Ohita navigaatio

6.5.2015

Cupore julkaissut kaksi kulttuuriosallistumiseen liittyvää tutkimusta

Taide- ja kulttuuriosallistuminen muutoksessa — Laitoksissa kehitetään yleisötyötä

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) julkaisee samanaikaisesti kaksi osallistumista eri näkökulmista käsittelevää tutkimusraporttia. Niistä ensimmäinen keskustelee kulttuuriin osallistumisen paikasta kulttuuripolitiikassa ja toinen tarkastelee taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyötä.

Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset

Jutta Virolaisen Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset tarjoaa kokonaiskuvan tutkimukseen ja toimenpiteisiin, joilla osallistumista ja osallisuutta on pyritty edistämään. Selvityksen mukaan kulttuuriin osallistumista kuvaava käsitteistö on kirjavaa ja monitulkintaista. Mediamaiseman muutos on tuottanut uusia näkemyksiä perinteiseen osallistumiseen ja osallistumattomuuteen. Kulttuuripolitiikassa on voimistunut puhe kulttuurin taloudellisista ja hyvinvointivaikutuksista. Taiteen ja kulttuurin merkitykset ovatkin ajan myötä laajentuneet taiteesta innoittumisesta osallistumisen kautta rakentuvaan yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Vaikka kulttuuriin osallistumista ja osallisuutta edistetään lukuisien hankkeiden ja ohjelmien avulla, ei se ole rakentunut omana sisältöalueenaan osaksi kulttuuripolitiikkaa. Taiteeseen ja kulttuuriin osallistumista kuvaavaa tietoa on tuotettu kuitenkin paljon. Lisää tietoa tarvittaisiin kulttuuriin osallistumattomuudesta sekä teknologisen kehityksen vaikutuksista osallistumisen muotoihin.


Jutta Virolainen 2015. Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset. Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen.

Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus

Hilppa Sorjosen ja Outi Sivosen Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus käsittelee teattereiden, orkestereiden ja museoiden yleisötyötä. Raportista ilmenee, että yleisötyön tavoitteita ovat mm. uuden yleisösukupolven kasvattaminen, markkinointi ja tiedottaminen, yleisön sitouttaminen ja kokemuksen syventäminen sekä tuotantoprosessiin osallistaminen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen. Yleisötyö nähdään myös laitoksen ja yleisön välisenä viestintäkanavana. Yleisötyö kohdistuu yleensä lapsiin, perheisiin, nuoriin ja työikäisiin. Vanhuksille ja erityisryhmille (kieli-, kulttuuri- ja vammaisvähemmistöt) suunnattua yleisötyötä on tarjolla melko harvoissa laitoksissa. Osallistavat ja vuorovaikutteiset yleisötyömuodot ovat lisääntyneet. Yleisötyöllä ei näytä kuitenkaan olevan vaikutusta laitosten käyntimääriin. Laitosten edustajien mukaan yleisötyöohjelmaan osallistuu usein taiteesta ja kulttuurista jo kiinnostuneita harrastajia.

Hilppa Sorjonen ja Outi Sivonen 2015. Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus.

Lisätietoja

Tutkija Jutta Virolainen, jutta.virolainen(a)cupore.fi, 050-3268014
Erikoistutkija Hilppa Sorjonen, hilppa.sorjonen(a)cupore.fi
Tutkija Outi Sivonen, outi.sivonen(a)cupore.fi, 050-5560414

 
Siirry sivun alkuun