Ohita navigaatio

5.4.2019

Lapsi tai nuori: kerro tarina viihteen tai taiteen ääreltä ja osallistu kilpailuun!

Kulttuuriympäristön tekijät on lapsille ja nuorille suunnattu kilpailu, jossa tutkitaan, pohditaan ja arvioidaan omaa ympäristöä ja sen kulttuuriperintöä. Kilpailuun voivat osallistua kaikki alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret ympäri Suomen. Kulttuuriympäristön tekijät on osa koko Euroopan laajuista European Heritage Makers Week -tapahtumaa. 

Tehtävä ja osallistumisaika 

Tehtävänäsi on kertoa vaikuttava viihde- tai taidekokemus kuvan tai videon ja lyhyen tekstin avulla. Valitse sinua kiinnostava kohde taiteen ja viihteen maailmasta. Milloin taide tai viihde on koskettanut sinua? Millaisia ajatuksia ja tunteita se herätti? Pohdi, mitä eurooppalaista löydät valitsemasta kohteesta? Kerro meille taiteen tai viihteen tarina yhdellä kuvalla tai videolla ja lyhyellä tekstillä. Osallistut kilpailuun jakamalla tarinasi eurooppalaisella verkkosivustolla! 

Osallistu kilpailuun itse tekemälläsi työllä, yhdellä tai useammalla. Osallistumisaika alkaa 5.2.2019 ja päättyy 1.5.2019.

Kilpailuun osallistutaan osoitteessa bit.ly/HeritageMakersFi

Kilpailusarjat ja palkinnot

Kulttuuriympäristön tekijät kilpailussa on kaksi sarjaa, alle 12-vuotiaiden ja 12-18 -vuotiaiden kilpailusarjat. Suomen tuomaristo valitsee viisi mielenkiintoisinta taiteen ja viihteen tarinaa molemmissa sarjoissa.

Alle 12-vuotiaiden sarjan parhaat tarinankertojat palkitaan kirjakaupan lahjakortilla ja kunniakirjalla. 12-18 -vuotiaiden sarjan viiden parhaan tekijän tarinat palkitaan kirjakaupan lahjakortilla ja kunniakirjalla sekä lähetetään kisaamaan kansainvälisen European Heritage Makers Week -tapahtuman palkinnoista. Kansainvälinen tuomaristo valitsee kesän aikana kaikista maista saapuneista töistä 10 inspiroivinta kuvaa tarinoineen ja kutsuu niiden tekijät Strasbourgiin palkintomatkalle! 

Mikä on European Heritage Makers Week?

European Heritage Makers Week on saanut inspiraationsa Suomessa vuodesta 2013 alkaen järjestetystä Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailusta, jonka ovat kehittäneet Suomen Kotiseutuliitto, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, Opetushallitus, Museovirasto ja ympäristöministeriö.

Kilpailulla halutaan kannustaa lapsia ja nuoria havainnoimaan, tutkimaan ja arvioimaan lähiympäristöään. Heitä myös rohkaistaan osallistumaan ja vaikuttamaan oman ympäristön kehittämiseen ja kulttuurin uudistamiseen. Kilpailun tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten kulttuuri-identiteetin ja ympäristösuhteen muodostumista sekä varhaiskasvatuksen, koulujen, oppilaitosten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kulttuuriympäristö- ja demokratiakasvatusta.

Kilpailu on osa European Heritage Days -tapahtumakokonaisuutta, jota vietetään Euroopan neuvoston ja Euroopan komission aloitteesta 50 maassa. Päivien paikallisiin tapahtumiin osallistuu vuosittain yli 20 miljoonaa ihmistä. Suomessa juhlitaan vuonna 2019 sadoin tapahtumin teemalla Viihteen ja taiteen tiloissa ja vietetään kulttuuriympäristön teemaviikkoa 2.-8. syyskuuta.

Sosiaalisessa mediassa kokonaisuus näkyy tunnisteilla #HeritageMakers, #EHDs, #kulttuuriymparistöpäivät

Lisätietoja  

Jonina Vaahtolammi, Suomen Kotiseutuliitto, jonina.vaahtolammi@kotiseutuliitto.fi, puh. 09 612 63229 

Hanna Lämsä, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi,  
puh. 040 1280 818 

Hanna Hämäläinen, ympäristöministeriö, hanna.hamalainen@ym.fi, puh. 0295 250 095 

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät: http://www.kulttuuriymparistomme.fi 

Kilpailuohjeet: bit.ly/HeritageMakersFi 

 
 
Siirry sivun alkuun