kaikilla on mahdollisuus osallistua moninaiseen kulttuurielämään. Tuemme moninaisuuden tunnistamista ja asenteiden tiedostamista tarjoamalla tietoa, koulutusta ja työkaluja.

   Moninaisuudesta löytyy lisää tietoa verkkosivujemme suomenkieliseltä puolelta osiosta Moninaisuus.

   Yhteystiedot löytyvät verkkosivujemme suomenkieliseltä puolelta kohdasta Yhteystiedot.

    

    
   Siirry sivun alkuun
   • jaa: Facebook
   • jaa: Twitter
   • jaa: Linkedin