Ohita navigaatio

12.4.2019

CultureLabs-hanke edistää maahanmuuttajataustaisten osallisuutta kulttuuriperintötoiminnassa

Museoviraston Kuvakokoelmat ja Museoalan kehittäminen -yksikkö ovat mukana osallisuutta, digitaalisia ratkaisuja ja kulttuuriperintötyön yhteistyömuotoja edistävässä hankkeessa. 

Museoviraston Kuvakokoelmat ja Museoalan kehittäminen -yksikkö ovat mukana osallisuutta, digitaalisia ratkaisuja ja kulttuuriperintötyön yhteistyömuotoja edistävässä hankkeessa. 

CultureLabs on EU:n Horisontti 2020 -rahoituksella toteutettava kolmivuotinen hanke, jossa on mukana yhdeksän organisaatiota kuudesta Euroopan maasta. Hankkeessa kehitetään menetelmiä ja digitaalisia työkaluja osallistavaan kulttuuriperintötyöhön. Tavoitteena on edistää maahanmuuttajataustaisten osallisuutta, sektorien välistä yhteistyötä sekä sosiaalista innovatiivisuutta. Hankkeessa tuotettava kaikille avoin CultureLabs-verkkoalusta tarjoaa monipuolisia materiaaleja ja tukea osallistavien ja yhteistyöhön perustuvien hankkeiden toteuttamiseen. 

Yhteys kulttuuriperintöön edistää sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyvinvointia. CultureLabs-hankkeen keskiössä on eri kulttuuritaustoista tulevien kulttuuriperintö, ja heidän näkökulmansa kulttuuriin ja historiaan. Hanke pyrkii tavoittamaan maahanmuuttajataustaisia ryhmiä, joiden kulttuuriperintö ei yleensä ole edustettuna alan instituutioiden työssä Suomessa tai Euroopassa sekä tarjoamaan heille kokemuksia ja mahdollisuuden luoda uutta kulttuuriperintöaineistoja käyttäen. 

Hanke toteutetaan yhteistyössä kulttuuriperintöalan, muiden sektorien ja alojen toimijoiden sekä maahanmuuttajataustaisten ryhmien kanssa. Vuoden 2019 aikana eri sidosryhmien parissa tehdään tarve- ja kokemuskartoituksia, jotka ohjaavat hankkeen aikana kehitettävien ja testattavien osallistavien menetelmien sekä CultureLabs-verkkoalustan suunnittelua. 

Hankkeen keskeisiin toimintatapoihin kuuluvat yhteiskehittämis- eli co-creation-menetelmät, joita hyödynnetään erityisesti Suomessa, Italiassa ja Iso-Britanniassa toteutettavissa piloteissa. Museoviraston Kuvakokoelmat vastaa Suomessa vuoden 2019 lopulla käynnistyvästä pilotista, jossa tullaan käyttämään laajasti olemassa olevia kuva-aineistoja, ja tuotetaan yhteistyössä osallistujien kanssa uutta kuva-aineistoa osaksi kansalliskokoelmia. Pilotissa tarkastellaan kulttuuriperinnön merkitystä sekä muutosta, ja pyritään lisäämään suomalaisten ja Suomessa asuvien eri kulttuuritaustaisten ryhmien tietoisuutta toistensa kulttuuriperinnöstä. 

Hankkeen tulokset kootaan CultureLabs-verkkoalustalle, ja hankkeen aikana järjestetään tapahtumia sen teemoihin liittyen. 

Hankkeen kuulumisia voi seurata hankkeen verkkosivuilta sekä facebookissa

Hankkeen kesto: 1.4.2018 – 31.3.2021 

Hankkeen toteuttajat: Institute of Communication and Computer Systems of the National Technical University of Athens – johtava partneri (Kreikka), Museovirasto (Suomi), Sheffield Hallam University (Iso-Britannia), People’s History Museum (Iso-Britannia), COOSS Marche ONLUS scpa (Italia), Fondazione Sistema Toscana (Italia), European Forum for Migration Studies (Saksa), Platoniq (Espanja), SingularLogic(Kreikka) 

Lisätietoja: 

Ismo Malinen (yli-intendentti, Kuvakokoelmat): ismo.malinen@museovirasto.fi 

Pirjo Hamari (kehittämisjohtaja, Museoalan kehittäminen): pirjo.hamari@museovirasto.fi 

Suvi Sillanpää (suunnittelija): suvi.sillanpaa@museovirasto.fi 

 
 
Siirry sivun alkuun