Ohita navigaatio

21.8.2015

KOLI Ympäristötaidefestivaalilla panostetaan saavutettavuuteen

KOLI Ympäristötaidefestivaali on kansainvälinen ympäristötaideprojekti Pohjois-Karjalassa, Suomessa. Festivaali toteutuu erilaisina tapahtumina, näyttelyinä, retkinä, kursseina ja kohtaamisina Kolin kansallispuistossa ja Kolin kylällä vuosina 2013-2015.

Toiminnan näkyvin tuotos on kansainvälinen Kaskikalleria-ympäristötaidefestivaali, joka on avoinna yleisölle heinäkuun alusta lokakuun loppuun. Festivaalin tuottaa pohjoiskarjalaisista taiteilijoista koostuva yhdistys, Ympäristö- ja Yhteisötaide PYRY ry.

Avoin ja saavutettava tapahtuma

KOLI Ympäristötaidefestivaalista on alusta saakka pyritty luomaan avoin, osallistava ja yhteisöllinen tapahtuma. Festivaali on tehnyt yhteistyötä lukuisten tahojen kanssa ja tapahtuman saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota ensimmäisestä toteutusvuodesta lähtien.

Vuoden 2015 KOLI Ympäristötaidefestivaalilla panostetaan saavutettavuuteen näkyvämmin. Aiempien vuosien kokemusten pohjalta on tehty konkreettisia toimenpiteitä tapahtuman saavutettavuuden parantamisessa mahdollisimman monipuolisesti. Tapahtuman saavutettavuutta tarkastellessa on pyritty huomioimaan fyysisiä, aistillisia, tiedollisia, taloudellisia, asenteellisia sekä kielellisiä esteitä, ja lisäksi tarkasteltu verkkosivuja, tiedottamista ja itse tapahtuman toteutusta kokonaisuudessaan. Saavutettavuusasioissa yhteistyötä on tehty muun muassa websuunnittelija Lauri Merisaaren, Esteetön Taide ja Kulttuuri ry:n, Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry:n, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Honkalampisäätiön sekä Lieksan Kirsikodin taiteilijoiden kanssa.

Saavutettavuustiedot

Verkkosivuilta löytyy erillinen Saavutettavuus-osio, johon on koottu perustietoa festivaalista sekä festivaalialueen kannalta keskeisimpien paikkojen saavutettavuudesta. Saavutettavuustiedot ovat tarjolla selkokielellä isokirjaimisena. Lisäksi verkkosivuilta löytyy erillisinä osioina Palvelut näkövammaisille sekä Palvelut viittomakielisille.

Kaskikalleria-ympäristötaidenäyttely 2015

Kaskikalleria on kokonaisvaltainen kokemus kaikille aisteille! Kaskikallerian paperisia karttoja saa Kolilta. Kartan avulla taideteoksiin voi tutustua omatoimisesti. Teoksista on tietoa kylteissä, jotka ovat maastossa teosten luona. Karttaan on luotu tänä vuonna festivaalin omat symbolit, jotka kertovat teosten saavutettavuudesta. Symbolein on merkitty teokset, joiden viereen pääsee pyörätuolilla, jotka ovat käsin tunnusteltavissa, tai joissa ääni on osana teosta. Kaskikalleria saavutettavuustietoineen on esitelty kokonaisuudessaan myös festivaalin verkkosivuilla.

Palvelut näkövammaisille

KOLI Ympäristöfestivaali on tuottanut näkövammaisille kävijöille kohokartan. Taideteosten esittelyt ja saavutettavuustiedot on saatavilla myös pistekirjoituksella. Kohokartan ja pistekirjoitusmateriaalia voi lainata Kolin matkailuneuvonnasta, Luontokeskus Ukosta ja sataman Alamajalta. KOLI Ympäristöfestivaalin sivustolla on äänitiedostoja, jotka on toteutettu yhteistyössä Pohjois-Karjalan Näkövammaisten kanssa.

KOLI Ympäristötaidefestivaalin palvelut näkövammaisille

Palvelut viittomakielellä

KOLI Ympäristötaidefestivaalin viittomakielinen materiaali on festivaalin sivustolla. Materiaali on toteutettu yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Suomalaisella viittomakielellä löytyy perustiedot festivaalista sekä teosesittelyitä.

KOLI Ympäristötaidefestivaalin palvelut viittomakielellä

Lisätietoja

Festivaaliin ja sen toimintaan voi tutustua Facebook-sivuilla ja nettisivuilla:
KOLI Ympäristötaidefestivaalin Facebook-sivut
KOLI Ympäristötaidefestivaalin verkkosivut

Lisätietoja festivaalin saavutettavuudesta

Miia Rosenius, miia.rosenius(a)hotmail.com, 0503455827

KOLI Ympäristötaidefestivaalin 2013—2015 tuottaa Ympäristö- ja Yhteisötaide PYRY ry. PYRY:n taiteilijajäsenet vastaavat festivaalin suunnittelusta, taiteellisesta sisällöstä ja toiminnan organisoimisesta. Ympäristö- ja Yhteisötaide PYRY ry taiteilijajäsenet: Tuija Hirvonen-Puhakka, Teijo Karhu, Miia Rosenius

Lisätietoja festivaalista

PYRY ry / Tuija Hirvonen-Puhakka, puh. 050 304 78 65
info(a)koliartfestival.fi

 
Siirry sivun alkuun