Ohita navigaatio

30.11.2015

Esittävien taiteiden valtionpalkinnot jaettu

Musiikin valtionpalkinnon sai muusikko Maarit Hurmerinta. Näyttämötaiteen valtionpalkinto jaettiin DuvTeaternin ja pääjohtaja Mika Myllyahon kesken. Sirkustaiteen valtionpalkinnon sai Mad in Finland -työryhmä ja tanssitaiteen valtionpalkinnon yleisötyövastaava Katja Kirsi.

Palkinnot jakoi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen torstaina Helsingissä. Kukin valtionpalkinto on suuruudeltaan 13 500 euroa. Palkinnot myönnetään veikkausvoittovaroista.

Lyhennetyt palkintoperustelut

Näyttämötaiteen valtionpalkinto 2015: DuvTeatern sekä pääjohtaja Mika Myllyaho


DuvTeaternin toiminnassa korostuu vahva taiteellinen integriteetti ja sitoutuminen sekä inklusiivinen työskentelytapa, mikä johtaa taiteellisesti korkeatasoisiin teoksiin. DuvTeatern rikkoo normeja ja tekee yhteiskunnasta yhdenvertaisemman. DuvTeaternin toiminta on eettisesti kestävää ja toiminnassa on keskitytty myös saavutettavuuskysymyksiin. Samalla teatteri luo merkityksellisempää näyttämötaidekenttää – jopa parempaa yhteiskuntaa. Teatterin taide ylittää myös taidealojen rajat, teatteri on yhdistänyt muun muasaa runoutta ja teatteria.

Kansallisteatterin pääjohtajana vuodesta 2010 toiminut Mika Myllyaho on tehnyt johtajakaudellaan poikkeuksellisen tietoista kulttuuripolitiikkaa, jossa heijastuu myös teatteria laajempi näkemys ja tavoite. Pian 150-vuotiaan taidelaitoksen toiminnassa on merkkejä taiteesta uusiutuvana luonnonvarana. Ovien avaaminen eri näkemyksille ja tekotavoille toimii. Myllyahon yhteistyötahto ja -kyky on taannut taiteen tuoreuden, tuotannon tehokkuuden ja uteliaan yleisösuhteen. Tapahtumat Kansallisteatterissa vihjaavat avautumisen eduista muillekin taidelaitoksille. Kiertueteatteria on viety suljettuihin laitoksiin ja sitä on tehty myös maahanmuuttajien ja lähiön asukkaiden kanssa. Teatterin oma residenssitaiteilija on saanut keskittyä taiteelliseen työhönsä.

Tanssitaiteen valtionpalkinto 2015: yleisötyövastaava Katja Kirsi


Katja Kirsi on toiminut kymmenen vuotta Zodiak-Uuden tanssin keskuksessa yleisötyövastaavana. Tänä aikana hän on ideoinut, kehittänyt ja toimeenpannut poikkeuksellisen mittavan, luovan ja taiteellisesti kunnianhimoisen yleisötyötoiminnan. Zodiakin yleisötyö tavoittaa laajasti kaikki ikäryhmät lapsista senioreihin ja osallistumisen kynnys on matala. Zodiakin saama palaute yleisötyöstä on ollut poikkeuksetta anteliasta ja kiitollista. Katja Kirsin luotsauksessa yleisötyön muotoja kehitetään ja toteutetaan jatkuvasti yhteistyössä ammattitaiteilijoiden, yleisön ja instituutioiden, kuten koulujen kanssa. Palkittavan työ on rikastuttanut ratkaisevasti sitä tapaa, jolla kulttuuri-instituutio toimii yhteisössään; taidelähtöisesti, taiteellisia menetelmiä käyttäen sekä henkisiä, kulttuurisia ja sosiaalisia raja-aitoja ylittäen ja laajentaen. Katja Kirsi on sitoutunut, aikaansaava ja näkemyksellinen työssään. Hän on huippuammattilainen, jonka toiminnalla on laajaa ja syvällistä taiteellista, kulttuuripoliittista ja sosiaalista merkitystä.

Lue kaikki perustelut kokonaisuudessaan OKM:n verkkosivuilta

Valtionpalkinnot

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelimet, valtion taidetoimikunnat, myöntävät valtionpalkintoja tunnustuksena kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta kunkin taiteen alan hyväksi.

Lisätietoja

- musiikki: erityisasiantuntija Viivi Seirala, Taiteen edistämiskeskus, puh. 0295 330 707
- näyttämötaide, sirkustaide ja tanssitaide: erityisasiantuntija Mari Karikoski, Taiteen edistämiskeskus, puh.0295 330 706

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin