Ohita navigaatio

31.3.2015

Oikeusministeriö hakee jäseniä ja varajäseniä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan

13 sivutoimista, määräaikaista jäsentä ja heille 13 sivutoimista, määräaikaista varajäsentä, yht. 26 paikkaa

Työavain 150-156-15

Oikeusministeriö

Oikeusministeriö vastaa yhteiskunnan peruslainsäädännöstä, joka koskee yksilöiden ja yhteisöjen oikeudellista asemaa. Ministeriön hallinnonalaan kuuluvat tuomioistuimet ja rangaistusten täytäntöönpano sekä syyttäjä-, ulosotto-, ja oikeusapuviranomaiset.

Tehtävän kuvaus

Tehtävä on määräaikainen 01.06.2015 - 31.05.2019
Määräaikaisuuden syy Määräaikainen toimikausi.
Hakuaika päättyy 16.04.2015 kello 16:15
Työpaikan tiedot: Oikeusministeriö, Eteläesplanadi 10, 00130 Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus: Oikeusministeriön yhteydessä on itsenäinen ja riippumaton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta, joka käsittelee ja ratkaisee yhdenvertaisuuslain (1325/2014) ja naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986), jäljempänä tasa-arvolaki, mukaan sille kuuluvat asiat.

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja vähintään 13 sivutoimista muuta jäsentä. Puheenjohtajan ja vähintään seitsemän sivutoimisen jäsenen tulee olla lainoppineita. Jäsenellä on puheenjohtajaa lukuun ottamatta henkilökohtainen varajäsen. Valtioneuvosto nimittää lautakunnan puheenjohtajan sekä muut jäsenet ja heidän varajäsenensä neljäksi vuodeksi kerrallaan ja määrää yhden lainoppineista jäsenistä lautakunnan varapuheenjohtajaksi.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta asetetaan toimikaudeksi 1.6.2015-31.5.2019.

Oikeusministeriön yhteydessä toimivassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnassa on haettavana seuraavat tehtävät:
- 13 sivutoimista, määräaikaista jäsentä ja heille 13 sivutoimista, määräaikaista varajäsentä

Kelpoisuusvaatimukset

Lautakunnan jäseniltä ja varajäseniltä vaaditaan hyvää perehtyneisyyttä lautakunnan toimialaan. Lainoppineilta jäseniltä ja heidän varajäseniltään vaaditaan lisäksi oikeustieteen ylempi korkeakoulututkinto tai oikeustieteellinen jatkotutkinto. Lautakunnassa tulee olla tasapuolisesti sekä naisia että miehiä.

Palkkauksen peruste

Lautakunnan jäsenille ja varajäsenille maksetaan tehtävästään palkkio. Oikeusministeriö vahvistaa palkkioiden määrät.

Osa-aikaisuuteen liittyvät tiedot: Sivutoiminen tehtävä.

Hakeminen

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta.
Oikeusministeriö, PL 25/ (Eteläesplanadi 10 HKI), 00023 VALTIONEUVOSTO

Lisätietoja tehtävästä

Johtaja Johanna Suurpää
02951 50534
johanna.suurpaa(a)om.fi

Linkki työnantajan verkkosivuille: oikeusministerio.fi

Lisätietoja ja sähköinen haku: haku.valtiolle.fi


 
Siirry sivun alkuun