Ohita navigaatio

23.10.2015

KUULTO-hanke osoitti tarpeen kulttuuritoiminnan vahvasta perustasta kunnissa

Kuntien kulttuuripalvelujen kehittämishanke, KUULTO-toimintakokeilun tulokset on arvioitu.

Toimintakokeilussa kulttuuritoimintaa ja -palveluja vietiin kuntalaisten lähelle. Hanke lisäsi kuntalaisten osallistumista kulttuuripalveluihin. Puolet kokeiluista jäivät pysyviksi. Kokeiluiden pohjalta tunnistettiin erilaisia keinoja lisätä osallistumista jatkossa enemmän.

Professori Anita Kangas luovutti hankkeen loppuraportin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle perjantaina.

KUULTO-hanke

KUULTO-hankkeen tavoitteena oli kulttuuripalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä kuntalaisten tasa-arvon lisääminen. Mukana oli 44 kuntaa ja 22 kokeilua. Kokeilujen toteuttajina olivat kuntien kulttuuritoimet, yhdistykset ja yritys. Toimintatutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopistossa.

Kokeiluissa kulttuuritoimintaa vietiin uusiin paikkoihin, lähelle kuntien asukkaita. Viemällä kulttuuritoimintaa ja -palveluja kyliin, kaupunginosiin, hoito- ja hoivalaitoksiin voitiin lisätä kuntien asukkaiden osallistumista ja osallisuutta. Samalla tavoitettiin uusia yleisöjä. Toiminta oli onnistunutta, toivottua ja siihen sitouduttiin.

Kehittämishanke pohjautuu professori Anita Kankaan ja ministeri Kalevi Kivistön keväällä 2011 laatimaan selvitykseen kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikasta. Hankkeen päämääränä oli luoda kestäviä, eri toimijoiden yhdessä kehittämiä palveluiden tuotantotapoja ja -malleja, joita voidaan tulevaisuudessa ottaa käyttöön myös muissa kunnissa ja alueilla. Hankkeen väliraportti julkaistiin kesäkuussa 2014, jonka jälkeen hankkeiden tulosten seurantaa jatkettiin. Toimintakokeilun tutkimus tehtiin Jyväskylän yliopistossa professori Anita Kankaan johdolla.

Koetellut kulttuuritoiminnot – KUULTO-toimintatutkimuksen tulokset OKM:n verkkosivuilla

OKM:n tiedote KUULTO-toimintatutkimuksesta

Lisätietoa

kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 30144
professori Anita Kangas, Jyväskylän yliopisto, p. 050 345 4045.

 
Siirry sivun alkuun