Ohita navigaatio

25.11.2014

Museot pilotoivat palveluita erityislapsille Riihimäellä

Riihimäellä museot avaavat ovensa kerran kuussa hyvin erityiselle ryhmälle. Museopalveluiden saavutettavuuden parantamiseen tähtäävä "Erityislapsiperheet museoissa" -pilottiprojekti on edennyt työpajavaiheeseen. Jo lähes vuoden verran valmisteltu pilotti syntyi hyvinvointia liikunnan, kulttuurin ja taiteiden avulla edistävän LiiKuTa-hankkeen aloitteesta.

Monialainen yhteistyö on saattanut saman pöydän ääreen Riihimäen kaupunginmuseon, Riihimäen taidemuseon, Suomen lasimuseon, Suomen Metsästysmuseon, Valtakunnallisen Työväentalomuseon, kaupungin Liikuntapalvelut sekä Riihimäen Seudun Terveyskeskuksen toimintaterapeutit. Yhteistyön myötä jokaiselle museolle on suunniteltu oma elämyksellinen työpajakokonaisuus, johon osallistuu neljä erilaista ja eritasoista 7-10-vuotiasta lasta oman vanhempansa kanssa. Loka-helmikuussa järjestettävien työpajojen ohjauksesta vastaavat museoiden vastuuhenkilöt yhdessä Riihimäen kaupungin erityisryhmien liikunnanohjaaja Panu Tavisalon sekä LiiKuTa-hankkeessa harjoittelevan HAMK:n ohjaustoiminnan artenomiopiskelija Vivi Virtasen kanssa.

"Sain idean pilottiin jo vuosi sitten, kun lähdin miettimään, missä kaupunkien kulttuuripalveluita voitaisiin kehittää, ja millainen tulokulma liikunnalla voisi olla siihen", kertoo LiiKuTa-hanketta luotsannut projektikoordinaattori Johanna Sillanpää. Hänen mukaansa saavutettavuus ja moniaistinen oppiminen ovat yhä enemmän pinnalla kulttuuripalveluissa. Pilotin suunnitteluvaiheessa Sillanpää törmäsi myös Helsingissä toteutettuun samantapaiseen kokeiluun, Tee tilaa -työpajaan, jonka työryhmää hän kävi haastattelemassa. Riihimäellä pilottia lähdettiin kuitenkin toteuttamaan hankkeen omista ja paikallista lähtökohdista käsin. Pilotin kohderyhmä ja toteutustavat tarkentuivat matkan varrella keskusteluissa erityisliikunnanohjaajan ja toimintaterapeuttien kanssa.

Uusia näkökulmia kaikille


Mielenkiintoisen pilotista tekee erityisesti se, että se tarjoaa uutta jokaiselle yhteistyötaholle. Kohderyhmä ja yhteistyö liikunnan ammattilaisen kanssa haastaa museot näkemään tutun ympäristön uudesta tulokulmasta. Työpajoihin osallistuville erityistä tukea tarvitseville lapsille ja heidän vanhemmilleen pilotti tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden päästä kokeilemaan varta vasten räätälöityä toimintaa julkisessa tilassa. Merkitykselliseksi on osoittautunut myös mahdollisuus viettää aikaa yhdessä ja yleensäkin harjoitella julkisessa tilassa vierailua turvallisesti erityislapsen kanssa. Yhteistyö kulttuuripalveluita tuottavien tahojen kanssa on laajentanut myös liikunnan ammattilaisen näkökulmaa työhönsä.

Vaikka työpajojen organisoiminen on vaatinut paneutumista ja työtunteja, niiden toteuttaminen ei ole vaatinut museoilta juurikaan taloudellista panostusta. Vivi Virtanen rohkaisee museoita kohtaamaan erityisryhmät ennakkoluulottomasti.

"Kaikille sopiva museokäynti syntyy yksityiskohtien säätämisestä. Pilotin kohderyhmästä etukäteen saaduilla tiedoilla olemme luoneet eri aisteja huomioon ottavia tehtäviä. Koskeminen, kuuleminen, haistaminen ja jopa maistaminen takaa sen, että jokaiselle löytyy museokierroksella sopivia aktiviteetteja. Erityislapsia varten kehitetyt eri aisteja aktivoivat tehtävät sopivat kaikille lapsille. Moniaistisuus tekee museokäynnistä entistä mielenkiintoisempaa myös muille kohderyhmille, esimerkiksi aikuisille", Virtanen kertoo. Työpajoista on siis taatusti iloa ja hyötyä museoille myös jatkossa.

"Ideaamme saavat vapaasti kopioida myös muut", Panu Tavisalo päättää.

Koko Erityislapsiperheet museoissa -pilottiprojektin työryhmän puolesta
Johanna Sillanpää, LiiKuTa-projektikoordinaattori
Panu Tavisalo, Erityisryhmien liikunnanohjaaja
Vivi Virtanen, Harjoittelija/ohjaustoiminnan artenomiopiskelija (HAMK)

 
Siirry sivun alkuun