Ohita navigaatio

12.7.2018

Taide ja kulttuuri kaikille lapsille saavutettavaksi

SATA2, eli saavutettava taideharrastus 2-hanke on käynnistynyt. SATA2 on valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminnan saavutettavuutta. 

Sata2-hankkeen logo, jossa valkoisella pohjalla mustalla tekstillä hankkeen nimi suomeksi ja ruotsiksi sekä pystysuora iloisenvärinen raidallinen viiva.

SATA2-hanke perustuu SATA1-esiselvitykseen, missä selvitettiin laajasti erityistä tukea tarvitsevien lasten taideharrastuksiin osallistumisen esteitä ja haasteita sekä taiteen perusopetusta tarjoavien oppilaitosten ja lastenkulttuurikeskusten kokemuksia taidetoiminnan tarjoamisesta tukea tarvitseville lapsille. SATA2 lähtee toteuttamaan esiselvityksestä nousseita toimenpiteitä.

Hankkeen kohderyhminä ovat lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat, huoltajat ja tietysti tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. 

Jokaisella ihmisellä on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin ja niiden hyvää tekeviin vaikutuksiin. Tämän oikeuden mahdollistaminen on kaikkien toimialojen ja sektoreiden yhteinen tehtävä. (Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma 2017)

Hanke käynnistettiin pilottihaulla, missä lastenkulttuurikeskukset ja taiteen perusopetuksen oppilaitokset yhteistyössä vammais- tai muun vastaavan järjestön kanssa hakivat alueelleen pilottia. Piloteissa lähdetään kokeilemaan erilaisia toimintamalleja, joilla otetaan erityistä tukea tarvitsevat lapset huomioon taide- ja kulttuurikentällä. Hakemuksia saapui hakuajan puitteissa yhteensä 16 kpl, joista seitsemän valittiin osaksi hanketta. Valituista piloteista tiedotetaan enemmän syksyllä 2018. Lisäksi hankkeessa järjestetään kolmea erilaista valtakunnallista koulutusta ja muun muassa tuotetaan lastenkulttuurin saavutettavuusopas.

SATA2 toteutetaan ajalla 1.5.2018–30.12.2019. Toteuttajina ovat Pirkanmaan lastenkulttuurikeskukset (Tampereen kaupunki ja Kulttuurikeskus PiiPoo) yhteistyössä Taiteen perusopetusliiton, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton, Kulttuuria kaikille-palvelun sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (VAMLAS) kanssa. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. Käy lukemassa lisää juuri avatuilta hankkeen verkkosivuilta

Lisätietoja: 
projektikoordinaattori Saija Hopea
p. 044 423 5938 
saija.hopea(a)tampere.fi

 
Siirry sivun alkuun