Ohita navigaatio

27.5.2015

Viittomakielisen kulttuurin tapahtumille on kysyntää

Opinnäytetyö viittomakielisestä tapahtumasta

Hanna Holopainen jaAnni Saviniemi järjestivät opinnäytetyönään 7.2.2015 sekä kuuroille että kuuleville avoimen HELsign - viittomakielisen kulttuurin tapahtuman kulttuurikeskus Stoassa. Tapahtuman kävijöiden ja yhteistyökumppaneiden palautteen perusteella vastaavanlaisia viittomakielisiä kulttuuritapahtumia toivottaisiin järjestettävän tulevaisuudessakin.

Viittomakielisyys tärkeää

Tapahtumassa toteutetun palautekyselyn mukaan suurella osalla palautekyselyyn vastanneista syynä tapahtumaan osallistumiselle oli juuri tapahtuman viittomakielisyys. Seuraavaksi eniten vastaajat olivat tulleet tapahtumaan, koska halusivat tutustua viittomakieliseen kulttuuriin ja taiteeseen.

Opinnäytetyössä tutkittiin, mitä kielellisesti saavutettavan kulttuuritapahtuman suunnittelussa pitää huomioida ja kuinka järjestää viittomakielen tulkkaus kulttuuritapahtumaan. Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena tutkimuksena toteuttaen tapahtuma yhdessä työryhmän kanssa ja dokumentoimalla prosessin ja sen tulokset.

Vetovoimaa kulttuurikeskuksiin -hanke

Tapahtuma oli osa Humanistisen ammattikorkeakoulun Vetovoimaa kulttuurikeskuksiin -hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia paikallisessa kulttuuritoiminnassa. Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä kulttuurituottajaopiskelija Kaisa Suomelan sekä Vetovoimaa kulttuurikeskuksiin ohjausryhmän lehtoreiden kanssa.

Opinnäytetyö Kielellinen saavutettavuus HELsign -viittomakielisen kulttuurin tapahtumassa (PDF)
Opinnäytetyö on saatavilla DOC-muodossa Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilta

Lisätietoja:

Hanna Holopainen, hanna.holopainen(a)humak.edu
ja Anni Saviniemi, anni.saviniemi(a)humak.edu

 
Siirry sivun alkuun