Ohita navigaatio

20.10.2015

Uskontojen maailma -verkkojulkaisu tarjoaa tietoa omasta ja muiden uskonnoista

Kulttuurien museon ”Uskontojen maailma” -näyttelyn julkaisusta on avattu verkkoversio osoitteessa www.uskontojenmaailma.fi.

Se esittelee maailman uskontojen kirjoa ja uskontoja osana elämää. Viime kesäkuussa päättynyt Kulttuurien museon näyttely Kansallismuseossa oli hyvin suosittu etenkin kouluryhmien keskuudessa ja näyttelyjulkaisukin myytiin loppuun. Mm. opettajat ovat toivoneet julkaisusta verkkoversiota. Tietoa ja ymmärrystä uskonnoista tarvitsevat nykypäivänä muutkin kuin koululaiset. Uskontojen maailma -julkaisussa sitä on tarjolla ytimekkäässä muodossa.

Vaikka yhteiskunnan maallistumisesta puhutaan paljon, uskonnon merkitys ei ole vähentynyt. Päinvastoin, uskonto ja maallinen valta kytkeytyvät tänäkin päivänä kiinteästi toisiinsa eri puolilla maailmaa. Uskonto vastaa myös ihmisen tarpeeseen ymmärtää ja selittää maailmaa, löytää selitys omalle olemassaololleen ja maailmanjärjestykselle.

Arkipäivässä uskonto näkyy mm. niissä rituaaleissa, jotka liittyvät ihmiselämän merkkitapahtumiin, kuten syntymään, aikuistumiseen, avioliittoon ja kuolemaan. Erilaisten yhteisöllisten menojen tai yhteiseen toimintamalliin perustuvien rituaalien kautta ihminen kokee kuuluvansa yhteisöön ja olevansa yhteydessä pyhänä tai auktoriteettina pidetyn kanssa.

Tänä päivänä ihmiset, joilla on eri uskonto, elävät tiiviissä vuorovaikutuksessa ja tarvitsevat entistä enemmän tietoa ja ymmärrystä toistensa uskonnoista. Kulttuurien museon julkaisu esittelee maailman uskontojen kirjoa ja tuo esiin myös eri uskontojen yhteisiä piirteitä kuten sitä, miten ne tarjoavat selityksen maailmalle sekä pohjan yhteiselle toiminnalle ja uskonnolliselle kokemiselle.

Verkkojulkaisun teksti pohjautuu ”Uskontojen maailma” -näyttelyyn. Julkaisu on suomenkielinen.

USKONTOJEN MAAILMA
uskontojenmaailma.fi
Toimittaja Pilvi Vainonen

Lisätiedot:
Amanuenssi Pilvi Vainonen, p. 0295 33 6432, pilvi.vainonen(at)kansallismuseo.fi

kulttuurienmuseo.fi
kansallismuseo.fi

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin