Ohita navigaatio

15.9.2015

Kirjasto viestii saavutettavasti -hanke käynnistynyt

Yleisten kirjastojen viestinnän saavutettavuuden parantamiseksi Helsingin kaupunginkirjasto - Yleisten kirjastojen keskuskirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamana käynnistämässä Kirjasto viestii saavutettavasti -hanketta.

Hankkeessa

1) tuotetaan kirjastopalveluiden saavutettavan viestinnän ohje,
2) järjestetään kirjastoammattilaisille räätälöityä koulutusta ja
3) tuotetaan saavutettavissa muodoissa konkreettista, ajanmukaista tiedotusmateriaalia kirjastopalveluista.

Saavuttaako viestimme/kirjaston viesti todella jokaisen?

Hankkeella vastataan osaltaan siihen haasteeseen, että yleisten kirjastojen nykyinen viestintä ei kovin hyvin saavuta osaa kansalaisista: 8—12 %:lla suomalaisista on merkittäviä vaikeuksia ymmärtää yleiskielistä tekstiä (Selkokielen tarvearvio 2014, Hannu Virtanen, Selkokeskus), ja noin 5% (MTM:n arvio 2014) tarvitsee informaation lukemisesteestä johtuen äänimuodossa. Lisäksi viittomakielisillä suomalaisilla, joita on yhteensä vähintään 10 000 (Viittomakielisten kielelliset oikeudet, OM:n mietintöjä ja lausuntoja 24/2011), on tarve tietoon julkisista palveluista omalla äidinkielellään.

Viittomakielen kielilaki ja yhdenvertaisuuslaki vaikuttavat

Hankkeella halutaan myös vastata viittomakielen kielilain ja uudistuneen yhdenvertaisuuslain yleisille kirjastoille aiheuttamiin kehittämispaineisiin. Samoin sillä ennakoidaan tulevan esteettömyysdirektiivin vaatimuksia. Hanke käynnistyy syksyllä 2015 ja jatkuu kevään 2016. Hankkeen toteuttaa suunnittelija Jaakko Tiinanen, jolla on aiempaakin kokemusta aihepiiristä.

Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus

Kirjasto viestii saavutettavasti -hanke kytkeytyy Yleisten kirjastojen saavutettavuussuosituksen laadintaan. Se on Helsingin kaupunginkirjaston, Espoon kaupunginkirjaston, Kirjastoseuran, Kuntaliiton, Kulttuuria kaikille —palvelun, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston, Viittomakielisen kirjaston, Celian ja Selkokeskuksen yhteinen hankekokonaisuus.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmään kuuluu edustajia sekä kirjastoista että vammaisjärjestöistä. Puheenjohtajana toimii Helsingin kirjastotoimen johtaja Tuula Haavisto.

 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin