Ohita navigaatio

20.12.2017

Call for papers: Alkuperäiskansojen kulttuuriperintö ja representointi museoissa 12.1.2018 mennessä

Jyväskylän yliopiston musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen museologian oppiaineen opiskelijoiden järjestämä vuotuinen Museologian seminaari pidetään 19.—20.4.2018. Seminaari järjestetään yhteistyössä ICOM -Suomen komitean ja Museoalan ammattiliiton kanssa. Museologian seminaarin teemana on alkuperäiskansojen kulttuuriperintö ja sen esittäminen sekä käyttö museoissa.

Ehdotusten määräaika: Ehdotuksia pyydetään teemaan liittyvistä puheenvuoroista 12.1.2018 mennessä.
Seminaarin paikka:
Tilaisuus järjestetään Jyväskylän yliopiston päärakennuksen juhlasalissa C1 Seminaarinmäen kampusalueella.
Aika: 19.—20.4.2018

Alkuperäiskansojen esineistöt ja aineeton kulttuuriperintö ovat keskeinen osa museoiden kokoelmia. Teemaan liittyvät monet kysymykset omistajuudesta, näyttelyiden välittämästä kuvasta ja kulttuurisesta tiedosta sekä alkuperäiskansojen osallisuudesta museotoimintaan. Myös kulttuuriympäristöihin liittyvissä kysymyksissä moniarvoisuuden ja monimerkityksisyyden huomiointi on oleellista. Jo alkuperäiskansan käsite herättää kysymyksiä – viitataanko sillä alkuperäisiin asukkaisiin ennen valtionrajojen muodostumista vai nykyiseen etniseen vähemmistöön suhteessa valtaväestöön?

Julkisessa keskustelussa kulttuurinen appropriaatio nousee ajoittain esiin ja myös museoala joutuu pohtimaan omaa asemaansa, toimintaansa ja rooliaan yhteiskunnallisena instituutiona.

Seminaarin aihe on ajankohtainen sekä Suomessa että maailmalla, sillä kysymykset alkuperäiskansojen kokoelmien ja museo-objektien nykyisistä sijaintipaikoista herättävät keskustelua. Esimerkiksi Suomen kansallismuseo on päättänyt palauttaa saamelaiskokoelman saamelaismuseo Siidalle. Perusteluissa todetaan toimenpiteen lisäävän saamelaisen kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja edistävän saamelaisten mahdollisuuksia kulttuuriperinnön ylläpitoon. Seminaarin tavoitteena on herättää keskustelua alkuperäiskansojen kulttuuriperinnön ympärille kietoutuvista teemoista ja problematiikasta. Samalla seminaari tarjoaa mahdollisuuden luoda kontaktiverkostoja museoalan sekä museologian opiskelijoiden kesken.

Puheenvuoroja pyydetään muun muassa seuraavista pohdinnoista:

● Miten alkuperäiskansojen kulttuuriperintöä tuodaan museoissa esille?
● Kenellä on oikeus esineistön esittämiseen?
● Mikä on museoiden vastuu ja rooli alkuperäiskansojen kulttuuriperinnön siirtämisessä, tutkimuksessa tai tallentamisessa? Entä kulttuuriympäristöjen arvottamisessa ja suojelussa?
● Millainen ja miten suuri ongelma alkuperäiskansojen esineistön esittäminen on?
● Onko alkuperäiskansojen aineeton kulttuuriperintö otettu tarpeeksi hyvin huomioon kokoelmia kerättäessä, esitettäessä ja konservoidessa? Miten vääristymä estetään?
● Onko taidemuseoilla ja kulttuurihistoriallisilla museoilla erilaiset lähtökohdat alkuperäiskansojen kulttuuriperinnön ja taiteen esittämisessä?
● Miten alkuperäiskansat ja heidän kulttuurinsa on otettava huomioon museokasvatuksessa?

Museologiaa on opetettu Jyväskylän yliopistossa 1980-luvulta lähtien. Yliopiston opiskelijat järjestävät museologian seminaarin nyt 22. kertaa. Museologian seminaari on tärkeä osa alan opiskelijoiden opintoja tuoden esille ajankohtaisia näkökulmia ja haasteita museoalalta.

Ehdotuksia pyydetään teemaan liittyvistä puheenvuoroista 12.1.2018 mennessä. Puhujille tarjotaan kahta vaihtoehtoista puheen pituutta: keynote-puheenvuoron pituus on enintään 50 minuuttia ja tavallinen puheenvuoro 20–30 minuuttia. Puheenvuorojen yhteyteen on varattu aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Seminaarin kielet ovat suomi ja englanti. Puheenvuoroehdotuksen abstraktin pituus on n. 250 sanaa, ja sen tulee olla Word- tai PDF-tiedostona.

Seminaari ottaa mielellään vastaan myös ehdotuksia paneeleihin, työpajoihin ja muuhun interaktiiviseen työskentelyyn.
Ehdotuksissa tulee käydä ilmi:

● tapahtuman tyyppi
● tapahtuman nimi
● lyhyt abstrakti (n. 250 sanaa, tiedostomuoto Word tai PDF)
● järjestäjät
● työpajan/paneelin kesto (maksimissaan 90 minuuttia)
● kenelle suunnattu
● tarkoitus, tavoitteet ja päämäärät
● erityistarpeet/tarvittava laitteisto

Lisätietoja ja aihe-ehdotukset:

Seminaariin ja puheenvuoroihin liittyvät kysymykset sekä puheiden aihe-ehdotukset voi lähettää osoitteeseen tiedotus.seminaari (a) gmail.com 


 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin