Ohita navigaatio

7.12.2017

Työpaja: Helsingin taideinstituutiot sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta 15.12, ilmoittautuminen 8.12. mennessä

Nykytaiteessa käsitellään enenevässä määrin sosiaalisia ja poliittisia ongelmia muuttoliikkeistä sukupuolten politiikkaan ja kansainvälisiin konflikteihin. Nämä virtaukset näkyvät myös taidelaitosten ohjelmistossa ja niiden tuottamassa tekstissä. Taidelaitoksiin kohdistuu yhä enemmän paineita toteuttaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon periaatteita myös käytänteissään.

Helsingin keskeiset taideorganisaatiot ovat kokoontuneet yhteen luodakseen strategiat sukupuolten tasa-arvon, antirasismin ja oikeudenmukaisten työvoimakäytäntöjen toteutumiseksi organisaatioiden omassa toiminnassa. 

Helsingin taideinstituutiot sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta

Työpajan aika:  15.12. 2017 klo 12–16

Paikka: Kiasma, seminaari-tila

Ilmoittautumiset 8.12. mennessä sähköpostilla: mail(a)terikehaapoja.net

 Baltic Circle -festivaali, EMMA Espoon modernin taiteen museo, Frame Contemporary Art Finland, Goethe-Institut Finnland, Galleria Huuto, Helsinki International Artist Programme HIAP, Helsingin taidemuseo HAM, IHME-nykytaidefestivaali, Koneen Säätiö, Nykytaiteen museo Kiasma / Kansallisgalleria, PUBLICS ja Zodiak – Uuden tanssin keskus haastavat kaikki Helsingissä vaikuttavat taidealan organisaatiot mukaan tekemään itselleen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden strategiat.

Kiasmassa perjantaina 15.12. järjestettävässä työpajassa taideorganisaatioiden edustajat jakavat kokemuksia ja toimintamalleja ja luovat pohjaa yksilöllisesti räätälöityjä strategioita varten. Tilaisuus on ilmainen ja organisaatiot voivat ilmoittautua mukaan 8.12. mennessä. Strategiat julkistetaan yhteisesti tammikuun lopussa 2018.

Lisätietoja: Terike Haapoja, hankkeen fasilitoija mail (a) terikehaapoja.net

HUOM Rajoitetun tilan vuoksi tilaisuuteen kutsutaan1-2 hlö / organisaatio.

Työpajassa käsitellään mm. seuraavia kysymyksiä:

1. Miten organisaationne edistää yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta, tukee dekolonisaatioprosesseja eli esimerkiksi ottaa huomioon erilaisten väestöryhmien osallisuuden organisaatiorakenteessa ja strategisessa suunnittelussa, ja miten se pyrkii purkamaan kolonisoivia ja seksistisiä diskursseja?

2. Taloudellinen epätasa-arvo on yksi kansainvälisen taidemaailman homogeenistumisen keskeisimmistä aiheuttajista. Yhä harvemmalla on varaa olla taitelija. Miten instituutionne pyrkii vähentämään taloudellista epätasa-arvoa ja turvaamaan hyvinvointivaltion perusrakenteet?

3. Miten instituutionne puolustaa taiteen ilmaisunvapautta ja toimii syrjivää- ja vihapuhetta vastaan?

4. Minkälaisia muita kuin laskennallisia (taidemarkkinoiden määrittelemä taloudellinen aro, kävijämäärät ym) arvon määrittelyn tapoja organisaatiossanne käytetään taiteen ja ohjelmiston merkittävyyden arvioinnissa?

5. Miten oikeudenmukaiset palkka- ja työvoimakäytännöt toteutuvat organisaationne toiminnassa?


 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin