Ohita navigaatio

20.5.2015

Tekstityksestä kertova symboli

Suomen Teatterit ry ja Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto laativat suosituksen teatteritekstittäjien palkkiotasosta

Teatteriesitysten tekstittäminen on yleistynyt viime vuosina ja esityksiä tekstitetään sekä kielensisäisesti kuulovammaisten ja huonokuuloisten avuksi sekä toiselle kielelle muunkielisen yleisön saavuttamiseksi.

Lisääntyneen kysynnän johdosta Helsingin yliopisto on esimerkiksi alkanut tarjoamaan av-kääntämisen opiskelijoille teatteritekstityksen opetusta syksystä 2015 lähtien.

Teatteritekstittämisessä monet käytännöt ovat kuitenkin vasta muotoutumassa ja keskustelua on herättänyt esimerkiksi tekstittäjille maksettavan palkkion suuruus. Käytännöt ovat olleet hyvin vaihtelevia ja tekstittäjien palkkaamista helpottamaan Suomen Teatterit ry on neuvotellut Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton kanssa suositussopimuksen, jossa määritellään suositeltava vähimmäispalkkio teatteriesityksen tekstittämiseksi.

Tekstitettäessä esitystä repliikkejä joudutaan lyhentämään ja tekstiä muokkaamaan. Käyttäjäkyselyissä tekstitystä tarvitsevat katsojat ovat korostaneet ennen kaikkea laadukkaan tekstityksen merkitystä katsomiskokemukselle. Suositammekin, että esitysten tekstittäjinä käytettäisiin ensisijaisesti av-kääntämisen ammattilaisia, joiden yhteystietoja voi hakea esimerkiksi SKTL:n kääntäjähakupalvelusta.

Tekstitystietokanta

Kuuloliitto ry, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat (Sunklo) ry ja Suomen Teatterit ry ovat lisäksi käynnistäneet hankkeen teatteritekstitysten sisällyttämiseksi näytelmät.fi -tietokannan yhteyteen. Kokoamalla olemassa olevat teatteritekstitykset yhteen paikkaan voitaisiin välittää tehokkaasti tietoa näytelmäteksteistä jo olemassa olevasta tekstityksistä näytelmäoikeuksien ostamisen yhteydessä ja mahdollistaa siten tekstitysten jatkokäyttö. Suositussopimuksessa otetaan kantaa myös tekstityksen jatkokäytön muokkaamiseen ja siihen liittyvään palkkiotasoon.

Vähimmäispalkkio ja uudelleenkäyötn ehdot

Teatteritekstitysten suositusvähimmäispalkkio ja uudelleenkäytön ehdot (pdf)

Teatteria kaikille!

Tekstityksen toteuttamisesta teatterissa löytyy lisätietoa myös Kulttuuria kaikille -palvelun Teatteria kaikille! -saavutettavuusoppaasta.

 
Siirry sivun alkuun