Ohita navigaatio

21.9.2018

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston haku (AMIF) päättyy 1.10.

Sisäministeriö on avannut avaa turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston haun 27.8.2018. Haku päättyy 1.10.2018 klo 16.15.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perusrahoituksella voidaan rahoittaa toimia, joilla kehitetään turvapaikkapolitiikkaa, laillista maahanmuuttoa, kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja paluuta. Rahastoon sisältyy erillinen uudelleensijoittamisohjelman määräraha, joka maksetaan jäsenvaltiolle sen vastaanottamien uudelleensijoitettujen kiintiöpakolaisten lukumäärän perusteella sekä sisäisiä siirtoja varten tarkoitettu määräraha, joka maksetaan jäsenvaltioille sen vastaanottamien sisäisesti siirrettävien turvapaikanhakijoiden lukumäärän perusteella. Rahaston perusrahoitusosuus ohjelmakaudella 2014–2020 on yhteensä 26 041 904 euroa, josta tässä haussa on myönnettävissä 4 710 915,27 euroa. Uudelleensijoittamisen määrärahaa on myönnettävissä tässä haussa yhteensä 3 312 112,60 euroa. 

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle ja yksityisoikeudelliselle Euroopan unionin jäsenvaltioon rekisteröityneelle oikeushenkilölle. Tukea ei myönnetä yksityishenkilöille. Mahdolliset tuensaajat on määritelty tarkemmin rahaston kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa sekä hakijan oppaassa. 

Hakemukset laaditaan sähköisessä EUSA-järjestelmässä. Hakemus tulee lähettää sähköisen järjestelmän kautta 1.10.2018 klo 16.15 mennessä. Linkki sähköiseen järjestelmään. Mikäli sähköisen järjestelmän käyttö ei ole mahdollista, tukea voi hakea myös virallisella hakulomakkeella joka löytyy linkistä. Paperihakemukset tulee toimittaa postitse ja ne katsotaan toimitetuksi määräaikaan mennessä, kun kirjekuori on postileimattu viimeistään 1.10.2018. Paperihakemukset lähetetään osoitteeseen: Sisäministeriö / kirjaamo, PL 26, 00023 VALTIONEUVOSTO. Hakemuksen voi myös jättää sisäministeriölle osoitettuna valtioneuvoston jakelukeskukseen 1.10.2018 klo 16.15 mennessä. Jakelukeskuksen käyntiosoite on Ritarikatu 2B, Helsinki. Haettaessa paperilomakkeilla kirjekuoreen merkitään viitteeksi ”AMIF 2018-B”. Hakemus toimitetaan vastuuviranomaisen kirjaamoon hakijan omalla vastuulla ja hakijan on huolehdittava siitä, että hakemus saapuu määräajassa. 

 
 
Siirry sivun alkuun