Ohita navigaatio

9.11.2018

Apteekkimuseo ja Qwenselin talo houkuttelee museokäynnille kaikkia kävijöitä – nyt myös viittomakielellä!

Kesäkuun alussa avajaisia viettäneen Apteekkimuseo ja Qwenselin talon kehittämishankkeen yhtenä tavoitteena oli museon saavutettavuuden parantaminen. Kaupungin julkisena toimijana Turun museokeskuksella on velvollisuus edistää esteettömyyttä ja saavutettavuutta eri tavoin. Tavoitteeseen pyritään huomioimalla asiakkaiden erilaiset tarpeet ja rajoitteet. Juuri valmistunut viittomakielinen opastusvideokokonaisuus täydentää museon palveluita.

Esteettömämpi museo
Museorakennuksessa Qwenselin talon puoli elää 1700-luvun loppua ja kertoo talossa tuolloin asuneen lääketieteen professori Joseph Pippingin ja hänen perheensä ajasta. Apteekkimuseon puolella voi puolestaan tutustua 1800- luvun apteekki- ja lääkehistoriaan. Yksi hankkeen suurimmista haasteista oli parantaa esteettömyyttä tilaratkaisuissa, kuitenkin historiallisen rakennuksen asettamat ehdot huomioiden. Parannukset näkyvät mm. museoon ohjaavissa uusissa opasteissa, valaistuksen lisäämisessä niin sisällä kuin ulkona, asiakaspalvelutilojen suunnittelussa, sisäänkäyntien yhteyteen lisätyissä luiskissa ja pyörätuolilla liikkumisen mahdollistamisessa museossa. Toteutuneista muutoksista huolimatta liikkuminen museossa pyörätuolilla edellyttää edelleen avustajaa.

Sosiaalinen kuvatarina ja aistikartoitus
Sosiaalinen kuvatarina kertoo kuvin ja sanoin siitä, miltä museossa näyttää sekä miten siellä ollaan ja toimitaan. Sen perustana on pedagoginen työskentelymenetelmä, jonka avulla autismikirjon henkilöitä ja kehitysvammaisia voidaan auttaa ymmärtämään ja jäsentämään ympäristöä, aikaa, tiloja, henkilöitä ja erilaisiin tilanteisiin liittyvää käyttäytymistä. Projektityöntekijä Sanna Saarto on toteuttanut sosiaaliset tarinat ja aistikartoitukset Apteekkimuseo ja Qwenselin talosta, Biologisesta museosta ja Kuralan Kylämäestä. Tarinat ovat ladattavissa ja tulostettavissa museoiden verkkosivuilta ja niihin voi tutustua ennen museovierailua.

Saavutettavat sisällöt
Tapahtumien ja opastusten ohella museon näyttelysisältöihin voi perehtyä monin tavoin ja myös näkökulmien moninaisuutta on pyritty kasvattamaan. Uusin lisäys on Signmark Production Oy:n kanssa tuotettu laaja viittomakielinen videokokonaisuus. Verkkovideoon voi tutustua ennen vierailua. Museossa paikan päällä lainattavat opastusvideot kuljettavat läpi jokaisen huoneen ja niiden sisältämän historian tarinoineen.
Turun museokeskuksessa esteettömyys, saavutettavuus ja yhdenvertaisuus huomioidaan suunnittelussa ja strategioissa, mikä tarkoittaa kaikki käyttäjäryhmät huomioivaa asennetta. Museokeskuksella on saavutettavuussuunnitelma ja saavutettavuustyöryhmä, jossa on jäseniä kaikista toimipaikoista. Saavutettavuustyöryhmä kokoontuu säännöllisesti. Työ saavutettavuuteen liittyvien asioiden parissa jatkuu edelleen ja se on osa Turun museokeskuksen jokapäiväistä toimintaa.
Lisätiedot Anniina Lehtokari, tutkija puh. 040 146 1655, anniina.lehtokari@turku.fi
Pia Hovi-Assad, vuorovaikutussuunnittelija puh. 040 638 6924, pia.hovi-assad@turku.fi Turun museokeskus, Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala 


Apteekkimuseo ja Qwenselin talo Itäinen Rantakatu 13b, puh. 02 262 0280, apteekkimuseo@turku.fi Avoinna ti–su klo 10–18
 
 
Siirry sivun alkuun