Ohita navigaatio

8.1.2020

Kulttuuria kaikille -palvelu hakee hankekoordinaattoria ajalle 1.4.–30.9.2020

Tehtävä on määräaikainen. Tehtävä täytetään kokopäiväisenä (100 %). Työ on mahdollista järjestää myös osa-aikaisena siten, että työsuhde alkaa aiemmin, esim. 1.3.2020. Työsuhde päättyy syyskuun lopussa.

Hankkeessa kehitetään mentorointia ja koulutuksia tukemaan vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden urakehitystä. Hankekoordinaattori kartoittaa mentoroinnin malleja. Hän kehittää yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa uusia toimintamalleja sekä mentoroinnille että kulttuurikentän koulutuksille. Tehtävä pitää sisällään sektorirajat ylittävää verkostoyhteistyötä, viestintää, seminaarijärjestelyjä sekä rahoitusten hankkimista kehitettyjen toimintamallien käynnistämiseksi. Tämä valmisteleva hanke on saanut ponnistusapurahan Koneen säätiöltä.

Hankekoordinaattori toimii osana Kulttuuria kaikille -palvelun henkilöstöä ja osallistuu sisäisessä työnjaossa erilaisiin tehtäviin.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa koulutusta, taide- ja kulttuurialan hyvää tuntemusta, vammaiskentän tuntemusta ja hyvää verkottuneisuutta. Oma kokemus vammaisuudesta katsotaan eduksi. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, aloitekykyä, kykyä järjestelmälliseen, itsenäiseen työskentelyyn sekä kokemusta viestinnästä ja projektinhallinnasta. Hakijalta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Muiden kielten osaaminen katsotaan eduksi.

Olemme syrjinnästä vapaa työpaikka ja pyrimme tarjoamaan yhtäläiset mahdollisuudet kaikille. Kannustamme kaikkia sukupuolia ja sukupuoli-identiteettejä edustavia ja eri vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä hakijoiksi, riippumatta hakijan etnisestä alkuperästä, mahdollisesta toimintaesteestä, uskonnosta tai iästä. Kyseisessä tehtävässä hakijoiksi toivotaan etenkin vammaisvähemmistöön kuuluvia henkilöitä.

Tehtävän palkka on 2600 euroa/kk. Vapaamuotoiset hakemukset ja CV lähetetään sähköisesti 26.1.2020 klo 16 mennessä osoitteeseen rekrytointi(a)cultureforall.fi. Työpaikkahaastattelut järjestetään viikolla 6. Valinnasta ilmoitetaan viikolla 7. Työ alkaa sopimuksen mukaan viimeistään 1.4.2020. Tehtävässä noudatetaan kuukauden koeaikaa.

Hankkeen pääyhteistyökumppani on vammaisten ihmisten luovuutta edistävä verkosto, Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry, https://www.eucrea.fi/.

Lisätietoja antaa Kulttuuria kaikille -palvelun erityisasiantuntija Sari Salovaara 20.1. klo 10–11.30 ja 23.1. klo 10–11 puh. 040 9313958.

Työtilat sijaitsevat Kaapelitehtaalla os. Tallberginkatu 1, Helsinki. Tietoa toimiston saavutettavuudesta löytyy osoitteessa http://www.kulttuuriakaikille.fi/tietoa_meista_toimiston_saavutettavuus. Toimistossa työskentelee säännöllisesti yksi avustajakoira.

Tietoa Kulttuuria kaikille -palvelusta

Kulttuuria kaikille -palvelu toimii valtakunnallisesti taiteen ja kulttuurin alalla. Sen tehtävänä on tarjota tietoa ja tukea kulttuuritoimijoille saavutettavuuden ja moninaisuuden kysymyksissä. Kulttuuria kaikille -palvelun taustalla on Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. Kulttuuria kaikille -palvelua tukee opetus- ja kulttuuriministeriö. www.kulttuuriakaikille.fi

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin