Ohita navigaatio

18.4.2018

Osallistava museo II -hanke on käynnistynyt Taide- ja museokeskus Sinkassa

Keravan taidemuseolla on käynnistynyt tammikuussa hanke Osallistava museo II - Hyvinvointia taiteesta. Hankkeessa kartoitetaan Taide- ja museokeskus Sinkan ja Keravan sosiaali- ja perhepalveluiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia ja testataan uudenlaisia asiakaslähtöisesti suunniteltuja museopalveluja. Projektin aikana luodaan käytäntöjä, joiden avulla sosiaali- ja perhepalveluiden mahdollisuus hyödyntää museoiden palveluja paranee. Yhteistyö auttaa molempia osapuolia arjen toiminnan suunnittelussa ja taidetoiminnan juurruttamisessa hoitotyön arkeen.

Hankkeen kohderyhmiä ovat vanhukset (hoivakotien asukkaat ja kotihoidon asiakkaat), maahanmuuttajat, mielenterveyskuntoutujat sekä vammaispalvelujen asiakkaat. Museoviraston ja Keravan kaupungin rahoittamassa hankkeessa hyödynnetään palvelumuotoilun metodeja. Yhdessä asiakkaiden kanssa kehitetään uusia palvelumalleja, kuten toiminnallisia opastuksia, työpajoja, pop-up-näyttelyitä ja virikepaketteja hyödynnettäväksi museon seinien sisä- ja ulkopuolella.

Yhteisöllisyyden näkökulmasta painopisteenä on eri väestöryhmien osallistaminen toimintaan sekä syrjäytymisen ehkäisy, jossa Keravan ja Sinkan vapaaehtoisverkostoilla on keskeinen rooli. Osallistava museo II –hankkeen keskeisiin tavoitteisiin kuuluu museokeskuksen vapaaehtoisverkoston kartoittaminen ja toiminnan organisoiminen yhteisön voimavaraksi. Heidän avullaan taiteeseen perustuvaa hyvinvointia voidaan tarjota myös museon seinien ulkopuolella. Taidekasvatuksen lisäksi hankkeen kantavina teemoina ovat tasa-arvo, vuorovaikutus, jaettu asiantuntijuus sekä saavutettavuus. Hanke toteutetaan Museoviraston, Keravan kaupungin sekä Taiteen edistämiskeskuksen rahoituksella.

Lisätietoja:
Museolehtori Kirsi Nuppola, kirsi.nuppola(a)kerava.fi, puh. 040 318 3436

Vastaava projektityöntekijä Outi Putkonen, outi.putkonen(a)kerava.fi, puh. 040 318 2860

Lisätietoja hankkeesta täältä.

 
 
Siirry sivun alkuun