Ohita navigaatio

16.3.2009

Mehiläiskalat katselevat pyrstöä heiluttaen Auringonkukat -maalausta.

Kulttuurin yhteiskuntavastuu -symposium 25.4.2009

Kulttuuri: Yhteiskuntavastuu, symposium II
25.4.2009 Hämeenlinnassa Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehtaassa

Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas järjestää lauantaina 25.
huhtikuuta 2009 kulttuurin yhteiskuntavastuuta käsittelevän kansanvälisen symposion. Symposio on jatkoa syyskuussa 2007 Verkatehtaalla järjestetylle seminaarille, joka avasi keskustelua kulttuurilaitosten ja kulttuurielämän roolista ja vastuusta nyky-yhteiskunnassa. Nyt järjestettävän symposion teema on Kulttuurin
merkitys yhteiskunnallisessa murrosvaiheessa.

Kulttuurilla voidaan ymmärtää kaikkea inhimilliseen elämään kuuluvaa olemista, elämistä ja itsensä ilmaisemista. Kulttuuri on avoin ja jatkuvasti laajeneva käsite. Sen ytimenä voidaan pitää taidetta eri taiteenlajeina, mutta kulttuuriin sisältyy myös viihde sekä tietotekniikan mukanaan tuomat peli- ja virtuaalimaailmat. Kaiken
kaikkiaan vuorovaikutusta voidaan pitää eräänä kulttuurin ominaispiirteenä.

Symposiumissa tarkastellaan kulttuurin ilmenemistä erilaisissa historiallisissa, poliittisissa ja yhteiskunnallisissa tilanteissa. Vaikka kulttuurille on vaikea vetää ajallisia rajoja ja mahdotonta rakentaa paikallisia raja-aitoja, ovat aika ja paikka kuitenkin määrittämässä kulttuuria. Lokaali ja globaali, nykyinen ja mennyt ovat yhtäaikaisesti läsnä kulttuurissa joko sovussa tai ristiriidassa.

Kulttuuri on yksilön ja yhteisöjen käymää vuoropuhelua vallan kanssa. Kulttuurin keinoin voidaan alistaa, sopeuttaa ja vapauttaa. Ilman ihmisen tekoja ei ole kulttuuria. Tarve sanomiseen, näyttämiseen, kuulluksi tulemiseen kuuluu ihmisluontoon. Se, että tämä tehdään tietoisesti ja harkitusti toiselle, yleisölle, tekee toimista
kulttuurisia tekoja. Tekemisen muodot, mallit ja tuotokset muuttuvat aikojen myötä. Kulttuurin tekijät haluavat puhua eri, mutta myös samoista asioista. Ihmisen ja luonnon suhde, ruma ja kaunis, hyvä ja paha ovat ikiaikaisesti olleet läsnä kulttuuriteoissa.

Tähän päivään kuuluu puhe yksilöllisistä valinnoista, markkinoitumisesta ja globalisoitumisesta, mutta myös onnellisuudesta, yhteisöllisyydestä ja vapaudesta. Myötäileekö kulttuuri poliittisia uusliberalistisia valtavirtoja vai pyrkiikö se nostamaan rinnalle jotain kestävämpää ja talouden mittarien ulkopuolelle jäävää? Mikä on
kulttuurin tehtävä tämän päivän ihmiselle ja yhteiskunnalle?

Puhujat on kutsuttu eurooppalaisen yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen,
politiikan ja taiteen parista:

"Eurooppalainen kaupunki": Sosiaalisen vastuun poliittinen
kulttuuri, professori Nico Giersig, Bauhaus University, Weimar, Saksa

Kulttuuri ja onnellisuus, professori Timo Airaksinen, Helsingin
yliopisto

Kulttuurin ja talouden yhteenpunoutuminen, KTT Timo Tohmo, Jyväskylän
yliopisto

Taiteen rooli henkilökohtaisena ja kansallisena kokemuksena,
teatterinjohtaja, tuottaja, Natalia Koliada, Belarus Free Theatre,
Minsk, Valkovenäjä

Kulttuurin vastuut ja vastaukset, johtaja Katarina Zivanovic,
Jugoslavian historian museo, Belgrad, Serbia

Kulttuuri yhteiskunnan rakentajana, kansanedustaja Erkki Tuomioja

Kulttuuri ja kansalaisuus, MEP Sirpa Pietikäinen

Symposion loppukeskustelun vetää toimittaja Maarit Tastula.

Symposiopäivä päättyy maailmankuulun valkovenäläisen Belarus Free
Theatren esitykseen Discover Love.

 

Symposio on maksuton ja avoin kaikille. Symposiossa on
simultaanitulkkaus. Belarus Free Theatren esitys on maksullinen 25/18 €.

Symposion järjestää Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy
www.verkatehdas.fi

Yhteistyössä Goethe-institut, Helsinki, www.goethe.de


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jouko Astor
puh. 040 -570 1821
jouko.astor(at)verkatehdas.fi

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin