Ohita navigaatio

24.8.2018

Raportti arkistojen roolista queerin kulttuuriperinnön säilyttämisessä julkaistu

Millainen rooli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on ollut Suomen 100-vuotisessa historiassa ja millaisia jälkiä he ovat jättäneet arkistoihin? Mitkä paikat, tilat ja hetket ovat olleet merkittäviä HLBTIQ-näkökulmasta, ja miten tätä historia voidaan dokumentoida ja arkistoida tuleville sukupolville?
Raportti Minns du? Vårt queera kulturarv (Muistatko? Queeri kulttuuriperintömme) käsittelee arkistojen roolia queerin kulttuuriperinnön säilyttämisessä. Raportti on Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hankkeen arkistoyhteistyön loppuraportti ja sen on toimittanut hankkeen projektipäällikkö Rita Paqvalén. Raportin työryhmään kuului myös arkistonhoitajat Maria Miinalainen, Hanna Strandberg ja Susanne Österlund-Pötzsch.

Raportissa esitellään hankkeen arkistoyhteistyössä esille tulleita kysymyksiä kuten materiaalin hakuhelppous, saavutettavuus, anonymisointi ja materiaalin käyttö. Raportti sisältää myös hankkeen yhteistyökumppaneiden sekä yksittäisten tutkijoiden kirjoittamia tekstejä. Teksteissään kirjoittajat kuvaavat rooliaan projektissa ja miten he työskentelevät hbtiq-kysymysten parissa omassa arkistossaan sekä miten he lähestyvät erilaisia kysymyksiä liittyen queer-aineistoon arkistoissa tai yksittäisissä hlbtiq-kokoelmissa. Raportissa kuvaavat toimintaansa myös Skeivt Arkiv Bergenissa ja Queerörelsens Arkiv och Bibliotek Göteborgissa.

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä oli Kulttuuri kaikille -palvelun ja Seta ry:n vetämä hanke vuosina 2016-2018, ja se toteutettiin yhteistyössä eri taide- ja kulttuurijärjestöjen kanssa. Hankkeeseen osallistui myös yksittäisiä tutkijoita ja taiteilijoita. Hankkeen tarkoituksena oli tuoda näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiaa osana itsenäisen Suomen historiaa, kerätä uutta tietoa vähemmistöjen arjesta ja historiasta sekä tarkastella ja tuoda näkyväksi taidetta ja kulttuuria queer-näkökulmasta.Lisätietoja arkistoraportista ja projektista:
Projektipäällikkö Rita Paqvalén
+358407413363
rita.paqvalen@cultreforall.fi
www.cultureforall.fi
 
 
Siirry sivun alkuun