Ohita navigaatio

6.10.2015

Merkittävä rahoitus taiteen ja taidekasvatuksen tasa-arvon tutkimukselle

Taideyliopiston koordinoima ARTSEQUAL-tutkimushanke tarkastelee taiteen peruspalveluita tasa-arvon näkökulmasta ja selvittää, kuinka taide voi vastata 2020-luvun sosiaalisiin haasteisiin.

Taideyliopistossa käynnistyy syksyllä 2015 Suomen Akatemian rahoittama kuusivuotinen  ARTSEQUAL-tutkimushanke, joka tarkastelee kuuden tutkimusryhmän voimin taiteiden kykyä tuottaa sosiaalisia innovaatiota suomalaiselle yhteiskunnalle.

Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto myönsi ARTSEQUAL-hankkeelle rahoituksen vuoden 2017 loppuun. Neuvosto rahoittaa tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan uudistumiseen, ideoita elinkeino- ja työelämän tarpeisiin sekä tukee tutkimustietoon perustuvaa johtamista. Strategisen tutkimuksen rahoitus on uusi tutkimusrahoituksen muoto, joka on käytössä ensimmäistä kertaa syksyllä 2015.

Taiteet ja taidekasvatus kuuluvat kaikille

Taideyliopiston koordinoima monitieteinen ARTSEQUAL-tutkimushanke vaihtaa radikaalisti näkökulmaa ja tarkastelee taiteita ja taidekasvatusta kaikille tasapuolisesti kuuluvana peruspalveluna.

– Tutkimushanke kiteytyy kysymykseen, entä jos tasa-arvo olisi lähtökohta taiteen peruspalveluille, kertoo hankkeen johtaja, musiikkikasvatuksen professori Heidi Westerlund Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta.

Hankkeen sisältö

ARTSEQUAL-hankkeessa selvitetään, kuinka taide julkisena palveluna voi lisätä hyvinvointia sekä tuottaa yhteiskuntaan osallistuvaa ja luovaa kansalaisuutta. Tutkimuksessa sovelletaan systeemistä ajattelua taiteen yhteiskunnallisten vaikutusten hahmottamiseksi. Tavoitteena on esittää suosituksia poliittisen päätöksenteon tueksi ja taiteen uusien palvelujen vakiinnuttamiseksi.

Hankkeessa analysoidaan mm. kouluissa, taiteen perusopetuksessa, vanhuspalveluissa, monikulttuurisessa nuorisotyössä ja vankiloissa toteutettuja uudenlaisia taiteen ja taidekasvatuksen interventioita sekä niiden hyvinvointivaikutuksia.

Tutkimushankkeessa erityistä on se, että tutkimustiedon käyttäjät ovat mukana koko hankkeen elinkaaren ajan. Yhteistyötä tehdään hankkeen alusta saakka esimerkiksi peruskoulujen, taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten, opetushallituksen, ministeriöiden, Taiteen edistämiskeskuksen, kuntien ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen johtajana toimii professori Heidi Westerlund ja varajohtajana yliopistonlehtori Kai Lehikoinen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. Tutkimuskonsortio koostuu kuudesta tutkijaryhmästä Taideyliopistossa, Turun yliopistossa, Työterveyslaitoksessa, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPOREssa ja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

ARTSEQUAL työllistää yli 30 tutkijaa eri pituisiin työsuhteisiin. Kuudesta tutkimusryhmästä neljää johtaa Taideyliopiston tutkija: Westerlundin ja Lehikoisen lisäksi ryhmien vetäjinä toimivat professori Eeva Anttila Teatterikorkeakoulusta ja professori Lauri Väkevä Sibelius-Akatemiasta. Kahta muuta tutkimusryhmää johtavat dosentti Pia Houni Työterveyslaitokselta ja dosentti Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPOREsta. Tutkimusryhmissä on tutkijoita kaikista kolmesta Taideyliopiston akatemiasta.

Osa Suomen Akatemian ohjelmaa

ARTSEQUAL-hanke on hyväksytty osaksi Suomen Akatemian Tasa-arvoinen yhteiskunta -ohjelmaa. Hankkeen yksityiskohtaisesta rahoituksesta ja rahoituksen jakautumisesta eri vuosille sovitaan Suomen Akatemian kanssa lokakuun aikana.

Kick off -tilaisuus 14.11.

ARTSEQUAL-tutkimushanketta ja esimerkkejä taiteen hyvinvointivaikutuksista esitellään hankkeen kick off -tilaisuudessa lauantaina 14.11. Musiikkitalossa valtakunnallisten Fisme-musiikkikasvatuspäivien yhteydessä.

Lisätietoja

Yliopistonlehtori Kai Lehikoinen, kai.lehikoinen(at)uniarts.fi, 050 439 0517
Projektikoordinaattori Tuula Jääskeläinen, tuula.jaaskelainen(at)uniarts.fi, 040 710 4321

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin