Ohita navigaatio

27.1.2015

Kysely aineettomasta kulttuuriperinnöstä

Suomi ratifioi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Museovirasto valmistelee parhaillaan sopimuksen toimeenpanoa Suomessa. Toimeenpanon tueksi kootaan tietoa aineettoman kulttuuriperinnön kentästä ja toimijoista sekä kartoitetaan kentän näkemyksiä ja tarpeita.

Museovirasto käyttää tätä aineistoa tukena työssään, jossa kevään 2015 aikana laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriölle esitys sopimuksen kansallisesta toteuttamisesta. Museoviraston yhteistyökumppanina tutkimustyössä toimii Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore.

Lisätietoa aineettomasta kulttuuriperinnöstä, Unescon sopimuksesta ja sopimuksen toimeenpanon valmistelusta löydätte osoitteesta www.aineetonkulttuuriperinto.fi.

Kysely

Nyt avatulla kyselyllä pyritään kartoittamaan Suomessa toimivien erilaisten yhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja organisaatioiden aineettomaan kulttuuriperintöön liittyvää työtä ja verkostoja. Toivomme, että välität viestiä eteenpäin omassa verkostossasi ja yhteisössäsi kaikille relevanteiksi katsomillesi tahoille.

Kyselylinkki on kaikille vastaajille sama. Kysely tulee täyttää kerralla, eli sitä ei voi tallentaa kesken vastaamisen. Du kan också svara på svenska. You can also respond in English.

Voit tutustua kysymyksiin etukäteen alla. Voit myös kysyä lisätietoja kyselystä Cuporen tutkija Anna Kanervalta, anna.kanerva(a)cupore.fi, puh. 050 302 1414.

Toivomme vastauksia 16.2.2015 mennessä. Kyselyvastaukset raportoidaan anonyymeinä. Vastauksesi on meille erittäin arvokas. Kiitos yhteistyöstä!

Leena Marsio, Museovirasto
Anna Kanerva, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

Kysymykset

  • Vastaajan nimi ja taustayhteisö
  • Millä keinoin tai tavoin toimit aineettoman kulttuuriperinnön alueella (monivalinta)?
  • Kerro lyhyesti yhteisösi toiminnasta/tehtävistä?
  • Minkä yhteisöjen tai tahojen kanssa toimit yhteistyössä aineettoman kulttuuriperinnön alueella?
  • Mitä odotat Unescon sopimukselta oman yhteisösi tai alasi kannalta?
  • Mitä kautta toivoisit jatkossa saavasi tietoa sopimuksen toimeenpanon etenemisestä (monivalinta)?
  • Millaisia tapahtumia toivoisit aineettoman kulttuuriperinnön suojeluun liittyen järjestettävän? Mitä asioita toivoisit näissä tapahtumissa käsiteltävän?
  • Miten haluaisit itse olla mukana aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanossa?
  • Erityisiä ehdotuksia/ideoita sopimuksen kansallisen toimeenpanon osaksi?

Linkki kyselyyn (Surveypal)

Lisätietoja

Leena Marsio
Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori
Museovirasto
leena.marsio(a)nba.fi
+358 40 128 6017

 
Siirry sivun alkuun