Ohita navigaatio

23.5.2018

Kainuun Kaikukortti-kokeilusta uusi julkaisu

Kaikukortin logo

Kulttuuria kaikille -palvelu on julkaisuut  verkkosivuillaan uuden raportin, joka kertoo  Kainuun Kaikukortti-kokeilun aikana vuonna 2016 toteutettujen kyselyiden tuloksista. 

Kulttuuria kaikille -palvelu toteutti Kainuun Kaikukortti-kokeiluun liittyen loppusyksyllä 2016 kaksi kyselyä, yhden kainuulaisille Kaikukortin haltijoille ja toisen Kaikukortti-verkoston sote- ja kulttuurialan kumppaneille. Kyselyiden tavoitteena oli arvioida Kaikukortin merkityksiä ja selvittää kokeillun toimintamallin plussia ja miinuksia.Kaikukortti-kyselyraportissa (Haataja 2018) sukelletaan kyselyiden tuloksiin. 

Kortinhaltijoiden mukaan Kaikukortti koettiin tarpeellisena ja sille toivottiin jatkoa. Kaikukortti oli lisännyt varsin lyhyessä ajassa vastaajien osallistumista kulttuuritilaisuuksiin ja jopa houkutellut useita ensikertalaisia kulttuurin pariin. Vastaajat kokivat Kaikukortista myönteistä vaikutusta hyvinvointiinsa, erityisesti elämänlaatuunsa. Esteinä kortin käytölle koettiin muun muassa liikkumiseen liittyvät ongelmat, kuten oman auton tai julkisen liikenteen puute. 

”Toivottavasti vastaavanlainen palvelu jatkuu jossain muodossa Kainuussa!” (Kaikukortin haltija)

Korttia jakavat sote-alan toimijat kokivat, että Kaikukortti on hyödyllinen työväline asiakastyön kannalta. Kortin koettiin edistäneen asiakkaiden elämänlaatua ja osallisuutta, auttavan ”asiakasta sosiaalisempaan elämään”. Kaikukortin kulttuuritarjonta koettiin osin suppeana ja sitä toivottiin lisää. Kaikukortti-verkoston kulttuurialan toimijat kokivat kyselyn mukaan Kaikukortin lisänneen oman palvelunsa saavutettavuutta ja houkuttelevuutta. ”Kynnys osallistua kulttuuripalveluiden tarjoamaan ohjelmaan madaltuu huomattavasti.” Kehitettävää nähtiin esim. Kaikukortin lipunmyynnissä ja tilastoinnissa.

Kyselyn tuloksia käytetään osana Kaikukortti-toiminnan kehittämistyötä. Kyselyt pohjaavat Espoossa syksyllä 2015 ensimmäisen Kaikukortti-kokeilun aikana toteutettuihin kyselyihin (Haataja 2016). Kysely toistettiin Kainuussa syksyllä 2016 ja sen tulokset ovat saatavilla myöhemmin vuoden 2018 aikana.

Kyselyraportti Kainuun Kaikukortti-kokeilu 2016 [PDF]
Kyselyraportti Kainuun Kaikukortti-kokeilu 2016 [DOCX]

Kaikukortti on käytössä Espoossa ja Kainuussa. Lisäksi Lappeenranta kokeilee Kaikukorttia ajalla 1.6.2017-31.12.2018 ja Savonlinna ajalla 1.2.-31.12.2018. Tavoitteena on, että Kaikukortti-toiminta leviää asteittain pysyväksi toimintatavaksi koko Suomeen toiminnasta kiinnostuneille alueille. 

Kulttuuria kaikille -palvelu kehittää Kaikukorttia valtakunnallisesti Kaikukortti kaikuu -hankkeessa (11/2017–12/2019). Kehittämistä rahoittavat vuosina 2018-2019 opetus- ja kulttuuriministeriö ja Kulttuuria kaikille -palvelu. 

Lisätietoa: 

Mira Haataja, hankekoordinaattori, Kaikukortti kaikuu -hanke
mira.haataja(a)cultureforall.fi; puh. 040 213 6339
Kaikukortin tukipalvelu / Kulttuuria kaikille -palvelu 

Kaikukortti Kainuussa: https://sote.kainuu.fi/kaikukortti

Kaikukortti valtakunnallisesti: www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti

#kaikukortti
#kulttuuriakaikille 
Siirry sivun alkuun