Ohita navigaatio

22.10.2019

Kuinka aloitan kulttuuriluotsitoiminnan? Koulutusmateriaali auttaa alkuun

Syyskuussa päättyneessä Kulttuuriluotsitoiminnan valtakunnallisessa kehittämishankkeessa on tuotettu koulutus- ja viestintämateriaalia helpottamaan vapaaehtoisten kouluttamista ja toiminnan aloittamista uusissa kunnissa. Kulttuuriluotsi on koulutettu vapaaehtoinen, jota tukea tai seuraa kaipaavat voivat pyytää seuraksi esimerkiksi museoon tai konsertteihin. Koulutusmateriaali sisältää tietoja kulttuuriluotsitoiminnan yleisimmistä käytännöistä ja vapaaehtoistoiminnan periaatteista. Kulttuuriluotsitoiminnasta julkaistut tietokortit puolestaan auttavat alkuun toiminnan käynnistämisessä. Tietokortit on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi.

Hankkeen myötä kulttuuriluotsitoiminnan valtakunnallisia verkkosivuja on päivitetty ja tieto toiminnasta on saatavilla nyt myös ruotsiksi.

Materiaali on tuotettu yhteistyössä hankkeeseen osallistuneiden kuntien kanssa. Hanketta koordinoi Tampereen kaupungin Kulttuurikasvatusyksikkö TAITE ja sen rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tapaamisiin ja koordinaattorin kanssa käytyihin keskusteluihin osallistui edustajia 27 kunnasta, joissa kulttuuriluotsitoimintaa järjestetään tai siitä ollaan kiinnostuneita.

Lisätietoja: pilvi.nissila@tampere.fi, p. 040 7287282

Tietokortit:

Kulttuuriluotsitoiminnan tietokortit on suunniteltu tueksi kulttuuriluotsitoiminnan aloittamisesta kiinnostuneille kunnille ja kolmannen sektorin toimijoille. Korttien avulla pääset alkuun toiminnan suunnittelussa. Korteissa on mukana vinkkejä ja lisätietoja toiminnan suunnitteluun. Tietokortit on suunniteltu yhteistyössä kulttuuriluotsitoiminnan kehittämishankkeeseen osallistuneiden kuntien ja järjestöjen sekä vapaaehtoisten kanssa.

Koulutusmateriaali kulttuuriluotsitoiminnan aloittamiseen:

Koulutusmateriaali on suunnattu kulttuuriluotsitoiminnan aloittamisesta kiinnostuneille kunnille ja kolmannen sektorin toimijoille.  Materiaalia voi muokata omaan koulutukseen sopivaksi tai siitä voi käyttää osia kulttuuriluotsitoiminnan esittelyyn. Materiaaliin saa lisätä toiminnan oman logon ja omia valokuvia. Esityksen kuvia saa käyttää kulttuuriluotsitoimintaa edistävään tiedotukseen. Materiaalin käytön ehtona on, että sen käytön yhteydessä mainitaan esityksessä käytetyt lähdetiedot ja kulttuuriluotsitoiminnan kehittämishanke. Valokuvien yhteydessä pyydetään mainitsemaan kuvien ottaja Kaisa Sirén. 

Materiaalin tuottamisesta:

Kiitos materiaalin tuottamiseen osallistumisesta koordinaattoreille ja vapaaehtoisille, jotka osallistuivat 2018-2019 toteutetun Kulttuuriluotsitoiminnan valtakunnallisen kehittämishankkeen toimintaa. Hanketta rahoitti OKM ja sitä koordinoi Tampereen kaupungin kulttuurikasvatusyksikkö TAITE.

Lue lisää Kulttuuriluotsitoiminnasta ja tutustu tietokortteihin.

Tietokortit löytyvät myös Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilta.

 
 
Siirry sivun alkuun