Ohita navigaatio

24.11.2015

Tutkimus sukupuolen vaikutuksista taiteilijan asemaan: naisten tulotaso alhaisempi

Cupore ja Taiteen edistämiskeskus ovat julkaisseet tutkimuksen sukupuolen vaikutuksista taiteilijan asemaan. Artikkelin erityisenä fokuksena on huomion kiinnittäminen sukupuoleen, taiteilijoiden työmarkkina-asemaan sekä näistä tekijöistä johtuviin tuloeroihin.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta naisten osuuden taiteilijakunnasta lisääntyneen taiteenalasta, iästä ja asuinpaikasta riippumatta. Naisten osuus koko taiteilijakunnasta on 56 prosenttia, mikä tekee taiteilijakunnasta kokonaisuudessaan lievästi naisvaltaisen alan. Taiteenalakohtaiset erot sukupuolijakauman suhteen ovat kuitenkin paikoin suuret. Yhtenä tutkimuksen keskeisimpänä tuloksena voidaan todeta naisten tulojen pysyneen taiteilijakunnan naisistumisesta huolimatta miesten tuloja alhaisempina. Tuloerot ovat suurimmillaan vapaiden taiteilijoiden keskuudessa. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että naisia toimii eniten niissä työmarkkina-asemissa, joissa toimeentulo on kaikkein heikoin.

Taija Roiha, Pauli Rautiainen ja Kaija Rensujeff: Taiteilijan asema ja sukupuoli.
Julkaisu on luettavissa Cuporen verkkosivuilla

 
Siirry sivun alkuun