Ohita navigaatio

13.1.2015

OKM:n avustus: Taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoiminta sekä erityistehtävät kunnissa ja alueilla

Hakuaika päättyy 16.1.2015. Avustuksella tuetaan taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoimintaa sekä erityistehtäviä kunnissa ja alueilla.

Lisätietoja: Kirsi Kaunisharju, puh. 0295 3 30144, sähköposti: etunimi.sukunimi@minedu.fi

Avustuksen kuvaus ja kohderyhmät

Avustus perustuu kuntien kulttuuritoiminnasta annettuun lakiin (L728/1992) ja opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategiaan (2009). Strategian mukaan vuoteen 2020 mennessä kulttuuria koskevat asiat ovat tulleet osaksi alueellista ja muuta yhteiskunnan kehittämistä, kulttuuripalvelut ovat tasa-arvoisesti kaikkien saatavissa ja saavutettavissa, taidelaitosten kehittämistoiminta on aktiivista, eri väestöryhmien osallisuus ja harrastusmahdollisuudet toteutuvat ja kansalaiset osallistuvat aktiivisesti kulttuurielämään.

Näitä tavoitteita edistääkseen opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset taiteen ja kulttuurin kehittämis- ja kokeilutoimintaan sekä erityistehtäviin kunnissa ja alueilla. Rahoitettavilla hankkeilla tulee edistää taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta koko maassa ja poistaa niihin osallistumiseen liittyviä alueellisia, sosiaalisia ja taloudellisia esteitä sekä lisätä näin kulttuurin keinoin alueellista, taloudellista ja sosiaalista tasa-arvoa yhteiskunnassa. Tässä haussa rahoitettavilla hankkeilla on erityisesti tarkoitus ehkäistä kulttuurin keinoin asuinalueiden eriytymiseen liittyviä ongelmia kunnissa.

Rahoitettavat hankkeet

Haun tavoitteena on kehittää kuntien ja alueiden kulttuuritoimintaa sekä taiteilijoiden ja muiden kulttuurialan toimijoiden tuottamia taide- ja kulttuuripalveluja seuraavasti:

  • ulottamalla palvelutarjonta, kulttuuritoiminta ja harrastusmahdollisuudet sellaisiin kohderyhmiin, jotka käyttävät taide- ja kulttuuripalveluita ja joilla on taide- ja kulttuuriharrastuksia muita vähemmän tai ovat muutoin järjestetyn kulttuuri- ja harrastustoiminnan ulottumattomissa
  • ulottamalla taide- ja kulttuuripalveluja kaupunkien ja taajamien keskustoista lähiöihin ja kyliin
  • toteuttamalla uudenlaisia tapoja tuottaa ja järjestää taide- ja kulttuuripalveluita ja kulttuuri- ja harrastustoimintaa ja näin parantamalla kulttuurin käyttöä, saatavuutta ja saavutettavuutta
  • ottamalla asukkaat ja käyttäjät kulttuuritoiminnan, harrastusten ja palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen parantamalla näin heidän osallistumismahdollisuuksiaan
  • lisäämällä eri toimijoiden ja toimi- ja hallinnonalojen välisiä kumppanuuksia ja yhteistyötä kulttuuri- ja harrastustoimintoja ja -palveluita järjestettäessä ja kehitettäessä
  • kehittämällä seudullisia, alueellisia tai muita yhteistyöratkaisuja taide- ja kulttuuripalveluiden ja -toiminnan turvaamiseksi, tuottamiseksi ja kehittämiseksi muuttuvassa kuntarakenteessa asukaslähtöisesti
  • levittämällä ja vakiinnuttamalla taide- ja kulttuuripalveluiden järjestämisen hyviä toimintamalleja sellaisiin kuntiin, jotka käyttävät yleisen kulttuuritoiminnan tuottamiseen vähän resursseja (erilaisia toimintamalleja on kokeiltu mm. KUULTO-hankkeessa.


Rahoitettavat hankkeet voivat em. tarkoituksissa kohdistua taide- ja kulttuuripalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen, kulttuuri- ja harrastustoiminnan kehittämiseen, kokeiluihin, selvitys- ja arviointitiedon tuottamiseen tai hyvien käytäntöjen vakiinnuttamiseen.

Kuka voi hakea?

Valtionavustuksen hakijoina voivat olla kunnat, alueelliset toimijat, tutkijayhteisöt ja muut yhteisöt, kuten esimerkiksi kansalaisjärjestöt tai yksityiset toimijat sekä muut kuntien kulttuuritoimintaa kehittävät toimijat. Yksityishenkilöt tai työryhmät eivät voi hakea avustusta.

Lisätietoja ja tarkemmat hakuohjeet:

minedu.fi

 
Siirry sivun alkuun