Ohita navigaatio

3.2.2009

Mehiläiskalat katselevat pyrstöä heiluttaen Auringonkukat -maalausta.

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämishanke

Osana terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa on käynnistetty hallinnonalojen yhteistyönä kulttuurin terveydellisten ja hyvinvointivaikutusten edistämishanke. Hankkeessa laaditaan poikkihallinnollinen kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelma vuosille 2010-2014.

Toimintaohjelma sisältää kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla toteutettavia toimenpiteitä ja seuraavat osa-alueet:

  • kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä
  • taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa
  • työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin.

Toimintaohjelmaan sisältyy myös ehdotus siitä, miten kulttuurin hyvinvointivaikutusten edistämistoimet tulisi organisoida julkishallinnossa.


Aikataulu

Toimintaohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2009 loppuun mennessä.


Organisointi

Opetusministeriö kutsui 29.9.2008 VTT Hanna-Liisa Liikasen laatimaan ehdotuksen kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelmaksi vuosille 2010-2014.

Avuksi on asetettu vastuuministeriöiden (OPM, STM, TEM ja YM) sekä alan toimijoiden edustajista koostuva asiantuntijaryhmä.

Hanketta koordinoi opetusministeriön kulttuuri- liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto. Hanke käynnistettiin keväällä 2008 pyöreän pöydän keskustelutilaisuudella.

Lisätietoja ministeriön sivuilla: http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/linjaukset_ohjelmat_ja_hankkeet/hyvinvointi/?lang=fi


Aiheeseen liittyviä julkaisuja

von Brandenburg, C. (2008) Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä; Näköaloja taiteen soveltavaan käyttöön. Opetusministeriön julkaisuja 2008:12

Bardy, M. & Haapalainen, R. & Isotalo, M. & Korhonen, P. (toim.) (2007) Taide Keskellä elämää. Kiasman julkaisuja 106. Like.

Hyyppä, M.T. & Liikanen, H-L. (2005) Kulttuuri ja terveys. Edita.

Liikanen, H-L. (2003) Taide kohtaa elämän. Arts in Hospital -hanke ja kulttuuritoiminta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden ajessa ja juhlassa. Otavan kirjapaino.

Pirnes, E. (2008) Merkityksellinen kulttuuri ja kulttuuripolitiikka. Jyväskylä studies in Education, Psychology and Social Research no 327. Jyväskylän yliopisto.


Lisätietoja

Mervi Tiensuu-Nylund
etunimi.sukunimi@minedu.fi
puh. 09 160 77266

Elinor Bradshaw
etunimi.sukunimi@stm.fi
puh. 09 160 72406

 
 
Siirry sivun alkuun
  • jaa: Facebook
  • jaa: Twitter
  • jaa: Linkedin