Ohita navigaatio

15.12.2015

Hämeenlinnan Taidemuseon hankkeessa maahanmuuttajia kotoutetaan taiteen ja kulttuurin keinoin

Taide ja kulttuuri osana kotoutumista on maahanmuuttajien kotoutumista edistävä Hämeenlinnan Taidemuseon hanke. Taide- ja kulttuurisisältöjen ympärille rakennetussa hankkeessa kehitetään ja vakiinnutetaan kulttuurin ja taiteen menetelmämallien käyttöä maahanmuuttajien kotouttamistyössä.

Syyskuun alussa alkaneessa hankkeessa on ollut mukana monia eri maahanmuuttajaryhmiä Hämeenlinnan seudulta. Kaikkiaan projektiin on osallistunut 230 maahanmuuttajaa ja tulokset ovat olleet kannustavia. Kielitaidon lisäksi muun muassa maahanmuuttajien oma osallisuuden tunne on vahvistunut ja toiminta on koettu voimaannuttavaksi. ”Kiitos paljon. Minun aivoni, minä heräsin, nyt olen elossa!”, kommentoi eräs osallistuja taidemuseon Eija-Liisa Ahtilan näyttelyn opastuksen jälkeen.

Taiteen sisällöt ja oma tekeminen lähtökohtana

Taiteen ja kulttuurin menetelmiä on hyödynnetty monikulttuurisuustyössä ja kotouttamisessa aikaisemmin vain satunnaisesti. Taidemuseon tämän hetkisessä maahanmuuttajahankkeessa, vuonna 2014 toteutetussa pilottihankkeessa sekä Hämeen rahaston MAKU-kulttuurihankkeessa (2013-2014) on kokeiltu ja kerätty tietoa taiteen käytöstä maahanmuuttajatyössä. Kokemukset ovat olleet erittäin rohkaisevia ja työmuotojen vakiinnuttamiseen olisi selkeä tarve.

Taide ja kulttuuri osana kotoutumista -hankkeen lähtökohtana ovat erityisesti taidesisällöt. Maahanmuuttajaryhmät ovat tutustuneet taidemuseon näyttelyihin ja teosten äärellä on käsitelty muun muassa Suomen historiaan ja suomalaisuuteen liittyviä asioita.

Museovierailujen pohjalta kullekin ryhmälle on räätälöity työpajoja, jotka ovat tukeneet itseilmaisua sekä käsitteellisen kielitaidon kehittymistä. Työpajat ovat sisältäneet kuvataidetta, ilmaisutaitoa, sanataidetta, kuva- ja medialukutaitoa sekä tiedonetsintää (karttatehtävät ja kirjastopalvelut).

Työpajoissa syntyneet teokset on koottu ”103”-nimiseksi näyttelyksi Hämeenlinnan Kumppanuustalolle. Näyttely on avoinna 1.-4.12.2015 klo 9-15.

Hankkeessa laaja yhteistyöverkosto

Hankkeeseen on osallistunut monia eri Hämeenlinnan alueen maahanmuuttajaryhmiä. Hanketta vetää ja koordinoi taidemuseon hanketyöntekijä. Lisäksi projektissa on mukana runsaslukuinen yhteistyöjoukko kaupungin kulttuuripalveluista ja maahanmuuttajatyötä tekevistä organisaatioista sekä oppilaitoksia: Hämeenlinnan kaupungin maahanmuuttajapalvelut ja monikulttuurityö, Hämeenlinnan Setlementti ja kaupungin kuntouttava työtoiminta, Lyseon koulun Luva-ryhmä, Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Luetaan yhdessä -ryhmä, Vanajaveden opisto, Kettuki, Hämeenlinnan kirjasto ja Hämeenlinnan Teatteri.

Hankkeen ohjausryhmässä ja ohjaajina on sekä kantaväestöön että maahanmuuttajiin kuuluvia asiantuntijoita.

Taide ja kulttuuri osana kotoutumista -hanke jatkuu vuoden loppuun asti.

Lisätietoa

Pauliina Pesonen, projektityöntekijä ”Taide ja kulttuuri osana kotoutumista” -hanke, Hämeenlinnan Taidemuseo, p. 050 509 0692, taidemuseo.hankkeet(a)hameenlinna.fi

 
Siirry sivun alkuun