Ohita navigaatio

29.3.2019

AVI: Kuntien kulttuuripalveluja on parhaiten saatavilla kaupungeissa

Lähes kaikki kunnat tarjosivat vuonna 2017 musiikkitoimintaa, esittävän taiteen esityksiä ja kulttuuritapahtumia. Kunnat kuitenkin huomioivat hyvin eri tavoin kulttuuripalvelujensa saatavuuden ja saavutettavuuden. Kaupunkimaisissa kunnissa on paremmin resursseja ja mahdollisuuksia huomioida nämä asiat.

Kulttuuripalvelujen saatavuudella tarkoitetaan sitä, paljonko ja minkälaisia kulttuuripalveluja kunnassa on tarjolla. Saavutettavuudella tarkoitetaan puolestaan sitä, millä tavoin ja miten hyvin nämä kulttuuripalvelut ovat erilaisten ihmisten käytettävissä. Aluehallintovirasto arvioi sekä kuntien yleistä kulttuuritoimintaa että ammattimaisia museo-, teatteri- ja orkesteritoimijoita.

Vuonna 2017 melkein jokaisessa kunnassa oli musiikkitoimintaa, esittävän taiteen esityksiä ja kulttuuritapahtumia. Pysyvä ammatillinen kulttuuritoiminta keskittyi kaupunkimaisiin kuntiin. Valtionosuuden piirissä olevista taide- ja kulttuurilaitoksista museoiden saatavuus oli kattavampaa kuin teattereiden ja orkestereiden.

Kulttuuripalvelujen saatavuus vaihtelee eri puolilla maata. Etenkin pääkaupunkiseudulla, maakuntakeskuksissa ja muissa asukasluvultaan suurissa kaupungeissa palveluja on tarjolla paljon. Ammattimaisten taide- ja kulttuurilaitosten, varsinkin teatteri- ja orkesteritoiminnan, tarjonta puolestaan keskittyy suurimpiin kaupunkeihin. Kulttuuritoiminnan osuus kuntien taloudesta on pieni, vain alle prosentin.

– Kunnat huomioivat kulttuuripalvelujen saavutettavuutta päätöksenteossaan vaihtelevasti. Niihin liittyviä saavutettavuuskartoituksia tai -suunnitelmia oli tehty vain harvoissa kunnissa. Lähes kaikissa vastanneista kunnista oli huolehdittu rakennetun ympäristön esteettömyydestä ainakin joissakin kulttuuripalveluissa, tutkija Minna Ruusuvirta Cuporesta kertoo. 

Parempia kulttuuripalveluita yhteistyöllä 

– Olisi toivottavaa, että kunnat ja muut toimijat edistäisivät keskinäistä yhteistyötään, jotta kulttuuripalveluita olisi enemmän saatavilla. Myös asukkaiden ja eri väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kuntien kulttuuritoimintaan ja sen suunnitteluun olisi parannettava. Lisäksi on tärkeä varmistaa, että kuntien taloudelliset ja toiminnalliset resurssit riittävät kulttuuritoiminnan järjestämiseen osana peruspalveluita, Ruusuvirta muistuttaa.

Lisätietoja: Cupore: Minna Ruusuvirta, tutkija, p. 050 326 8014 Vappu Renko, tutkija, p. 050 566 0360 etunimi.sukunimi@cupore.fi 

Lue koko arviointi AVIn verkkosivuilla. 

Tiedote verkossa.

 
 
Siirry sivun alkuun