Ohita navigaatio

1.6.2015

Ennen olin ujo, nyt olen rohkea. Taiteesta tukea maahanmuuttajien työnhakuun —julkaisu

Ennen olin ujo, nyt olen rohkea. Taiteesta tukea maahanmuuttajien työnhakuun -julkaisu tarjoaa välineitä työnhakutaitojen tukemiseen. Esitellyt menetelmät soveltuvat moninaisuuden kanssa työskenneltäessä sekä nuorille työnhakijoille.

Taidelähtöisiä menetelmiä

Julkaisu esittelee taidelähtöisiä menetelmiä, joita on käytetty ja havaittu toimiviksi Kohtaamisia — Rohkeutta maahanmuuttajien työnhakuun taiteen keinoin -hankkeessa. Taidelähtöisissä menetelmissä kommunikoidaan verbaalin kielen ohella vahvasti nonverbaalein ilmaisullisin keinoin. Samalla opitaan kuitenkin myös verbaalia kieltä luontevasti todellisissa kommunikaatiotilanteissa.

Dokumenttielokuvia ja animaatioita

Julkaisuun liittyy DVD, johon on koottu tarinalähtöiset dokumenttielokuvat sekä animaatiot. Verkkojulkaisussa on linkkejä, joista pääsee näkemään katkelman hankkeen aikana toteutetusta dokumenttiteatteriesityksestä sekä animaatioita.

Julkaisun tiedot

Ilona Tanskanen (toim.) 2015: ENNEN OLIN UJO, NYT OLEN ROHKEA. Rohkeutta maanmuuttajien työnhakuun taiteen keinoin (PDF). Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 101


 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin