Ohita navigaatio

16.9.2015

Kainuun pienituloisille mahdollisuuksia käyttää kulttuuripalveluja maksutta Kaikukortilla

Kaikukortin logo

Kainuussa käynnistyy syyskuussa Kaikukortti-kokeilun suunnittelutyö. Tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien henkilöiden mahdollisuuksia nauttia taiteesta ja kulttuurista. Kaikukortti-alennuskorttia on tarkoitus kokeilla Kainuussa vuoden 2016 aikana.

Kulttuurielämykset kuuluvat kaikkien arkeen

Kaikukortti-toiminnan lähtökohtana on, että jokaisella ihmisellä on oikeus osallistua kulttuurielämään ja kokea taide-elämyksiä varallisuudesta riippumatta. Taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevat ihmiset joutuvat kuitenkin usein tinkimään kulutuksestaan niin, että kulttuuripalveluiden käyttö voi jäädä hyvin vähäiseksi. Kaikilla pitäisi olla mahdollisuus siihen, että kulttuuri on osa arkea.


Mukana laaja joukko maakunnan sosiaali- ja terveys- sekä kulttuurialan toimijoita

Kainuun Kaikukortti-kokeilun taustalla on Espoossa vuoden 2015 aikana toteutettava Kaikukortti-pilotti. Kainuun kokeilussa hyödynnetään kokemuksia Espoon pilotoinnista ja kehitetään Kaikukortti-mallia vastaamaan harvemmin asuttujen alueiden tarpeita ja ominaispiirteitä, kuten pitkien välimatkojen mukanaan tuomia haasteita. Kainuun Kaikukortti-kokeilun suunnittelutyössä ovat mukana muun muassa monet maakunnan sosiaali- ja terveysalan yhdistykset, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kainuun sote) sekä laaja joukko Kainuussa toimivia kunnallisia ja yksityisiä kulttuuripalveluita. Kaikukortti-kokeilua koordinoi Kulttuuria kaikille -palvelu ja rahoittaa palvelun taustalla oleva Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Facebook: www.facebook.com/kaikukortti

Lue lisää kulttuuripassin pilotointi- ja jatkohankkeesta

Lisätietoja

Mira Haataja, Kulttuuripassin jatkohankkeen hankekoordinaattori, Kulttuuria kaikille -palvelu, mira.haataja(a)cultureforall.fi, puh: 040 213 6339

Aura Linnapuomi, Kulttuuripassin pilotointihankkeen ja Kulttuuripassin jatkohankkeen hankejohtaja, Kulttuuria kaikille -palvelu, aura.linnapuomi(a)cultureforall.fi, puh: 040 931 0576

Kulttuuria kaikille -palvelu edistää osallistumiselle avoimia ja monenlaisia yleisöjä huomioivia kulttuuripalveluja.  Palvelu koordinoi aikavälillä 9/2014 – 12/2017 Kulttuuripassin pilotointi- ja jatkohankkeita. Hankkeiden tavoitteena on luoda taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleville henkilöille suunnattu kulttuuritarjonnan maksuttomaan käyttöön liittyvä malli ja levittää se asteittain valtakunnalliseen käyttöön. www.kulttuuriakaikille.fi 

 
Siirry sivun alkuun